До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток національної бібліографії, біографічних досліджень та науково-бібліографічної діяльності (2000–2019) (2019)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004516

Колекція: Біографістика та біобібліографія
Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОГРАФІЇ, БІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (2000–2019)
Автор(и):
ПОПИК Володимир Іванович
ВОЙЧЕНКО Ірина Дмитрівна
ДОБКО Тетяна Василівна
КІРАЛЬ Сидір Степанович
КОТЛЯРОВА Тетяна Володимирівна
ЛЮБОВЕЦЬ Надія Іванівна
НОВОСЬОЛОВА Лариса Семенівна
ОМЕЛЬЧУК Володимир Юхимович
УСТИНОВСЬКИЙ Дмитро Володимирович
ЯЦЕНКО Олег Миколайович
Editors:
ПОПИК Володимир Іванович
Дата(и):2019
ISBN:978-966-02-9136-2 (Print), 978-966-02-9137-9 (Online)
DOI:

У колективній монографії розглянуто розвиток теоретичних досліджень та розробок у галузі національної бібліографії, науково-бібліографічної інформації, біографістики та біобібліографії у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського впродовж перших десятиліть ХХІ століття. Розкрито основні пріоритети та етапи впровадження у науково-бібліографічну справу комп’ютерних технологій, значення напрацювань НБУВ для розвитку бібліографії в Україні. Висвітлено внесок НБУВ у формування сучасної концепції національної бібліографії України, створення українського бібліографічного репертуару. Дано характеристику підготовлених відділом національної бібліографії фундаментальних багатотомних бібліографічних зводів, праць бібліографічної Шевченкіани. Узагальнено досвід, здобутий відділом науково-бібліографічної інформації у вдосконаленні багатоаспектної довідково-бібліографічної діяльності НБУВ в галузі інформаційного забезпечення установ науки, державного управління, обслуговування широкого кола користувачів. Проаналізовано розширення діапазону наукових розробок Інституту біографічних досліджень, його здобутки, найважливіші друковані видання, проблеми формування електронного науково-інформаційного ресурсу «Український національний біографічний архів», розгортання на його базі роботи віртуальної біографічної дослідницької лабораторії.

Для істориків, бібліотекознавців, бібліографів, бібліотекарів та всіх, хто цікавиться проблемами української національної бібліографії, науково-бібліографічної діяльності та біографістики.

Ключові слова: національна бібліографія, довідково-бібліографічна діяльність, біографістика та біобібліографія, "Український національний біографічний архів", інформаційні технології у бібліографії.

Опис документа:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток національної бібліографії, біографічних досліджень та науково-бібліографічної діяльності (2000–2019) : колективна монографія / В. І. Попик, І. Д. Войченко, Т. В. Добко, С. С. Кіраль, Т. В. Котлярова, Н. І. Любовець, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Омельчук, Д. В. Устиновський, О. М. Яценко ; відп. ред. В. І. Попик. – Київ: НБУВ, 2019. – 252 с.978-966-02-9136-2 (Print). – 978-966-02-9137-9 (Online). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004516


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського