До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Особові архівні фонди Інституту рукопису (2002)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001837


Тип реcурсу:
 Книга  Довідник
  

Назва(и):
ОСОБОВІ АРХІВНІ ФОНДИ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ
Автор(и):
БОЛЯК Оксана Степанівна
БУЛАТОВА Світланa Олегівнa
ВОРОНКОВА Т. І.
ДАНЕВИЧ С. Г.
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
ЗУБКОВА Наталія Михайлівна
ІВАНОВА Ольга Андріївна
КЛИМЕНКО Ірина Валентинівна
ЛИСИЧЕНКО І. Д.
Editors:
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
Дата(и):2002
ISBN:
DOI:

У путівнику містяться дані про склад і зміст 264-х особових архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Серед документів - рукописи наукових та творчих праць фондоутворювачів, біографічні матеріали, матеріали службової та громадської діяльності, листування, матеріали інших авторів тощо. Поряд з описаними фондами Інституту рукопису поданий список фондів, які перебувають у процесі опрацювання.

Розрахований на тих, хто цікавиться історією, наукою та культурою України.


Опис документа:

Особові архівні фонди Інституту рукопису : Путівник / Національна академія наук України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису; Ред. колегія: О. С. Онищенко (відп. редактор), Г. В. Боряк, С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна (заст. відпов. редактора), Н. М. Зубкова, Т. І. Ківшар, С. Г. Кулєшов, В. Ю. Омельчук, Ю. А. Пінчук, П. Т. Тронько. – К., 2002. – 768 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001837


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського