До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ГАРБАР Лариса Володимирівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/163445

 

ГАРБАР Лариса Володимирівна


науковий співробітник


Інститут рукопису. Відділ фондів рукописної спадщини
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Harbar Larysa (eng)
 • Гарбар Лариса Владимировна (rus)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: джерелознавство, історія бібліотечної справи та академічної науки в контексті реконструкції персонального складу бібліотечної справи України першої половини ХХ ст., науковий опис рукописних документів, популяризація документально-книжкових фондів .
  Контактна інформація: +38 (044) 234-78-65
  Дати життя:31.12.1969, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  Київський національний університет культури і мистецтв, бібліотекознавець, менеджер інформаційних систем
  2010аспірантура Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
  Науковий ступінь:
  2013кандидат історичних наук; тема дисертації: «Українські діячі та їх внесок у розвиток бібліотечної справи (1918-1941)»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2000 р.
  Професійна діяльність:
  редактора Інституту архівознавства
  редактор 1 категорії
  провідний бібліотекар
  молодший науковий співробітник
  з 2011науковий співробітник
  Додаткові посади та обов`язки:
  член асоціації бібліотекарів України
  член Асоціації архівістів України


  Інформаційні
  ресурси:
  До 150-річчя від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка
  З нагоди 95 річниці заснування фондів Інституту рукопису (1918-2013)
  Шевченкіана у фондах Інституту рукопису
  Сергій Іванович Маслов (вступне слово)
  Назаревський Олександр Адріанович (12 грудня 1887 р. — 30 вересня 1977 р.) — видатний український літературознавець, бібліограф, педагог
  ПЛЕВАКО МИКОЛА АНТОНОВИЧ (27.11.1890 – 11.04.1941) – український літературознавець, бібліограф
  Агатангел Кримський (1871–1942): виставка до 145-річчя з дня народження українського історика, письменника, мовознавця
  ЖИТЕЦЬКИЙ ГНАТ ПАВЛОВИЧ (1866–1926) – фундатор відділу рукописів Всенародної бібліотеки України
  ПРОЦЕНКО ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА (1927–2000) : фото з архіву
  БІЛЯШІВСЬКИЙ Микола Федотович (1867–1926) : до 150-річчя з дня народження
  З нагоди роковин смерті репресованого директора Всенародної бібліотеки України (нині – Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського), бібліотекознавця, педагога Степана Пилиповича ПОСТЕРНАКА (27.04.1885–19.01.1938)
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. Українські діячі та їх внесок у розвиток бібліотечної справи (1918-1941) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : спец. 27.00.03 / Л. В. Гарбар ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. и.], 2013. - 331 с.
  2. (2013) Українські діячі та їх внесок у розвиток бібліотечної справи (1918-1941) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Л.В. Гарбар. - К, 2013. – 16 c.
  3. Довідники, покажчики, каталоги
  4. (2003) Список наукових співробітників ВУАН-АН УРСР (1934-1937) // Історія Національної академії наук України (1934-1937): Документи і матеріали / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Інститут архівознавства / Олексій Семенович Онищенко (відп.ред.). — К.: НБУВ, 2003. — С. 492-557..
  5. (2003) Список наукових співробітників ВУАН-АН УРСР (1938-1941) // Історія Національної академії наук України (1938-1941): Документи і матеріали / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Інститут архівознавства / Олексій Семенович Онищенко (відп.ред.). — К.: НБУВ, 2003. — С. 566-639..
  6. (2008) Архівні фонди установ Національної академії наук України: путівник // НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Інститут архівознавства / Олексій Семенович Онищенко (відп.ред.). — К., 2008. — 448с..
  7. (2008) Національна бібліотека України імена В.І. Вернадського // Архівні фонди установ Національної академії наук України: путівник / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. Інститут архівознавства / Олексій Семенович Онищенко (відп.ред.)Л.М. Яременко (авт.-упоряд.). — К., 2008. – С. 305-308..
  8. (2011) Біографічний коментар // Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 1: Володимир Іванович Вернадський. Науково-організаційна діяльність (1918-1921)/ НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського; ред. кол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.А. Смолій [та ін.]; уклад.: О.С. Онищенко, В.М. Даниленко, Л.А. Дубровіна [та ін.]. — K., 2011. — 699 с..
  9. (2011) Науково-допоміжний апарат. Біографічний довідник // Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 2: Володимир Іванович Вернадський. Вибрані праці / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського; ред. кол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.А. Смолій [та ін.]; уклад.: О.С. Онищенко, В.М. Даниленко, Л.А. Дубровіна [та ін.]. — K., 2011. — С. 383-523..
  10. (2012) Іменний покажчик // Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. [Текст]. Кн. 1: Листування: А–Г / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Архів РАН; ред. кол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.А. Смолій, В.Ю. Афіані [та ін.]; уклад.: О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, С.М. Кіржаєв [та ін.]. — K., 2012. .
  11. (2017) Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. – 616 c. ISBN 978-966-02-8536-1 (друковане видання), ISBN 978-966-02-8537-8 (електронне видання).
  12. (2018) Документи щодо розгляду Центральним бюро скарг Народного комісаріату Робітничо-селянської інспекції УРСР заяви В.Ф. Іваницького про його звільнення з посади заступника директора Всенародної бібліотеки України (23.08-05.10.1933) // Віктор Федорович Іваницький. Життя, віддане книзі / упоряд., наук. ред. Г.І. Ковальчук ; ред. колегія : Л.А. Дубровіна (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2018. – С. 160–188. .
  13. (2018) Особові документи В.Ф. Іваницького та їхнє джерелознавче значення // Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі. / Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2018. – 312 c. – С. 139–145..
  14. Документальні публікації
  15. Автобиография [Віктора Федоровича Іваницького] // Віктор Федорович Іваницький. Життя, віддане книзі / упоряд., наук. ред. Г.І. Ковальчук ; ред. колегія : Л.А. Дубровіна (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2018. – С. 153–157..
  16. Список научных трудов В.Ф. Иваницкого // Віктор Федорович Іваницький. Життя, віддане книзі / упоряд., наук. ред. Г.І. Ковальчук ; ред. колегія : Л.А. Дубровіна (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2018. – С. 158–159. .
  17. Статті
  18. (2010) Біографічні джерела з історії дослідження української бібліотечної справи (1918–1934) з архіву Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та питання персонологічної реконструкції // //Волинські історичні записки. – Т. 5. – 2010. – С. 210-219..
  19. (2010) Д.М. Йофанов – літературознавець, педагог, завідуючий відділом рукописів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна і книжкова спадщина України. – вип. 14. – 2010. – С. 73-84..
  20. (2011) Всеволод Олександрович Козловський – життя та діяльність на бібліотечній ниві // Наукові праці НБУВ. – 2011. – вип. 31 – С. 126-132..
  21. (2011) Формування біографічного ресурсу з історії бібліотечної справи в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1934 рр.) // Наукові праці. – 2011. – вип. 32. – С. 369-376..
  22. (2012) Внесок вчених Всенародної бібліотеки України у розвиток бібліотечної каталогізації в 20-30 рр. ХХ ст. // Наукові праці НБУВ. – вип. 34. – 2012. – С. 425-437..
  23. (2012) Ніна Володимирівна та Олена Володимирівна Піскорські – діячі української бібліотечної справи // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2012. - Вип. 16. – С. 390-416.
  24. (2012) Розвиток бібліотечної справи та бібліотекознавства у Національній (Всенародній) бібліотеці України (1918-1933) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2012. - Вип. 15. – С. 198-222.
  25. (2013) Історіографія питань розвитку бібліотечної справи та бібліотекознавства в Україні в 20-30-х роках ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - 2013. - Вип. 17. – С. 441-471.
  26. (2015) Михайло Михайлович Новицький (1892–1964) : матеріали до біографії // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2015. Вип. 19. С. 332–343..
  27. Науково-методичні матеріали
  28. (2013) Інструкція з організації та ведення діловодства в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського /Л.Г. Охріменко, Л.В. Гарбар. - К, 2013. – 100 c.
  29. Енциклопедичні статті
  30. (2007) Дияківський Юхим Петрович // Енциклопедія Сучасної України / НАН України; Наукове товариство ім. Т.Шевченка; Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України / І.М. Дзюба (редкол.). — К. : Державне голов. підприємство республіканського виробничого об'єднання . - К., 2007. – С. 647.
  31. (2013) Козловський Всеволод Олександрович / Л. Гарбар // Енциклопедія сучасної України. - К, 2013. - Т. 12. – С. 675.
  32. Тези наукових доповідей
  33. (2010) Архів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського як джерело до створення словника діячів української бібліотечної страви (1918-1934) // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 25-27 травня 2010. – К., 2010. – С. 272-273.
  34. (2012) Основні напрями розвитку бібліотекознавства в Національній бібліотеці України (1918–1941) та створення його біографічного ресурсу // Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації. Зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9–10 жовт. 2012р.): дод. до зб. наук. пр. «Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського . Вип. 33» / НАН України, НБУВ, АБУ; [наук. ред. Т. Гранчак]. – С. С. 49-51.
  35. (2020) Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна (1884–1973): нові документи з доробку вченої // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.


  ©   Лариса Гарбар, 2011 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського