До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Бібліотека. Наука. Комунікація: Інноваційні трансформації ресурсів і послуг (2022)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004349

Колекція: Конференції НБУВ
Тип реcурсу:
 Книга  Збірник публікацій
  

Назва(и):
БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ: ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕСУРСІВ І ПОСЛУГ
Editors:
ВАСИЛЕНКО Ольга Миколаївна
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
ДЗИРА О. В.
ЗАКІРОВ Марат Борисович
ІВЧЕНКО Лариса Василівна
КОВАЛЬ Тетяна Володимирівна
КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна
ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна
ПОПИК Володимир Іванович
УДОВИК Володимир Миколайович
ЧЕРНОІВАНЕНКО В. В.
ШАПОВАЛ Андрій Іванович
Дата(и):2022
ISBN:978-966-02-9673-2(електрон.)
DOI:

Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг», організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (4–6 жовтня 2022 р.), в яких висвітлені традиційні та інноваційні напрями у діяльності наукових бібліотек, актуальні питання розвитку бібліотечно-інформаційного потенціалу в сучасних умовах, найбільш гострі проблеми у бібліотечній сфері та шляхи їх подолання, результати наукових пошуків, пропозиції щодо вдосконалення діяльності бібліотек. Розкрито теоретичні та прикладні питання організації і управління бібліотечно-інформаційним комплексом в умовах трансформації наукових комунікацій; цифрових бібліотечних технологій організації знань; електронних ресурсів бібліотек як складника інформаційної основи сучасного національного розвитку. Висвітлено, зокрема: питання трансформації українського книгознавства (до 100-річчя Українського наукового інституту книгознавства); традиції, перспективи формування, дослідження, цифровізація архівної та рукописної наукової спадщини; музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення; нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань у сучасній біографіці та біобібліографії. Низку матеріалів присвячено діяльності дослідників української діаспори; питанням збереження і вивчення єврейської друкованої спадщини України.

Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, фахівцям документно-комунікаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам закладів вищої освіти.


Опис документа:

Бібліотека. Наука. Комунікація: Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4–6 жовтня 2022 р.) / відп. ред. О. М. Василенко ; редакційна колегія: Л. А. Дубровіна; О. М. Василенко; О. В. Дзира; М. Б. Закіров; Л. В. Івченко; Т. М. Коваль; Г. І. Ковальчук; К. В. Лобузіна; В. І. Попик; В. М. Удовик; В. В. Черноіваненко; А. І. Шаповал. – Київ: НБУВ, 2022. – 588 с.978-966-02-9673-2(електрон.). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004349


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського