До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ДОБКО Тетяна Василівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/481159

 

ДОБКО Тетяна Василівна


завідувач відділу


Відділ науково-бібліографічної інформації
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Dobko Tetiana (eng)
 • Добко Татьяна Васильевна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Соціальні комунікації, бібліографознавство, бібліотекознавство.
  Дати життя:23 липня 1959р.
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1980Київський національний університет культури і мистецтв
  аспірантура Київського національного університету культури і мистецтв, бібліотекознавство та бібліографія
  Науковий ступінь:
  1994кандидат історичних наук; тема дисертації: «Масові бібліотеки України в культурному розвитку суспільства 80-х років».
  2013доктор наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: «Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форм і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища (ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.)».
  Вчені звання:
  старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1980 р.
  Професійна діяльність:
  1975–1980Державна історична бібліотека України
  з 1980Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
  1994 – по т. ч.відділ довідково-бібліографічного обслуговування НБУВ, завідувач
  Відомості про викладацьку діяльність:
  2016–2018Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, професор кафедри бібліотекознавства та інформаційних комунікацій
  Додаткові посади та обов`язки:
  2016член Національної спілки письменників України
  2009член Наукового товариства імені Шевченка
  входить до складу вченої ради НБУВ
  член спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук у НБУВ
  член редакційно-видавничої та вченої рад НБУВ
  член вченої ради Інституту енциклопедичних досліджень НАН України
  член вченої ради Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського
  член редакційної колегії наукового журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»
  член редакційної колегії збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»
  член редакційної колегії фахового журналу «Бібліотечний вісник»
  член редакційної колегії наукового журналу «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития»
  член редакційної колегії збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»
  члени редколегії збірника наукових праць Інституту енциклопедичних досліджень НАН України «Енциклопедичний вісник України»
  член редакційної колегії журналу «Науково-педагогічні студії»
  Відзнаки та нагороди:
  2004почесні грамотами Президії НАН України і ЦК профспілки працівників НАН України.
  2012почесна грамота Міністерства культури України і ЦК профспілки працівників культури України.
  2017грамота Відділення історії, філософії та права НАН України.
  1996подякам Служби безпеки України.
  2000подяка Міністерства культури і мистецтв України.
  2017подяка Національної академії педагогічних наук України.
  2017подяка Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського.
  2017подяка Державної бібліотеки України для юнацтва.
  2011подяка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
  2008відзнака відзнакою «Патріот України» Міжнародного проекту «Україна й українці – цвіт нації, гордість країни» .
  2017Почесна відзнакою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди «Медаль Григорія Сковороди».
  2019почесна нагорода - медаль Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.»
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1994) Масові бібліотеки України в культурному розвитку суспільства 80-х років [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 05.25.03 / Добко Тетяна Василівна ; Нац. акад. наук України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського. - К., 1994. - 20 с.
  2. (2013) Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форм і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища (ХХ ст. - перше десятиліття ХХІ ст.) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Добко Тетяна Василівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2013. - 33 с.
  3. Монографії, брошури
  4. (2001) Бази даних EBSCO Publishing на CD-ROM: Система пошуку [Текст] / В. А. Шкаріна ; наук. ред. Т. В. Добко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б.в.], 2001. - 52 с.
  5. (2003) Олексій Семенович Онищенко [Текст] : матеріали до біобібліографії / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. Т. В. Добко, А. Л. Панова ; голова редкол. І. Ф. Курас ; вступ. ст. П. Т. Тронько. - К. : НБУВ, 2003. - 112 с.
  6. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2011. - 247 с..
  7. (2016) Схід і Південь України: час, простір, соціум [Текст] : колект. монографія : у 2 т. / відп. ред. - акад. НАН України В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014 - 2016. - ISBN 978-966-02-7375-7 (загальний). Т. 2 : Матеріали до бібліографії / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Т. В. Добко та ін. ; редкол.: Г. В. Боряк та ін. ; наук. ред. В. І. Попик]. - 2016. - 943 с..
  8. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток національної бібліографії, біографічних досліджень та науково-бібліографічної діяльності (2002 – 2018) : монографія / В. І. Попик, О. В. Бугаєва, Т. В. Добко, С. С. Кіраль, Т. В. Котлярова, Н. І. Любовець, Л. С. Новосьолова [та ін.] ; наук. ред.: В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка им. В. І. Вернадского. – Київ, 2019. – 171 с.
  9. Довідники, покажчики, каталоги
  10. (1996) Бази даних служби довідково- бібліографічного обслуговування [Текст] : анот. каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. Т. В. Добко. - К. : [б.в.], 1996. - 20 с.
  11. (1997) Василь Степанович Бабич [Текст] : біобібліогр. покажчик / Т. В. Добко ; Національна парламентська бібліотека України. - К. : [б.в.], 1997. - 49 с.
  12. (2002) Інформаційний покажчик неопублікованих бібліографічних списків, виконаних бібліотеками науково-дослідних установ НАН України. 1996-2001 [Текст] / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; уклад. І. М. Архіпова ; ред. Т. В. Добко, М. А. Чиж. - К. : [б.в.], 2002. - 33 с.
  13. (2002) Вістник: Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933-1939 [Text] : систематичний покажчик змісту / Т. В. Добко, Б. Д. Ясінський ; наук. ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Б-ка конгресу США, Наук. т-во ім. Шевченка. - К. ; Вашингтон ; Нью-Йорк : НБУВ, 2002. - 340 с. .
  14. (2006) Історія Києва у довідково-бібліографічних виданнях Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського [Текст] : анот. каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. В. А. Шкаріна ; наук. ред. Т. В. Добко. - К. : НБУВ, 2006. - 86 с. .
  15. (2012) Інформаційний покажчик неопублікованих бібліографічних списків, підготовлених бібліотеками науково-дослідних установ НАН України за 2011 рік [Текст] / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: С. М. Горбань, Ю. С. Левченко ; ред. Т. В. Добко, Н. І. Моісеєнко]. - К. : НБУВ, 2012. - 21 с.
  16. (2013) Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Січкар А. В., Моісеєнко Н. І. ; редкол.: Попик В. І. (голова) та ін. ; вступ. ст.: Навальська Т. В., Ляшко С. М.]. - К. : [б. в.], 2013.
  17. (2015) Новальська Тетяна Василівна [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. іст. б-ка України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; [упоряд.: Н. А. Бачинська та ін. ; наук. ред.: Т. В. Добко]. - Київ : НІБУ, 2015.
  18. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 1. 1798-1903 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна [и др.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Веpнадського, 2019. – 1074 с. ..
  19. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 2. 1904-1916 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна [и др.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Веpнадського, 2019. – 1142 с..
  20. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 3. 1916-1923 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Веpнадського, 2019..
  21. Статті
  22. (1996) День аспіранта / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 1996. - № 4. - С. 34. .
  23. (1996) Засідання бібліографічної секції Української бібліотечної асоціації / Т. Добко, В. Загуменна // Бібліотечний вісник. - 1996. - № 5. - С. 31-32. .
  24. (1997) Комп’ютерна правова бібліотека / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 6. – C. 36-37.
  25. (1997) Сітьове використання компакт-дисків у НБУВ / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 1997. - № 2. - С. 3-4. .
  26. (1999) Міжнародна наукова конференція "Бібліотечно-інформаційні ресурси: формування і розвиток" / Н. Солонська, В. Матусевич, Т. Добко, О. Баркова, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. - 1999. - № 6. - С. 14-28. .
  27. (1999) Міжнародний науковий конгрес: "125 років НТШ" / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 2. – C. 48-49 .
  28. (1999) Російський біографічний словник / Т. В. Добко // Українська біографістика. – 1999. – Вип. 2. – C. 266-273 .
  29. (2000) Бібліотечно-інформаційне обслуговування у бібліотеках Баварії / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2000. - № 2. - С. 30-36..
  30. (2000) З особистої бібліотеки Богдана Ясінського / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2000. - № 3. - С. 42-43. .
  31. (2001) Зустріч Юрія Єханурова з колективом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Т. Добко, Н. Солонська // Бібліотечний вісник. - 2001. - № 2. - С. 43-44. .
  32. (2001) Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів XXI століття" / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 1. – C. 26-28.
  33. (2001) Українська революція і державність (1917 - 1920 рр.): Наук.-бібліогр. вид. / НАН України, НБУВ. - К., 2001. - 816 с. / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2001. - № 6. - С. 54-55..
  34. (2002) Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій / Т. Сіра І. Добко // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 6. – C. 21-25 .
  35. (2002) Книжкова колекція о. Богдана Желехівського у фондах НБУВ / Т. Добко, Т. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 5. – C. 52-53 .
  36. (2002) Семінар-практикум "Організація довідково-бібліографічного обслуговування електронними інформаційними ресурсами” / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 1. – C. 42-44 .
  37. (2003) Інновації в системі бібліотечного сервісу / Т. Добко, Н. Каліберда, Т. Коваль // Бібліотечний вісник. - 2003. - № 6. - С. 13-17. .
  38. (2003) Бібліографія у сучасному електронному середовищі / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 6. – C. 58 .
  39. (2003) Довідково-бібліографічне обслуговування електронну еру: розвиток навігаторської функції / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2003. - № 1. - С. 2-7..
  40. (2006) Ключ до пізнання часопису "Кіевская старина” / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 3. – C. 49-51 .
  41. (2007) Сучасний розвиток бібліографічної Сковородіани / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 3. – C. 9-13 .
  42. (2008) Восьма загальноросійська науково-практична конференція "Сучасні користувачі автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем: проблеми обслуговування, вивчення та навчання" / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – C. 38-39.
  43. (2008) Ювілей Павли Рогової / О. Онищенко, Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – C. 46-48 .
  44. (2009) Бібліограф, бібліофіл, лікар Михайло Грузов / Т. Добко, А. Кончаковський // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 4. – C. 39-43 .
  45. (2009) Бібліографічні ресурси як джерела розкриття процесів демократичних перетворень в українському суспільстві / ДобкоТ. ДобкоТ., Н. Моісеєнко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 23. – C. 30-43.
  46. (2009) Забезпечення інформаційних запитів користувачів довідково-бібліографічними ресурсами / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – C. 67-75 .
  47. (2009) Нове видання з бібліографічної сухомлиністики / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 1. – C. 28-30.
  48. (2009) Семимовний словник прислів'їв і приказок / Т. Добко // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 11. – C. 7-9.
  49. (2010) Бібліографічне видання з питань реформування освіти у незалежній Україні / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 1. – C. 53-54 .
  50. (2010) Розвиток довідкової служби Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 30-річчя відділу довідково-бібліографічного обслуговування) / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 4. – C. 27-40 .
  51. (2011) XII Всеукраїнська виставка-форум "Українська книга на Одещині" / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 4. – C. 61-64 .
  52. (2011) До питання розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери / Т. Добко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 8. – C. 13-17 .
  53. (2011) Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 4. – C. 11-23 .
  54. (2011) Система довідково-бібліографічного обслуговування у НБУВ: тенденції і перспективи розвитку / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 32. – C. 238-249 .
  55. (2012) Кадри довідково-бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного суспільства / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 5. – C. 35-44 .
  56. (2013) Вплив Інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 35. – C. 24-38 .
  57. (2013) Довідково-бібліографічна діяльність - пріоритетний напрям розвитку наукових бібліотек інформаційного суспільства / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 36. – C. 417-428 .
  58. (2013) Платні довідково-бібліографічні послуги бібліотек: історія і сучасність / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 1. – C. 19-28 .
  59. (2014) Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 / Т. Добко, І. Антоненко, Н. Мойсеєнко // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 4. – C. 12-21 .
  60. (2014) Знана майстриня бібліотечної справи / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 5. – C. 51-52 .
  61. (2015) Бібліографічний покажчик у системі науково-інформаційного обслуговування користувачів / Т. Добко, В. Шкаріна // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 6. – C. 48-49.
  62. (2015) Відкритий електронний архів неопублікованих бібліографічних посібників: історія, формування та використання / Т. Добко, П. Штих // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 42. – C. 223-232.
  63. (2015) Мистецький світ Василя Копайгоренка / Т. Добко // Енциклопедичний вісник України. – 2015. – Ч. 6-7. – C. 23-27 .
  64. (2016) Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності: історія та сучасність / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 44. – C. 499-513 .
  65. (2016) Довідково-бібліографічні ресурси: формування і використання / Т. Добко, В. Шкаріна // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 6. – C. 44-45 .
  66. (2017) Бібліограф, педагог, організатор бібліотечної справи: до 70-річчя від дня народження Павли Рогової / Т. Добко // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 11. – C. 33-37.
  67. (2017) Бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917–1921 рр. (перша половина ХХ ст.) / Т. Добко, О. Дуднік // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 6. – C. 29-38 .
  68. (2017) Довідково-бібліографічна діяльність і довідково-бібліографічне обслуговування: співвідношення понять і термінів / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 45. – C. 82-95 .
  69. (2017) Національна бібліографія України: здобутки, проблеми, перспективи / Т. Добко, В. Шкаріна // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 6. – C. 50-52.
  70. (2018) Бібліографічні покажчики з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917 – 1921 рр. (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) / Т. Добко, О. Дуднік // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 1. – C. 34-44 .
  71. (2018) Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні паралелі і реалії сьогодення / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 2. – C. 10-24.
  72. (2018) Довідково-бібліографічні ресурси: формування, використання, організація доступу / Т. Добко, В. Шкаріна // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – C. 57-59.
  73. (2018) Універсальне довідкове видання символів України / Т. Добко, Л. Мацкевич // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 1. – C. 31-33 .
  74. (2019) Бібліограф Зофія Врублевська / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 51. – C. 357-367 .
  75. (2019) Бібліографія як покликання: наукові здобутки Луїзи Іванівни Ільницької / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 5. – C. 46-52.
  76. (2019) Дослідження бібліографічних джерел українського літературознавства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 56. – C. 373-390.
  77. (2019) Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища: підсумки наукового дослідження / Т. Добко, І. Хемчян // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 56..
  78. (2019) Покажчики змісту українських часописів – складова національної бібліографії України [Електронний ресурс] / Т. В. Добко, В. А. Шкаріна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2019. - № 3. - С. 6-14..
  79. (2019) Приклад високого служіння бібліотечній справі / Л. Дубровіна, Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 4. – C. 51-56 .
  80. (2020) Джерельна база українознавчих досліджень у покажчиках змісту періодичних видань / Т. Добко, В. Шкаріна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 60. - С. 31-48.
  81. (2020) Національна бібліографія України: здобутки, проблеми, перспективи / Т. В. Добко, Л. О. Пономаренко // Науково-педагогічні студії. - 2020. - Вип. 4. - С. 110-124..
  82. (2020) Неопублікований бібліографічний покажчик, присвячений Павлу Тичині / Т. В. Добко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2020. - Вип. 25. - С. 220-232..
  83. (2021) Добко Т., Н. Тарасенко Н. , Кузьменко Г. Організація консультаційних послуг у залі каталогів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: pro et contra // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2021. - Вип. 62. - С. 367-383..
  84. Науково-методичні матеріали
  85. (2017) Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи [Текст] : метод. рек. / [Т. В. Добко та ін. ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, Т. В. Добко] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - Київ : Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, 2017. - 89 с. .
  86. Підручники та посібники
  87. (2004) Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування [Текст] : практ. посіб. / Т. В. Добко [и др.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2004. - 92 с.
  88. (2015) Карткові каталоги в системі науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : метод. посіб. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Г. А. Кузьменко, Т. П. Медвідь ; відп. ред. Т. В. Добко]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. - 47 с.
  89. Тези наукових доповідей
  90. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / [редкол.: В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 531 с.
  91. Рецензії
  92. (2017) Неспинний розвиток бібліографічних ресурсів України (Рец. на кн.: Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студентів спеціальності 029 "Інформ., бібл. та архів. справа" / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 219 с.) / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 4. – C. 60-62.
  93. (2020) Історико-книгознавче дослідження першого видання "Енеїди" (1798) Івана Котляревського. Рецензія на книгу: Ільницька Луїза. Перше видання "Енеїди" (1798) І. П. Котляревського у бібліотеках, музеях, архівах світу: іст.-книгозн. дослідж. / відп. ред. Л.В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. Львів, 2020 .250 с., 30 с. іл. / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2021. - № 2. - С. 111-114 . .
  94. Презентації
  95. (2001) Презентація видання "Літературно-науковий вісник: Покажчик змісту" / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 2. – C. 47-49 .
  96. (2001) Українська революція і державність (1917 - 1920 рр.): Наук.-бібліогр. вид. / НАН України, НБУВ. - К., 2001. - 816 с. / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 6. – C. 54-55 .
  97. (2002) Презентація покажчика "Вістник. Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933 - 1939” / Т. Добко, Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 6. – C. 56-59.
  98. (2005) Презентації видань НБУВ / Т. Добко, Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 6. – C. 51.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського