До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ІВЧЕНКО Лариса Василівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/221197

 

ІВЧЕНКО Лариса Василівна


завідувач відділу


Інститут книгознавства. Відділ музичних фондів
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Ivchenko Larysa (eng)
 • Ивченко Лариса Васильевна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Музичне джерелознавство та бібліографія. Історія музичної культури.
  Контактна інформація: +38(044) 234-93-06, ivchenko@nbuv.gov.ua
  Дати життя:16.07.1954 м. Макіївка Донецька обл., Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1981Київська державна консерваторія імені П. І. Чайковського (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського), музикознавство
  Науковий ступінь:
  2000кандидат мистецтвознавства; тема дисертації: «Нотна бібліотека О. К. Розумовського як об'єкт музичного джерелознавства»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1981 р.
  Додаткові посади та обов`язки:
  Входить до складу вченої ради НБУВ
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2000) Нотна колекція О.К.Розумовського як об'єкт музичного джерелознавства [Текст] : автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Івченко Лариса Василівна ; Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. - К., 2000. - 16 с.
  2. (2000) Нотна колекція О.К.Розумовського як об'єкт музичного джерелознавства [Текст] : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Івченко Лариса Василівна ; Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. - К., 2000. - 203 арк.+дод.(285арк.). - арк. 186-203.
  3. Монографії, брошури
  4. (2002) Березовський Максим Созонтович / Л. В. Івченко // Народжені Україною : Золоті імена : Альманах. - К., 2002.
  5. (2004) Реконструкція нотної колекції графа О. К. Розумовського за каталогами ХVIII сторіччя / Л. В. Івченко ; НАН України. Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. - К. :НБУВ, 2004. – 644 c..
  6. (2009) Українські нотні видання 1923–1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (інструментальна музика) / Лариса Івченко, Ольга Вакульчук ; комп’ютерно-програмна підтримка та художнє оформлення К. В. Лобузіної ; наук. керівник В. Ю. Омельчук ; НАН України. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2009. – 395 c..
  7. (2011) Інструментальна музика в українських нотних виданнях 1923-1934 років [Текст] : [монографія] / Ольга Вакульчук ; [наук. ред. Л. В. Івченко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2011. - 215 с. .
  8. (2012) Українські нотні видання 1924–1930 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (вокальна музика) / Лариса Івченко, Ірина Бобришева ; наук. керівник В. Ю. Омельчук ; комп’ютерно-програмна підтримка К. В. Лобузіної ; НАН України. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2012. – 395 c.
  9. (2013) Нотна бібліотека хору Київської духовної академії [Текст] : [монографія : наук. кат.] / Людмила Руденко ; [наук. ред. Л. В. Івченко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2013. - 416 с. .
  10. Довідники, покажчики, каталоги
  11. (1991) Чеська музика ХVІІІ сторіччя. з нотного зібрання Розумовських : Каталог виставки / [укладач] Л. В. Івченко ; АН України ; Центральна наукова бібліотека вмені В. І. Вернадського. - К. :МП видавничий центр "Фіта", 1991. – 24 c.
  12. (2005) Сводный каталог российских нотных изданий / Российская национальная библиотека, НБУВ (один з укладачів). - СПб. :Российская национальная библиотека, 2005. - Т. 2. – 390 c.
  13. (2006) Іван Карабиць : (1945-2002) : Список творів = Ivan Karabits : List of Works / укладачі Л. Івченко, Ю. Бентя ; вступ. слово Т. Бондаренко ; Міністерство культури і туризму України, Національна опера України. - К. :[КДВМУ ім. Р. М. Глієра], 2006. - Інша назва (у змісті) : Каталог творів Івана Карабиця. – 100 c.
  14. (2019) Музична Шевченкіана у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / відп. ред.: Л. Г. Руденко, наук. ред. Л. В. Івченко ; уклад.: Л. Г. Руденко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. –– Київ : Академперіодика, 2019. – 1003 с.
  15. Статті
  16. ( 2019) Твори Дженнаро Астаріти в нотній колекції Олексія Розумовського / Л. В. Івченко // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2019. – Вип. 24. – C. 133-150 .
  17. (1990) З любов`ю до музики : [про О.Т. Дзбанівського, організатора і першого завідувача Музичного відділу ВБУ (НБУВ) та історію формування фонду відділу] / Л. В. Івченко // Музика. - 1990. - № 6.
  18. (1990) Чарівне слово Олеся в світі музики / Л. В. Івченко, В. Ф. Федоренко // Література, діти, час : Альманах. - К. :Веселка, 1990. – С. 158–168.
  19. (1991) Знахідка : [про автографи С. Прокоф’єва у фонді ВФМФ НБУВ] / Л. В. Івченко // Музика. - 1991. - № 2.
  20. (1996) Геній та аматор-музикант : [Бетховен і Андрій Розумовський] / Л. Івченко // Музика. - 1996. - № 5. – С. 22–25.
  21. (1996) Граф Андрей Разумовский : дипломат, музыкант, меценат / Л. В. Івченко // Зеркало недели. - 1996. – С. № 38.
  22. (1996) Карел Лау — капельмейстер екс-гетьмана Кирила Розумовського / Л. В. Івченко // Музика. - 1996. - № 1 . – С. 6–9.
  23. (1997) Київський слід прусського монарха : [про нотний рукопис з фондів НБУВ] / Л. В. Івченко // Art-line. - 1997. - № 5. – С. 50–51.
  24. (1998) «Серената» — опера-пастіччо з колекції Розумовського : [про нотний рукопис з фондів НБУВ і оперу Фрідріха Великого (Friedrich der Große), І.-І. Кванца (J. J. Quantz), К.-Г. Ґрауна (C. H. Graun), К. Ніхельман (Ch. Nichelmann)] / Л. В. Івченко // Українсько-німецькі зв'язки в минулому і сьогоденні. - К., 1998. – С. 111–122.
  25. (1999) Карел Лау — капельмейстер екс-гетьмана Кирила Розумовського / Л. В. Івченко // Хроніка 2000 : Український культурологічний альманах. - 1999. - вип. 25–26 (Україна — Чехія. Ч. 1). – С. 154–162.
  26. (1999) Лист Людвига ван Бетховена до князя А. К. Розумовського / Л. В. Івченко // Хроніка 2000 : Український культурологічний альманах. - 1999. - вип. 25–26 (Україна — Чехія. Ч. 1). – С. 163–169.
  27. (1999) Музика в житті Андрія Розумовського / Л. В. Івченко // Український музичний архів. - К., 1999. - Вип. 2. – С. 102–121.
  28. (1999) Музика в житті Андрія Розумовського // Український музичний архів, 1999. с.102–121.
  29. (2000) Карел Лау - капельмейстер екс-гетьмана Кирила Розумовського / Л. Івченко // Хроніка 2000. – 1999. – Вип.25/26: "Україна-Чехія", ч. 1. – С. 154-162. .
  30. (2000) Нотна колекція О.К. Розумовського як об’єкт музичного джерелознавства : Автореферат дисертації на здоб. наук. ст. кандидата мистецтвознавства / Л. В. Івченко. - К. : Спілко КіП, 2000. – 16 c.
  31. (2001) Справа № 907 : [про знайдені твори М. Березовського у фонді бібліотеки Співацької капели в Берліні, що зберегалася у ЦДАМЛіМ України] / Л. В. Івченко // Музика. - 2001. - №№ 4–5, 6 . – С. 28–30 (№ 4–5), с. 29–30 (№ 6).
  32. (2004) Використання інноваційних технологій у процесі історико-культурного моделювання музичних бібліотечних зібрань / Л. В. Івченко, І. Ф. Бобришева // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - К. :НБУВ, 2004. - Вип. 13. – С. 259–265.
  33. (2006) Маестро Березовський / Л. В. Івченко // «Універсум» - журнал політології, футурології, економіки, науки та культури. - 2006. - № 5–8 (151–154).
  34. (2007) Музичний фонд НБУВ : створення електронного каталогу / Л. В. Івченко, К. В. Лобузіна // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 4. – С. 12–22.
  35. (2012) Нотное собрании Разумовских (рукописные партитуры опер) // Библиотеки Национальных академий наук. - Київ, 2012. - 10.
  36. (2014) Оперы, оратории, кантаты из нотного собрания Разумовских // Музыкальное наследие в современном обществе, 2014.- с. 119-132.
  37. (2014) Повнотекстові бази даних міжнародного каталогу музичної періодики (RIPM) / Л. Івченко, В. Гурина, О. Шевченко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - К., 2014. - Вип. 20. – С. С. 147-163.
  38. (2019) Встановлення авторства музичних творів ("безіменний Векслер”) / Л. В. Івченко, Є. В. Кожушко // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2019. – Вип. 23. – C. 36-55.
  39. (2020) Українська музична культура і музичні фонди бібліотек в умовах цифровізації / Л. Івченко, Л. Руденко // Бібліотечний вісник. - 2020. - № 6. - С. 51-52..
  40. Підручники та посібники
  41. (2008) Бібліографія музична / Л. В. Івченко // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посоіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко [та ін.]. - К. :Либідь, 2008. – С. 61–70.
  42. Енциклопедичні статті
  43. (1995) Алферакі Ахіллес Миколайович / Л. В. Івченко // Мистецтво України : енцикл. у 5 т. / Кудрицький А. В. (відп. ред.) та ін. - К. :«Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1995. - Т. 1 : А–В. – С. 46.
  44. (1995) Дженаро Астаріта / Л. В. Івченко // Мистецтво України : енцикл. у 5 т. / Кудрицький А. В. (відп. ред.) та ін. - К. :«Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1995. - Т. 1 : А–В. – С. 115.
  45. (2001) Алферакі Ахіллес Миколайович / Л. В. Івченко // Енциклопедія сучасної України. - К., 2001. - Т. 1. . – С. 399.
  46. Тези наукових доповідей
  47. (1997) Die Notenbibliotek der Rasumovskij-Familie : Notenausgaben und Manuskripte deutscher Komponisten (V.I. Vernadskij-ZMB der NAW der Ukraine, Kiew) / Iwtschenko, L. // Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Tagungsbericht Chemnitz 1995. - Sankt Augustin :Academia Verlag, 1997. – С. 501-535.
  48. (2010) Рукописні партитури опер з нотної бібліотеки Олексія Розумовського / Л. В. Івченко // VIII культурологічні читання пам'яті Володимира Подкопаєва. - К., 2010. – С. 479–485.
  49. (2014) Оперы, оратории, кантаты из нотного собрания Разумовских // Музыкальное наследие в современном обществе : материалы международной научно-практической конференции / составитель Т. В. Гинзбург. - М., 2014. – С. 119-132.


  ©   Лариса Івченко, 2012 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського