До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЗАКІРОВ Марат Борисович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/809878

 

ЗАКІРОВ Марат Борисович


завідувач відділу


Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади. Відділ політологічного аналізу
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Zakirov Marat (eng)
 • Закиров Марат (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Концептуальні проблеми політичної комунікації, теорія інформаційного впливу; історія політичної думки, історія держави та права; становлення та розвиток організованого соціально-культурного життя української діаспори, політико-правові аспекти захисту прав національних меншин.
  Дати життя:1965
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1989 Ворошиловградський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, історія і суспільствознавство
  Науковий ступінь:
  2006кандидат історичних наук; тема дисертації: «Урало-Сибірський регіон Російської Федерації в умовах трансформації суспільства: участь українського населення»
  2018доктор історичних наук; тема дисертації: «Політична думка російського зарубіжжя 1920 - 30-х рр. у контексті осмислення державної ідентичності»
  Вчені звання:
  2010доцент
  Професійна діяльність:
  1989–2002викладач у навчальних закладах середньої і середньо спеціальної освіти
  2002–2004асистент кафедри українознавства Луганського національного аграрного університету
  2004–2012викладач, старший викладач, доцент кафедри теорії та історії держави та права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка
  2012–2015докторант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
  2015 – по т. ч.старший науковий співробітник, завідувач відділу політологічного аналізу
  Відомості про викладацьку діяльність:
  2004-2012викладач, старший викладач, доцент кафедри теорії та історії держави та права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка
  КНЕУ імені Вадима Гетьмана, кафедра політичних технологій
  Додаткові посади та обов`язки:
  входить до складу вченої ради НБУВ
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2006) Урало-Сибірський регіон Російської Федерації в умовах трансформації суспільства: участь українського населення [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Закіров Марат Борисович ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2006. - 20 с.
  2. (2006) Урало-Сибірський регіон Російської Федерації в умовах трансформації суспільства: участь українського населення [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Закіров Марат Борисович ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2006. - 210 арк.
  3. (2018) Політична думка російського зарубіжжя 1920 - 30-х рр. у контексті осмислення державної ідентичності [Текст] : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Закіров Марат Борисович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2018. - 36 с.
  4. Монографії, брошури
  5. (2016) Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності: [монографія] / [В. Горовий (кер. проекту та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2016. – 200 с. (у співавторстві).
  6. (2016) Феномен політичної думки російського зарубіжжя в контексті української державної ідентичності: [монографія] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: [б. в.], 2016. – 564 с..
  7. (2018) Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України / О. Онищенко [и др.]. – Київ : НБУВ, 2018. – 222 с. .
  8. (2018) Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів : монографія / В. М. Горовий [и др.]. – Київ : НБУВ, 2018. – 280 с..
  9. Статті
  10. (2003) Трансформація Російської Федерації в останнє десятиріччя ХХ століття в контексті національно-культурного відродження українців у Росії // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. – Луганськ, Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – Вип. 5. – С. 80 – 85.
  11. (2003) Українська діаспора сходу Росії // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки. – Ізмаїл, 2003. – Вип. 14. – С. 12 – 19.
  12. (2004) До питання визначення поняття „східна українська діаспора” та її особливості // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. – Луганськ, Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. – Вип. 9. – С. 51 – 62.
  13. (2004) До питання формування української діаспори в уральському та сибірському регіонах Російської Федерації // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 1. – Луганськ, Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. – С. 34 – 45.
  14. (2004) Формування української національної меншини в Уральському регіоні Російської Федерації // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 2. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. – С. 56 – 69.
  15. (2005) Історичні шляхи, причини й особливості міграції українців до Росії (в ХV – початку ХХ століття // Історія української науки на межі тисячоліть. Наукове видання. Вип. 19. – К., 2005. – С. 69 – 81.
  16. (2005) До питання заселення українцями Західного Сибіру у ХVІІ – на початку ХХ століття // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. – Луганськ, Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005. – № 4. – С. 36 – 44.
  17. (2006) До питання становлення організованого громадсько-культурного життя українців Урало-Сибірського регіону в останнє десятиліття ХХ століття // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 9. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – С. 81 – 92 .
  18. (2006) Еволюція федералізму в пострадянській Росії // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 12. Ч. 2. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – С. 74 – 80.
  19. (2006) Міграція українців до Західного Сибіру у 1926-1989 рр. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – № 9. Ч. 2. – С. 62 – 70.
  20. (2007) Формування української меншини Уралу і Західного Сибіру у працях дореволюційних та радянських дослідників // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – № 9. Ч. 2. – С. 52 – 58.
  21. (2008) Історія держави та права зарубіжних країн. Навчально-методичний посібник для слухачів факультету заочного та дистанційного навчання. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2008 – 96 с. (у співавторстві).
  22. (2008) Українська освіта в урало-сибірському регіоні у 1920 – 1933 роках // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Історичні науки. – 2008. – Вип. 11. – C. 535-539 .
  23. (2009) Еволюція державно-правового статусу суб’єктів Російської Федерації // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Спеціальний випуск: Розвиток держави і права в сучасних умовах: досвід, реалії, перспективи. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – № 3. – С. 29 – 36.
  24. (2009) Національно-культурне відродження українців Урало-Сибірського регіону (на матеріалах Уральської області) // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність „Історія”. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 65 – 74..
  25. (2010) Права національних меншин у контексті національно-державного розвитку Російської Федерації // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Спеціальний випуск: Правова політика і правова реальність. –Луганськ: РІО ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – № 8. – 264 с. – С. 65-75.
  26. (2011) Досвід реалізації прав національних меншин (на матеріалах Уральської області // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Спеціальний випуск: Правова політика і правова реальність. –Луганськ: РІО ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – № 8. – 246 с. – С. 51-61.
  27. (2012) Русское Зарубежье: опыт осмысления понятия // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2012. – Вип. 2 (12). – С. 184–192.
  28. (2013) Інститут монархії у концепції народної монархії І. Л. Солоневича // Політологічні записки: Збірник наукових праць. Вип. 1 (7). – Луганськ: вид-во СНУ. ім. В. Даля, 2013. – С. 161 – 171..
  29. (2013) Монархічна ідея у політичній теорії І.О. Ільїна // Науковий журнал «Філософія і політологія в контексті сучасної культури». – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського національного університету, Вип. 5. – 2013. – С. 95–100..
  30. (2013) Політична теорія І.О. Ільїна у дослідженнях сучасних російських вчених // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2013. – №2 (16). – С. 240–250.
  31. (2013) Прошлое и будущее российской государственности в теории народной монархии И. Л. Солоневича // Научные ведомости БелГУ. Серия: История. Политология, Экономика. Информатика. – Белгород: Издательский дом «Белгород», 2013. – №8 (151). Выпуск 26. – С. 197–202.
  32. (2013) Становлення і перспективи російської державності у політичній теорії євразійства // Вісник СевНТУ: зб. наук. праць. Серія: Політологія. – Вип. 145. – Севастополь, 2013. – С. 67–72..
  33. (2013) Теорія демократії І. О. Ільїна в контексті соціально політичної трансформації на пострадянському просторі // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія, політологія, соціологія / редкол. О.С. Токовенко та ін. = Дніпропетровськ: Видавництво «Інновація», 2013. - № 9. – С. 78–85.
  34. (2013) Фактори становлення державності і проблема аргументації у теоріях монархії І. О. Ільїна та І. Л. Солоневича // Порівняльно-правові дослідження. Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження» Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, К., 2013. – №1–2. – С. 48–53.
  35. (2014) Концепция геополитического и національно-культурного развития России-Евразии / М.Б. Закиров // Научные ведомости БелГУ. Серия: История. Политология, Экономика. Информатика. - Белгород: Издательский дом «Белгород», 2014. - №1 (172). Выпуск 29. - С. 192 – 197.
  36. (2014) Концепция российской государственности И.Л. Солоневича: компаративистский подход // Веснік Гродзенскага Дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і Археологія. Філософія. Паліталогія. – Гродно: Изд-во ГрГу им. Янки Купалы, 2014 – №2 (174) – С. 61–68.
  37. (2014) Концепція российской государственности Н. Н. Алексеева // Вестник Университета «Кайнар». – №1. – Алматы, 2014. – С. 34–40.
  38. (2014) М. О. Бердяєв: переломлення ідей соціалістичної революції у реаліях російського світосприйняття // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Випуск 19. – Рівне, 2014. – С. 115–120.
  39. (2014) Н. А. Бердяев о тайне национальности и миссии России // Философия права. Ростовский юридический институт МВД РФ. – 2014. – №3 (64). – С. 25 – 29.
  40. (2014) Народ, влада і демократія у політичній теорії Г. П. Федотова // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Випуск 18. – Рівне, 2014. – С. 36–40.
  41. (2014) Націонал-більшовизм: примирення з непримиренним // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Випуск 21. – Рівне, 2014. – С. 56–67.
  42. (2014) П. Б. Струве: свобода еволюції під контролем міри // Науковий журнал «Філософія і політологія в контексті сучасної культури». – Дніпропетровськ: Вид-во «Ліра», 2014. – Вип. 7. – С. 271–278..
  43. (2014) Політична аксіологія М. О. Бердяєва // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія, політологія, соціологія / редкол. О. С. Токовенко та ін. = Дніпропетровськ: Видавництво «Інновація», 2014. – Т. 22, Вип. 24(2). – С. 141–147.
  44. (2014) Социальный иерархизм Н.А. Бердяева: политологический аспект // ПОЛИТЭКС: СПбГУ, 2014. – №1. (том 10). – С. 194 – 207.
  45. (2014) Українські реалії у світлі політичних концепцій діячів російського зарубіжжя // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2014. – № 4. – C. 322-324 .
  46. (2014) Християнський соціалізм: «позитивне співвідношення» С. Булгакова і господарська свобода у рамках духовності і права С.Франка // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 224. Т. 236. Серія «Політологія». – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 7–12..
  47. (2015) Интегративный характер политической мысли Русского зарубежья // Веснік Гродзенскага Дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і Археологія. Філософія. Паліталогія. – Гродно: Изд-во ГрГу им. Янки Купалы, 2015 – №2 (197) – С. 145 – 150.
  48. (2015) Молодіжні організації Російського Зарубіжжя у павутинні радикалізму // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 248. Т. 260. Серія «Політологія». – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 85 – 92.
  49. (2015) Політична думка Російського Зарубіжжя: структурування та аналіз досліджень феномену [Електроний ресурс] // Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». Електронне видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015. – №8.
  50. (2015) Проблема типології політичної думки Російського Зарубіжжя // European political and Law Discourse. –2015 – Volume 2. – Issue 2. – S. 108 – 113..
  51. (2016) Зовнішньополітичний імператив євроінтеграції України у світлі політичної думки російського зарубіжжя // Історико-політичні студії. – 2016. – № 2. – C. 69-76.
  52. (2017) Міф як засіб інформаційного впливу та інструмент політичної комунікації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – C. 630-644 .
  53. (2017) Проблема формування модерної української державної ідентичності: геополітичний і соціокультурний аспекти // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2017. – Vol. 4, Iss. 2. – C. 141-149 .
  54. (2017) Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як фактор еволюції соціально-політичних відносин // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 46. – C. 11-30 .
  55. (2018) Інформаційний супровід соціально-політичних реформ: теоретичний аспект і практичний досвід // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2018. – Вип. 50. – C. 153-164 .
  56. (2018) Взаємозв'язок політичного міфу і суспільного наративу в контексті еволюції соціальних комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2018. – Вип. 49. – C. 9-20 .
  57. (2018) Національна ідентичність перед викликами нових інформаційних реалій. Рецензія на монографію Половинчак Ю. М. Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності : монографія / Юлія Половинчак ; наук. ред. В. М. Горовий; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.– Київ, 2017.– 372 c. // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2018. – Вип. 1. – C. 100-101 .
  58. (2019) Інфотейнмент як вид новітньої технології комунікації: постановка проблеми / С. Закірова, М. Закіров // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 55. – C. 204-219 .
  59. (2019) Актуалізація проблеми еволюції соціально-комунікаційної функції бібліотек / М. Закіров // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 53. – C. 29-39 .
  60. (2019) Стратегічні комунікації у сучасному світі / М. Закіров // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 52. – C. 24-34.
  61. (2020) Інтернет-ресурси як інструмент стратегічних комунікацій: міжнародний досвід / М. Закіров // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 58. - С. 224-234..
  62. (2020) Мережева політична взаємодія в структурі соціальних комунікацій [Електронний ресурс] / М. Закіров, С. Закірова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 57. - С. 163-175. .
  63. (2021) Модерація електронних петицій як політичного інструмента комунікації влади і суспільства / М. Закіров, С. Закірова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2021. - Вип. 61. - С. 79-97..
  64. (2022) Дилема інформаційної безпеки особистості в інформаційному суспільстві / М. Закіров, С. Закірова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2022. - Вип. 63. - С. 50-64.
  65. (2022) Друковані видання української діаспори пострадянських країн: від створення до сьогодення / М. Б. Закіров, С. Г. Закірова // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2022. - Вип. 28. - С. 372-389.
  66. Підручники та посібники
  67. (2008) Історія держави та права зарубіжних країн [Текст] : навч.-метод. посібник для слухачів ф-ту заоч. та дистанц. навчання / М. Б. Закіров, С. Г. Закірова ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка. - Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2008. - 96 с. .
  68. (2009) История государства и права зарубежных стран. Древний мир. Учебное пособие для студентов и курсантов дневной и слушателей заочной форм обучения / МВД Украины, Луган. гос. ун-т внут. дел им. Э.А. Дидоренко. – Луганск: РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2009. – 368 с. (у співавторстві).
  69. (2012) Юридична компаративістика: навчально-метод. посібник. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2012 – 208 с. (у співавторстві).
  70. Тези наукових доповідей
  71. (2020) Політейнмент у структурі політичних комунікацій // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020 .


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського