До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

СТРУНГАР Валерія Валеріївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/331722

 

СТРУНГАР Валерія Валеріївна


старший науковий співробітник


Інститут бібліотекознавства. Відділ теорії та історії бібліотечної справи
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Strunhar Valeriia (eng)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Визначення та охарактеризування бібліотечного сегменту соціальних медіа, розкриття специфіки його формування і функціонування в контексті суспільного використання соціальних медіа.
  Контактна інформація: , strungar@nbuv.gov.ua
  Дати життя:12.12.1989
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2013Національний авіаційний університет
  2016аспірантура Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
  Науковий ступінь:
  2018канд. наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: Бібліотечна складова в системі суспільного використання соціальних медіа
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2012 р.
  Додаткові посади та обов`язки:
  2020 – по т. ч.відповідальний секретар редакційної колегії збірника наукових статей «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»
  член редколегій наукового збірника «Рукописна та книжкова спадщина України»
  Дослідницькі стипендії та гранти:
  2017–2019 рр.Стипендія НАН України для молодих вчених за темою «Бібліотека в інтерактивному медіа-середовищі: ефективність та стратегії роботи»
  Відзнаки та нагороди:
  2018Грамота відділення історії, філософії та права Національної академії наук України
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2018) Бібліотечна складова в системі суспільного використання соціальних медіа [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03, 27 / Струнгар Валерія Валеріївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2018. - 21 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000–2018) : монографія / В. М. Горовий, В. В. Струнгар, Т. П. Дубас, М. Б. Закіров, Л. А. Чуприна, Л. Й. Костенко, Ю. М. Половинчак, С. В. Полтавець, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна, С. С. Гарагуля, Л. В. Коновал, Л. В. Гарбар ; ред. В. М. Горовий. – Київ: НБУВ, 2019. – 344 с. С. 88–123 .
  4. (2021) Бібліотека в інтерактивному медіасередовищі: стан та перспективи : монографія / В. В. Струнгар ; відп. ред. Ю. М. Половинчак. – Київ: НБУВ, 2021. – 252 с.
  5. Статті
  6. (2014) Бібліотека і соціальні медіа: термінологічно-понятійний аспект // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 6. - С. 23-27.
  7. (2014) Соціальні медіа в сучасному інформаційно-бібліотечному середовищі // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2014. - Вип. 39. - С. 219-229.
  8. (2015) Бібліотечні проекти в соціальних медіа як джерела бібліотекознавчих досліджень // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 41. - С. 371-381.
  9. (2015) Вікі-проекти: формування інтелектуального користувацького і бібліотечних ресурсів // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 42. - С. 115-125.
  10. (2015) Статистичний підхід до вивчення комунікації бібліотеки і користувача через соціальні медіа // Science and Education a New Dimension, Humanities and Social Sciences. – 2015. – № III (11). – Іssue 67. – pр. 80–85.
  11. (2016) Методологія дослідження контенту бібліотечних сторінок у соціальних медіа // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2016. - Вип. 43. - С. 488-500.
  12. (2017) Представлення бібліотеки в інтерактивному медіа-середовищі: змістовий аналіз // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 46. - С. 329-344.
  13. (2017) Представленість і робота бібліотек у вікі-проектах // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 48. - С. 407-425.
  14. (2018) Інформаційно-комунікаційна модель бібліотечного представництва в соціальних медіа // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2018. - Вип. 49. - С. 295-305.
  15. (2018) Формування стратегії бібліотечного представництва в соціальних медіа: досвід провідних бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2018. - Вип. 50. - С. 329-343.
  16. (2019) Блог як інструмент забезпечення комунікації бібліотеки з користувачами // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 52. - С. 396-409.
  17. (2019) Використання бібліотеками соціальних мереж та медіа-хостингів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 53. – C. 90-106 .
  18. (2020) Еволюція інтернет-представництва інформаційно-аналітичних структур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 57. - С. 176-191.
  19. (2020) Типологічна класифікація соціальних медіа як об'єкт діяльності бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 58. - С. 195-205.
  20. (2021) Особливості розробки мобільного застосунку бібліотеки в онлайн-конструкторі: критерії, алгоритм створення, перспективи / В. Бондаренко, В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2021. - Вип. 61. - С. 192-207.
  21. Тези наукових доповідей
  22. (2015) Новые профессиональные навыки библиотечной работы в интерактивной среде масс-медиа / В. В. Струнгар // Материалы VII Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Библиотека в XXI веке: аспекты развития» (29–30 октября 2015 г.) / Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа. – Минск, 2015. – С. 231–234.
  23. (2015) Соціальні медіа як простір взаємодії бібліотеки і читача / В. В. Струнгар // Матеріали шостої міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства» / Наук.-техн. б-ка Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – Львів, 2015. – С. 307–311.
  24. (2016) Соціальні медіа як простір наукової комунікації та інструмент оцінки наукової діяльності / В. В. Струнгар // Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции «Лабиринты реальности» (октябрь, 2016 р.). – Канада, Монреаль, 2016. – С. 267–269.
  25. (2018) До питання класифікації соціальних медіа / В. В. Струнгар // Матеріали міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі» (Київ, 15 травня 2018 р.) / Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2018. – С. 53–57.
  26. (2019) Using wiki technology in libraries / V. V. Strungar // Materials of the International Scientific and Educational Conference «The Days of Science – 2019» (Kyiv, April 23–24, 2019). – Kyiv, 2019. – С. 146–147.
  27. (2019) Науково-методичне забезпечення бібліотечної діяльності у медіа-просторі / В. В. Струнгар // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття (Харків, 18–19 квітня 2019 р.) / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 320–321.
  28. (2020) Використання бібліотеками сервісів як інструменту користувацької активності // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020 .
  29. (2021) Бібліотека та мобільні технології: створення мобільного застосунку. Матеріали Четвертої міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі» (Київ, 20–22 травня 2021 р.). С. 35–37.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського