До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

САМОХІНА Наталія Федорівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/568943

 

САМОХІНА Наталія Федорівна


завідувач відділу


Інститут інформаційних технологій . Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Інформатизація бібліотек, інформаційне забезпечення науки, освіти, культури.
Контактна інформація: +38(044) 525-81-17, samokhina@nbuv.gov.ua
Дати життя:10.10.1962, м. Київ, Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1984Київський державний універсітет ім. Т.Г. Шевченко (Національний університет України імені Тараса Шевченка), механіко-математичний факультет
2006Аспірантура НБУВ
Науковий ступінь:
2007Кандидат технічних наук; тема дисертації: Фонд наукової бібліотеки: модель обігу документів, засоби рівневої організації.
Вчені звання:
2009Старший науковий співробітник
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1992 р.
Професійна діяльність:
2007Завідувачка відділу газетних фондів
2010Завідувачка відділу наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Додаткові посади та обов`язки:
2011-2016Учений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 26.165.02 НБУВ із захисту дисертацій зі спеціальності 10.02.21 - структурна, прикладна та математична лінгвістика.
2011 - 2013; 2018 - Входить до складу вченої ради НБУВ
Публікації:
  Монографії, брошури
 1. Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань : монографія. - Київ : НБУВ, 2017. – 410 c..
 2. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація. - Київ :НБУВ, 2008. – 167 c.
 3. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства. - К. :НБУВ, 2011. – 248 c..
 4. Довідники, покажчики, каталоги
 5. Газети України 1935 - 1940 років у фондах НБУВ : каталог. - К. :НБУВ, 2012. – Ч.1 570 c..
 6. Газети України 1935 - 1940 років у фондах НБУВ : каталог. - К. :НБУВ, 2012. – Ч.2 662 c..
 7. Газети України 1941 - 1945 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : алфавітний каталог / керівник роботи. - Київ :НБУВ, 2009. – 504 c..
 8. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського на сторінках газет (1918 - 2008) : бібліографічний покажчик / керівник роботи. - Київ :НБУВ, 2008. – 344 c..
 9. Статті
 10. Інформаційні ресурси та електронні пристрої у бібліотечній діяльності // Наукові праці НБУВ. - К., 2011. - Вип. 29. – С. 184-190.
 11. Адаптивно-інформаційна технологія бібліотечного обслуговування // Бібліотечний вісник. - 2003. - № 2. – С. 27 - 29.
 12. Аналіз ефективності бібліотечно-інформаційного сервісу з використанням новітніх технологій // НТІ. - 2005. - № 1. – С. 44 - 47.
 13. Архівування інформаційних ресурсів у системі формування електронної бібліотеки // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 5. – С. 27-31.
 14. Вітчизняні "Губернские ведомости" у колекції газетних видань НБУВ // Бібліотечний вісник. - 2010. - № 4. – С. 55-58.
 15. Вітчизняні газетні видання ХІХ - початку ХХ століття у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 4. – С. 12 - 14.
 16. Електронна наукова бібліотека як засіб інтелектуального доступу до документів // Наукові праці НБУВ. - К., 2019. - Вип. 53. – С. .
 17. Коригування топології зберігання фондів: алгоритми та технології // НТІ. - 2004. - № 4. – С. 54 - 57.
 18. Модель обігу документів у бібліотечному фонді на основі закону Бредфорда // НТІ. - 2004. - № 3. – С. 23 - 26.
 19. Моделювання використання розподілених інформаційних ресурсів бібліотек // Бібліотечний вісник. - 2006. - № 1. – С. 5 - 8.
 20. Научная организация электронных библиотечно-информационных ресурсов // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий: сб. материалов междунар. научной конф. (Минск, 3-4 декабря 2014 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная б-ка им. И.С. Лупиновича. - Минск :Ковчег, 2014. – С. 29-36.
 21. Опрацювання цифрових ресурсів: світовий контекст і бібліотечна практика // Наукові праці НБУВ. - К., 2014. - Вип. 40. – С. 133-146.
 22. Організація повнотекстових електронних ресурсів у НБУВ // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 6. – С. 13-17.
 23. Організація інформаційних ресурсів для оптимізації їх використання // Бібліотечний вісник. - 2004. - № 5. – С. 17 - 20.
 24. Перспективи адаптації системи бібліотечного обслуговування // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2004. - Т. 6, № 2. – С. 75 - 80.
 25. Представлення наукових фахових видань в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України" // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України. - К. :НБУВ, 2014. - Вип. 19. – С. 64-69.
 26. Розвиток процесів інтеграції бібліотечно-інформаційних ресурсів // Бібліотечний вісник. - 2005. - № 2. – С. 20 - 22.
 27. Російські газетні видання ХVІІІ - ХІХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 1. – С. 21 - 24.
 28. Рівнева організація сукупних документних ресурсів наукових бібліотек регіону // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 6. – С. 54 - 57.
 29. Створення архіву електронних документів як форма інформаційної діяльності бібліотек // Наукові праці НБУВ. - К., 2013. - Вип. 38. – С. 104-115.
 30. Формирование фонда полнотекстовых электронных библиотечных ресурсов // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий: сб. материалов междунар. научной конф. (Минск, 6-7 декабря 2018 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная б-ка им. И.С. Лупиновича. - Минск :Ковчег, 2018. – С. 172 - 180.
 31. Формування наукової електронної бібліотеки НБУВ // Наукові праці НБУВ. - К., 2012. - Вип. 34. – С. 13-17.
 32. Чи зможуть наші нащадки написати історію українських ЗМІ? // Журналіст України. - К., 2009. - № 9. – С. 34-36.
 33. Якість друкованих та електронних газетних ресурсів як важливий чинник вдосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів // Наукові праці НБУВ. - К., 2008. - Вип. 22. – С. 126 - 131.
 34. Тези наукових доповідей
 35. Електронні періодичні ресурси: наукове опрацювання // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 06-08 жовтня 2015 р.) / НАН України, НБУВ, Асоціація бібліотек України, Рада дир. наукових б-к та інформ. Центрів членів МААН. - К., 2015. - Ч. 2. – С. 52-54.
 36. Організація фонду електронних бібліотечних ресурсів як засіб доступу до наукової інформації // Бібліотека. Наука. Комунікація : формування національного інформаційного простору: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 04-06 жовтня 2016 р.) / НАН України, НБУВ, Асоціація бібліотек України, Рада дир. наукових б-к та інформ. Центрів членів МААН. - К., 2016. – С. 312-315.
 37. Полнотекстовые электронные ресурсы как сегмент информационной среды НБУВ // Информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе: зб. материалов IХ Междунар. конф. (Ташкент, 20 – 25 апреля 2015 г.) / Национальная библиотека Узбекистана. - Ташкент, 2015. – С. 118-122.
 38. Присвоєння цифрового ідентифікатора DOI науковим виданням НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 08-10 жовтня 2019 р.) / НАН України, НБУВ, Асоціація бібліотек України, Рада дир. наукових б-к та інформ. Центрів членів МААН. - К., 2019. – С. .
 39. Форми організації та технології доступу до електронних ресурсів бібліотеки у веб-середовищі // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6 - 8 листопада 2018 р.) / НАН України, НБУВ, Асоціація бібліотек України, Рада дир. наукових б-к та інформ. Центрів членів МААН. - К., 2018. – С. 370-375.
 40. Формування зібрань електронних інформаційних ресурсів у НБУВ // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовтня 2014 р.) / НАН України, НБУВ, Рада дир.б-к та інформ. Центрів членів МААН. - К., 2014. – С. 433-436.
 41. Функціональні можливості інформаційного ресурсу "Наукова періодика України" // Бібліотека. Наука. Комунікація: стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 03-05 жовтня 2017 р.) / НАН України, НБУВ, Асоціація бібліотек України, Рада дир. наукових б-к та інформ. Центрів членів МААН. - К., 2017. – С. 294-297.


©   Наталія Самохіна, 2009 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського