До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ПОЛОВИНЧАК Юлія Миколаївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/695741

 

ПОЛОВИНЧАК Юлія Миколаївна


директор


Національна юридична бібліотека
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Polovynchak Yuliia (eng)
 • Половинчак Юлия Николаевна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: соціальні комунікаціїі, сторія України.
  Дати життя:1977
  Персональні веб-ресурси
  Науковий ступінь:
  2007кандидат історичних наук; тема дисертації: Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці XIX - початку ХХ століття
  Вчені звання:
  старший науковий співробітник
  Додаткові посади та обов`язки:
  Входить до складу вченої ради НБУВ
  відповідальний секретар редакції збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2007) Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці XIX - початку ХХ століття [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Половинчак Юлія Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 23 с.
  2. (2007) Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці XIX - початку ХХ століття [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Половинчак Юлія Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 251 арк. .
  3. Монографії, брошури
  4. (2008) Газета "Киевлянин" і українство: досвід національної самоідентифікації [Текст] : монографія / Ю. Половинчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б.в.], 2008. - 218 с.
  5. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Нац. б-ка України ім. Вернадського, 2011. - 222 с.
  6. (2011) Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій [Текст] : [монографія] / [Онищенко О. С. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2011. - 160 с.
  7. (2012) Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін. ; бібліогр. ред. І. П. Антоненко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 2012. - 253 с. : .
  8. (2013) Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. .
  9. (2013) Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. .
  10. (2013) Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. - 222.
  11. (2014) Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 217 с. .
  12. (2014) Національні інформаційні ресурси як інтеграційний чинник вітчизняного соціокультурного середовища [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАНУ, 2014..
  13. (2014) Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 258 с. .
  14. (2015) Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж [Текст] : [монографія] / [В. І. Попик (керівник проекту) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015..
  15. (2015) Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України [Текст] : [монографія] / [В. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НВЦ Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, 2015. - 226 с.
  16. (2015) Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору [Текст] : [монографія] / [О. Онищенко (кер. проекту) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НВЦ Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, 2015.
  17. (2017) Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. .
  18. (2017) Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності [Текст] : монографія / Юлія Половинчак ; [наук. ред. В. Горовий] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. .
  19. (2017) Формування стратегічного наративу інформаційного забезпечення реінтеграції тимчасово окупованих територій у загальноукраїнський контекст [Текст] : [монографія] / [В. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. .
  20. (2018) Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України [Текст] : [колект. монографія] / [О. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2018..
  21. (2018) Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів [Текст] : [монографія] / [В. М. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2018. - 276 с..
  22. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000 – 2018) / В. Горовий, Ю. Половинчак, К. Лобузіна [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2019. – 398 с.
  23. Статті
  24. (2006) Матеріали газети "Киевлянин” як джерело дослідження "українського питання” в Російській імперії кінця XIX – початку XX ст. // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 3. – C. 20-23.
  25. (2009) Бібліотечні ресурси як фактор зміцнення національної самосвідомості суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 23. – C. 53-59.
  26. (2010) Національний розвиток і національна свідомість на фоні активізації глобалізму // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – C. 247-253.
  27. (2011) Бібліотечні консорціуми – перспектива XXI століття: світовий досвід та вітчизняні реалії // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 30. – C. 51-61.
  28. (2011) Українська наука в системі міжнародних документальних комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 32. – C. 21-29.
  29. (2012) Зарубіжний досвід представлення бібліотеками досягнень національної правової думки // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2012. – Вип. 33. – C. 170-178.
  30. (2012) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на шляху інтеграції в Єдиний європейський інформаційний простір // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2012. – Вип. 15. – C. 238-245.
  31. (2012) Синтезоване знання як відображення суспільних процесів // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 4. - С. 51-52.
  32. (2012) Синтезоване знання як відображення суспільних процесів // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 4. – C. 51-52.
  33. (2013) Бібліотеки в культурних взаємодіях цифрової епохи // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 35. – C. 302-317.
  34. (2014) Бібліотечні об'єднання як чинник формування єдиного бібліотечного простору // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – C. 58-68.
  35. (2015) Аналіз новинних потоків у дослідженні вітчизняного інформаційного поля / А. Берегельський, Ю. Половинчак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – C. 425-437.
  36. (2015) Особливості функціонування української блогосфери// Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, III(7), Issue: 42, 2015 www.seanewdim.com.
  37. (2016) Війни смислів у сучасному російсько-українському протистоянні в соціальних медіа // Наукові записки Інституту журналістики. – 2016. – Т. 3. – C. 16-22.
  38. (2016) Дослідження ефективності української "культурної дипломатії": досвід аналізу публікацій зарубіжних ЗМІ / Ю. Половинчак, О. Саморукова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – C. 183-1.
  39. (2016) Стратегія дослідження соціальних медіа як дискурсивного простору // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – C. 366-381.
  40. (2017) Ігрові технології у світоглядних інтервенціях сучасних комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – C. 694-704.
  41. (2017) Бібліотека в інформаційному суспільстві / Ю. Половинчак, С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – C. 249-259.
  42. (2017) Конвергентні процеси в сучасному інфопросторі: трансформації текстів, практик, ієрархій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 46. – C. 31-44.
  43. (2018) Діяльність бібліотек із збереження цифрової спадщини інтерактивного простору // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2018. – Вип. 49. – C. 123-132.
  44. (2018) Комеморативні практики в сучасному інформаційному просторі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 2. – C. 94-100.
  45. (2018) Сучасна бібліотека як суб'єкт національного гуманітарного простору // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 9. – C. 13-15.
  46. (2019) Ідентичнісні практики інтерактивного інтернет-середовища в діяльності сучасних бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 52. - С. 35-48.
  47. (2020) Особливості інформаційних обмінів у юридичній блогосфері / Ю. Половинчак, Н. Олейніченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 57. - С. 274-285.
  48. (2022) Візуальний контент соціальних медіа як об'єкт бібліотечного депонування (на базі матеріалів висвітлення подій війни 2022р. / Ю. Половинчак, А. Берегельський // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2022. - Вип. 63. - С. 23-32.
  49. Тези наукових доповідей
  50. (2015) Особливості аналізу соціальних медіа як дискурсивного простору // Шоста міжнародна науково - прктична конференція " Сучасні умови діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства " (10-11 венесня 2015р.).


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського