До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КОВАЛЬ Тетяна Володимирівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/269499

 

КОВАЛЬ Тетяна Володимирівна


завідувач відділу


Інститут рукопису. Відділ джерелознавства
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Koval Tetiana (eng)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: бібліотекознавство, архівознавство, книгознавство, джерелознавство, біографістика, бібліографознавство.
  Контактна інформація: 234-78-65, 288-14-18, koval@nbuv.gov.ua
  Дати життя:08.05.1964 с. Оленівка Васильківського р-ну Київської обл.
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1993Київський державний інститут культури, бібліотекар-бібліограф
  1997 НБУВ, аспірантура
  Науковий ступінь:
  1998кандидат історичних наук; тема дисертації: Журнали України 1917-1928 рр. у фонді Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського як історико-книгознавче джерело
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1985
  Професійна діяльність:
  з 1985 по 1994Обіймала посади бібліотекаря, редактора, редактора 2 категорії, бібліотекаря, бібліотекаря 1 категорії, в.о. молодшого наукового співробітника, молодшого наукового співробітника відділу обслуговування літературою гуманітарного профілю (сектор обслуговування періодичними виданнями) Інституту бібліотекознавства
  з 17.11.1997 в.о. молодшого наукового співробітника відділу обслуговування літературою гуманітарного профілю (сектор обслуговування періодичними виданнями) Інституту бібліотекознавства
  2.11.1998 переведена на посаду в.о. молодшого наукового співробітника
  3.05.2002 переведена на посаду в.о. наукового співробітника відділу стародруків та рідкісних видань Інституту української книги
  25.10.2005 переведена на посаду завідувача відділу обмінно-резервного фонду Інституту бібліотекознавства
  з 1.05.2016 старший науковий співробітник відділу фондів рукописної спадщини
  з 13.07.2017 завідувач відділу джерелознавства


  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1998) Журнали України 1917–1928 рр. у фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як історико-книгознавче джерело : автореф. дис. … канд. іст. наук. Київ, 1998. 17 с.
  2. Довідники, покажчики, каталоги
  3. (2013) Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : бібліогр. покажч. Вип. 2. / уклад.: Л.А. Пестрецова, І.О. Шульга, Т.В. Коваль, В.С. Кабкова, М.Ю. Кузнєцова ; наук. ред. О.П. Бодак ; бібліогр. ред. І.П. Антоненко. Київ : НБУВ, 2013. 106 с.
  4. (2013) Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : покажч. Вип. 1. / уклад.: Л.А. Пестрецова, І.О. Шульга, Т.В. Коваль, В.С. Кабкова ; наук. ред. О.П. Бодак ; бібліогр. ред. І.П. Антоненко. Київ : НБУВ, 2013. 104 с. .
  5. (2014) Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : бібліогр. покажч. Вип. 1. / уклад.: Л.А. Пестрецова, І.О. Шульга, Т.В. Коваль, В.С. Кабкова, М.Ю. Кузнєцова ; наук. ред. О.П. Бодак ; бібліогр. ред. І.П. Антоненко. Київ : НБУВ, 2014. 102 с.
  6. (2014) Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : бібліогр. покажч. Вип. 2. / уклад.: Л.А. Пестрецова, І.О. Шульга, С.Ю. Брянцева, Т.В. Коваль, В.С. Кабкова, М.Ю. Кузнєцова ; наук. ред. О.П. Бодак ; бібліогр. ред. І.П. Антоненко. Київ : НБУВ, 2014. 111 с.
  7. (2015) Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : бібліогр. покажч. Вип. 1. / уклад.: Л.А. Пестрецова, І.О. Шульга, С.Ю. Брянцева, Т.В. Коваль, В.С. Кабкова, М.Ю. Кузнєцова ; наук. ред. О.П. Бодак ; бібліогр. ред. І.П. Антоненко. Київ : НБУВ, 2015. 152 с.
  8. (2015) Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : бібліогр. покажч. Вип. 2. / уклад.: Л.А. Пестрецова, І.О. Шульга, С.Ю. Брянцева, Т.В. Коваль, В.С. Кабкова, М.Ю. Кузнецова ; наук. ред. О.П. Бодак. Київ : НБУВ, 2015. 148 с.
  9. (2016) Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : бібліогр. покажч. Вип. 1. / уклад.: Л.А. Пестрецова, І.О. Шульга, С.Ю. Брянцева, Т.В. Коваль, В.С. Кабкова, М.Ю. Кузнецова. Київ : НБУВ, 2016. 156 с.
  10. Статті
  11. (1997) Дослідження історії розвитку журнальної періодики 20-х років за документами державних архівів України / Т. Коваль // Студії з архівної справи та документознавства. – 1997. – Т. 2. – C. 60-65 .
  12. (1997) Дослідження історії розвитку журнальної періодики 20-х років за документами державних архівів України // Студії з архівної справи та документознавства. 1997. Т. 2. С. 60–65.
  13. (1997) Організація роботи з періодичними виданнями у Всенародній бібліотеці України (ВБУ) // Вісник Книжкової палати. 1997. № 8. С. 20–22.
  14. (1998) Формування книжкового фонду ВБУ періодичними виданнями (1918–1921 рр.) // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921) : зб. наук. пр. Київ, 1998. С. 47–53.
  15. (2004) Практик та теоретик бібліотечної справи Микола Іванович Сагарда // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2004. Вип. 13. С. 139–149.
  16. (2005) Книжкові видання колекції Д.Г. Бібікова у фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2005. Вип. 10. С. 232–239. (Співавтор – З.Б. Афанасьєва)..
  17. (2011) Сагарда Микола Іванович // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах. Київ : Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2011. С. 199–200.
  18. (2013) Особиста бібліотека Юрія Олексійовича Меженка у фондах НБУВ // І тільки незмінна книга! : зб. статей до 120-річчя від дня народження Юрія Олексійовича Меженка (1892–1969). Київ, 2013. С. 81–88.
  19. (2015) Організація обмінних фондів бібліотек науково-дослідних установ НАН України // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2014 році. Київ : НБУВ, 2015. Вип. 20. C. 62–68. (Співавтор – О.Ю. Кірданова).
  20. (2018) Документальні історико-культурні фонди: традиції та новації місць зберігання, формування, використання / С. Старовойт, Т. Коваль // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – C. 59-61.
  21. (2019) Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання / Г. Індиченко, Т. Коваль, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 6. – C. 64-66 .
  22. (2019) Фонд автографів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історія формування, дослідження, використання / Т. В. Коваль // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2019. – Вип. 24. – C. 55-70 .
  23. (2020) Архівна спадщина М. І. Сагарди у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 150-річчя від дня народження) / Т. В. Коваль // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2020. - Вип. 26. - С. 54-63..
  24. Підручники та посібники
  25. (2004) Жизнь, посвященная науке [С. XVI–XXVI] ; Библиография трудов Н.И. Сагарды [С. XVII–XXXVI] // Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I–IV века : пособие по курсу патрологии для духов. учеб. заведений Рус. православ. церкви. Москва, 2004.
  26. Тези наукових доповідей
  27. (1995) АРМ обробки періодичних видань наукової бібліотеки // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : тези доп. Міжнар. наук. конф. Київ, 1995. С. 73. (Співавтори – Л.В. Джуржа, С.В. Верещагіна).
  28. (1995) Аналіз попиту читачів академічної бібліотеки на сучасну наукову періодику // Бібліотека в демократичному суспільстві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. Київ, 1995. С. 165–166.
  29. (1996) З історії книгообміну як засобу реалізації культурних зв’язків УСРР з Західною Україною в 20–30-х рр. // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : тези доп. Міжнар. наук. конф. Київ, 1996. С. 90.
  30. (1996) Роль міжнародного книгообміну в комплектуванні ВБУ // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : тези доп. Міжнар. наук. конф. Київ, 1996. С. 95–96.
  31. (2005) Проблеми бібліографічного опису стародруків у програмі ІРБІС // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17–18 трав. 2005 р. Київ, 2005. Ч. 1. С. 29–30.
  32. (2009) Репозитарні бібліотеки : тенденції перерозподілу бібліотечних фондів // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19–21 трав. 2009 р. Київ, 2009. С. 123–125.
  33. (2013) Нормування як складова планування бібліотечної роботи // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 8–10 жовт. 2013 р. Київ, 2013. С. 392–394.
  34. (2015) Взаємодія бібліотек в контексті формування інформаційного ресурсу з документообміну // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 6–8 жовт. 2015. Київ, 2015. С. 168–170.
  35. (2017) Опубліковані рукописні документи та їхня роль у наукових дослідженнях // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 3–5 жовт. 2017 р. Київ, 2017. С. 476–478.
  36. (2020) Архівна спадщина Л. Є. Махновця у Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.


  ©   Тетяна Коваль, 2011 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського