Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)Реферативна база даних (12)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник післядипломної освіти
Пошуковий запит: (<.>I=Ж72941<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". – Київ: Атопол груп, 2005. - Виходить щоквартально. - ISSN 2218-7650 (print)


У збірнику висвітлюються актуальні наукові проблеми педагогіки і психології професійної підготовки. Представлено спектр питань з історії педагогіки, методології освіти, теоретико-методичних аспектів навчання та виховання, формування професійних компетентностей, психології особистісного розвитку, підвищення якості освіти. Збірник становить інтерес не лише для науковців, а й для педагогічних працівників вищої школи, керівників, науковців, методистів, педагогів системи післядипломної освіти, практичних психологів.

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  

Тематика:

актуальні наукові проблеми педагогіки і психології професійної підготовки фахівців, що сприяють розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні

Засновники:

Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти"

Рік заснування:

2005

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ 16450-4922ПР від 11.03.2010 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова № 1-05/4 від 26.05.2010 р., Постанова № 1-05/05 від 01.07.2010 р.

Спеціальність ДАК:

 • Педагогічні науки
 • Психологічні науки
 • Головний редактор:

  Олійник Віктор Васильович (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук)

  Заступники головного редактора:

  Отич О. М. (д-р пед. наук, проф.), Сергеєва Л. М. (д-р пед. наук, проф.)

  Відповідальні секретарі:

  Васильченко Я. Й.

  Редколегія:

  Ануфрієва О. Л. (канд. пед. наук, доц.), Бібік Н. М. (д. чл. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук, проф.), Бондарчук О. І. (д-р психол. наук, проф.), Волянюк Н. Ю. (д-р психол. наук, проф.), Діденко Н. Г. (д-р наук з держ. упр., проф.), Дмитренко Г. А. (д-р екон. наук, проф.), Євтух М. Б. (д. чл. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук, проф.), Карамушка Л. М. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р психол. наук, проф.), Клокар Н. І. (д-р пед. наук, проф.), Лушин П. В. (д-р психол. наук, проф.), Маслов В. І. (д-р пед. наук, проф.), Москаленко В. В. (д-р філос. наук, проф.), Протасова Н. Г. (д-р пед. наук, проф.), Романенко М. І. (д-р філос. наук, проф.), Рябова З. В. (д-р пед. наук, проф.), Снісаренко О. С. (канд. пед. наук, доц.), Сорочан Т. М. (д-р пед. наук, проф.), Татенко В. О. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р психол. наук, проф.), Тимошко Г. М. (д-р пед. наук, проф.), Торба Н. Г. (канд. психол. наук, доц.), Яковець В. П. (д-р фіз.-мат. наук, проф.)

  Інтернет:

  Адресавул. Артема, 52-А, м. Київ, 04053, Україна
  E-mail nv-umo@mail.ru
  Телефон(044) 481-38-00; 484-10-96
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського