До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЛЮБОВЕЦЬ Надія Іванівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/319118

 

ЛЮБОВЕЦЬ Надія Іванівна


завідувач відділу


Інститут біографічних досліджень. Відділ теорії та методики біобібліографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Liubovets Nadiia (eng)
 • Мельник Надія Іванівна
 • Дячук Надія Іванівна
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Біографіка, біографістика, мемуари, мемуаристика, мемуари як історико-культурний феномен та комунікативний ресурс, біобібліографія, джерела української біографістики.
  Контактна інформація: +38(044) 288-13-84, lyubovets@nbuv.gov.ua
  Дати життя:11.07.1963, с. Раславка Кременецького р-ну, Тернопільської обл., Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1988Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, історик
  1996аспірантура Київського лінгвістичного інституту
  Науковий ступінь:
  1996 кандидат історичних наук; тема дисертації: «Національно- культурний розвиток болгарської меншини України в 20 - 30-х рр. ХХ ст.»
  Вчені звання:
  2008старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з жовтня 1997 р.
  Професійна діяльність:
  1988–1997Мелітопольський державний педагогічний інститут, асистент кафедри українознавства
  1997, вересень – 1997, жовтеньАрхівне управління Кабінету Міністрів України, архівіст
  1997–2014 Інституту біографічних досліджень, старший науковий співробітник
  2014 – по т. ч.відділ теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень, завідувач
  Наукові проекти:
  «Український національний біографічний архів» : науково-інформаційний проєкт Інституту біографічних досліджень
  Додаткові посади та обов`язки:
  2020відповідальний секретар збірника наукових праць Інституту біографічних досліджень «Українська біографістика»
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1996) Національно- культурний розвиток болгарської меншини України в 20 - 30-х рр. ХХ ст. [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Мельник Надія Іванівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 26 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (2004) Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : матеріали до бібліографії (середина XIX - XX ст.) / авт.-уклад.: Т. В. Куриленко, Н. І. Мельник, О. М Яценко ; голова редкол. О. С. Онищенко. – Київ, 2004. – 367 с. – (Джерела української біографістики ; вип. 1).
  4. (2006) Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : матеріали до бібліогр. (2001-2003 рр.) / авт.-уклад.: Н.І. Мельник-Любовець, О.М Яценко ; голова редкол. О.С. Онищенко. - Київ, 2006. – 204 с. – (Серія "Джерела української біографістики" ; вип. 2).
  5. (2009) Щоденники і записники І. Є. Забєліна як джерело його наукової біографії / С.М. Ляшко, Н.І. Любовець // Проблеми археології Подніпров’я : наук. міжвузівський збірник з проблем археології, давньої історії та етнографії. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 118-124.
  6. (2016) Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : колективна монографія / [В. І. Попик (кер. проекту), Н. І. Любовець, О. М. Яценко, С. М. Ляшко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського – Київ, 2016. – 272 c.
  7. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток національної бібліографії, біографічних досліджень та науково-бібліографічної діяльності (2002 – 2018) : монографія / В. І. Попик, О. В. Бугаєва, Т. В. Добко, С. С. Кіраль, Т. В. Котлярова, Н. І. Любовець, Л. С. Новосьолова [та ін.] ; наук. ред.: В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка им. В. І. Вернадского. – Київ, 2019. – 171 с.
  8. (2021) Мемуари як інформаційно-комунікативний ресурс: сучасний вимір репрезентацій // Українська біографіка ХХІ століття: мозаїка контекстів і форм : колективна монографія / В. І. Попик, Г. А. Александрова, Л. І. Буряк, О. В. Бугаєва, Ю. В. Вернік, Н. І. Любовець, Н. П. Марченко, О. В. Плющик, І. І. Стамбол, В. В. Томозов ; відп. ред. В. І. Попик. – Київ, 2021. – 400 с.
  9. Довідники, покажчики, каталоги
  10. (2008) Реєстр імен українського біографічного словника : літери А – Б / О. В. Бугаєва [та ін.] ; відп. ред. В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т біогр. дослідж., Укр. біогр. т-во. – Київ, 2008. – 158 с. – (Серія "Реєстр Українського біографічного словника. Робочі зошити" ; вип.1).
  11. (2015) Українські персональні біобібліографічні покажчики (1856–2013 рр.) / О.М.Яценко, Н.І. Любовець; ред. кол.: В. І. Попик (голова) та ін. – Київ, 2015. – 470 с. (Серія "Джерела української біографістики" ; вип. 3).
  12. (2019) Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали до бібліографії (2004–2010) / Ю. В. Вернік, Т.В. Котлярова, Н. І. Любовець, В. В. Патик, Н. П. Філіппова, О. М. Яценко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол. В. І. Попик (голова) [та ін.]. – Київ, 2019.
  13. Статті
  14. (2005) Історико-біографічні дослідження як джерело вивчення історії релігії в Україні та життя її провідних діячів // Історія релігії в Україні: наук. щорічник. – Львів, 2005. – Кн. 2 – С. 160-167.
  15. (2005) Видання з біографічної некрополістики - джерело для написання біографічних статей про діячів історії науки та культури України (90- рр. ХХ ст. - поч. ХХІ ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 779-792.
  16. (2005) З досвіду підготовки та видання біографічних праць в регіонах Україні (ХІХ – поч. ХХІ ст.) // Гілея : наук. вісник. (Філософія, історія, політологія). – Київ, 2005. – №3. - С. 214-225.
  17. (2005) Круглий стіл "Завдання розвитку вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів" // Українська біографістика. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 347-351.
  18. (2005) Круглий стіл "Українська біографістика" / В. І. Попик, Н. І. Мельник // Українська біографістика. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 352-358.
  19. (2005) Спільна сесія інститутів та наукових відділів НБУВ / В. Попик, Н. Мельник // Бібліотечний вісник. – Київ, 2005. – № 4. – С. 59-61.
  20. (2005) Технології формування і використання ресурсів електронного Українського біографічного словника / В. Попик, Н. Мельник // Бібліотечний вісник. – Київ, 2005. – № 6. – С. 28-32.
  21. (2006) Біобібліографічні матеріали релігійних діячів в українських виданнях к. ХІХ - поч. ХХІ ст. як частина електронного ресурсу Українського біографічного архіву // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Вип. 16. – Київ, 2006. –С. 531-541.
  22. (2006) Сучасна українська біографістика: досвід та проблеми розвитку / В. Попик, Н. Любовець // Бібліотечний вісник. – Київ, 2006. – № 6. – С. 34-36.
  23. (2007) Василь Якович Ломиковський : матеріали до біобібліографії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2007. – Вип.19. – C.540-548.
  24. (2008) Артемонович А.Ф. // Українська біографістика. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 473-475.
  25. (2008) Біографічні серії в контексті розвитку української біографічної традиції // Українська біографістика. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 267-282.
  26. (2009) Василь Якович Ломиковський – збирач українських старожитностей (історіографічний огляд) // Праці Центру пам’яткознавства. – Київ, 2009. – Вип.16. – C. 131-138.
  27. (2009) Котляревський Олександр Олександрович // Українська біографістика. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 242-243.
  28. (2009) Мемуари (спогади) як джерело біографічних досліджен // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 277-291.
  29. (2009) Сергій Миколайович Булгаков: матеріали до біографії // Українська біографістика. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 153-175.
  30. (2010) Вивчення мемуарів як історичного та біографічного джерела: до історіографії проблеми // Українська біографістика. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 66-104.
  31. (2010) Класифікація мемуарів у контексті біографічного джерелознавства // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 493-507.
  32. (2010) Олександр Олександрович Котляревський: матеріали до біобібліографії // Українська біографістика. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 55-80.
  33. (2011) Спогади на сторінках часопису «Киевская старина» в контексті еволюції української мемуаристики // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип.31. – С.501-516.
  34. (2011) Українська мемуаристика ХІІ–ХVІІІ ст.: біографічна складова // Українська біографістика. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 51-97.
  35. (2012) Основні тенденції розвитку мемуаристики Буковини (кінець XIX ст. - 30-ті роки XX ст.) // Українська біографістика. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 65-89.
  36. (2012) Особливості розвитку мемуаристики Галичини в кінці XIX – першій третині XX ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 34. – С. 501-516.
  37. (2013) Мемуари як складова електронних ресурсів бібліотек: світовий досвід та перспективи створення вітчизняного електронного ресурсу "Українська мемуаристика" // Українська біографістика. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 417-430.
  38. (2014) Спадщина Тараса Шевченка у вітчизняних бібліографічних джерелах: на матеріалах посібника "Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)" / О. М. Яценко, Н. І. Любовець // Українська біографістика. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 272-283.
  39. (2015) Мемуарний потенціал ресурсів бібліотечного краєзнавства // Українська біографістика. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 359-376.
  40. (2016) Новітня історіографія вітчизняної мемуаристики: до проблеми термінології та класифікації // Українська біографістика. – Київ, 2016. – Вип. 13 – С.28-50.
  41. (2017) Мемуарій Української революції (1917 – 1921 рр.): автори та жанри // Українська біографістика. – Київ, 2017. – Вип. 15. – С. 260-286.
  42. (2019) "Видання з автографами українських діячів науки і культури : каталог колекції Національної історичної бібліотеки України" (Київ, 2018) (Інформація) / Н. О. Горська, Н. І. Любовець // Українська біографістика. – Київ, 2019. – Вип. 18. – С. 329-332.
  43. (2019) Бібліографія українських мемуарів: досвід та сучасні виклики // Українська біографістика. – Київ, 2019. – Вип. 18.– С. 195-212.
  44. (2019) Мемуарна складова академічного збірника "За сто літ": основні жанри та cюжети // Українська біографістика. – Київ, 2019. – Вип. 17. – C. 93-112.
  45. (2019) Яскравий біографічний штрих до історії книжкових колекцій і книгозбірень // Українська біографістика. – Київ, 2019. – Вип. 17. – C. 274-279.
  46. (2020) Видавничі серії українських мемуарів у контексті соціальних комунікацій // Українська біографістика. – Київ, 2020. – Вип. 19. – С. 101-120.
  47. (2020) Сучасні трансформації мемуарного простору: загальний та локальний виміри // Українська біографістика. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 172-189.
  48. (2021) Істпартівський дискурс в українському мемуарному наративі 20–30-х років ХХ ст. // Українська біографістика. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 210-230. doi.org/10.15407/ub.21.210.
  49. (2021) Мемуарний наратив часопису "Україна": автори / герої та форми репрезентацій // Українська біографістика. – Київ, 2021. – Вип. 22. – С. 85-106.
  50. (2022) Перша світова війна 1914-1918 рр. у мемуарній репрезентації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 64. – С. 196-211.
  51. (2023) Мемуари як складник електронних ресурсів національних бібліотек України: досвід та перспективи // Бібліотечний вісник. – Київ, 2023. – № 1. – С. 3-14.
  52. Тези наукових доповідей
  53. (2007) Джерела української біографістики як підґрунтя вивчення діяльності пам’яткознавців України // Матеріали Перших Всеукраїнських наукових читань, присвячених 60-річчю від дня народження українського історика та пам’яткознавця С.З. Заремби, м. Київ, 23 січня 2007 р. – Київ, 2007. – С.79-85.
  54. (2019) ). Реєстр українських мемуарів як джерельна база з історії освіти // Форми репрезентації джерел з історії освіти (до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського) : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару, 15 трав. 2019 р. /ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського; [редкол.: Березівська Л.Д. (голова редкол.), Лапаєнко С.В., Сухомлинська О.В., Тарнавська С.В.; літ. ред. Хопта С.М.]. – Київ, 2019. – С.38-39.
  55. (2019) Видавничі проекти як інструмент (чинник) суспільної комунікацій : з досвіду діяльності кооперативу «Червона калина» (1921-1939 рр.) // Бібліотека. Наука. Комунікація. Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (8–10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН. – Київ, 2019. – Т. 2. – С. 120-125.
  56. (2019) Мемуарна складова електронних ресурсів бібліотек України : загальний та локальний виміри // Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу: зб. матеріалів Всеукр.наук.-практ.конф., м. Київ, 7 листоп. 2019 р./ М-во культури, молоді та спорту України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, заг. ред. О.П.Реєнт. – Київ, 2019. – С.166-172.
  57. (2020) Мемуари як складова електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського// Actual aspects of development in the context of globalization. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. Florence, Italy 2020. – Pp. – 240-244.
  58. (2020) Спогади-інтерв'ю: до історії жанру // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). – Київ, 2020.
  59. (2021) Інформаційно-видавничий проєкт «Українські мемуари: анотований каталог книг»: науково-методичні засади // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (5–7 жовт. 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 382-385.
  60. (2021) Мемуари в епоху цифрової гуманітаристики (HD): досвід та виклики // Короленківські читання 2020. «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» : матеріали ХХІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) дистанційн. наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від часу заснування ХДНБ ім.В.Г.Короленка, Харків (22– 23 жовт. 2020 р. – Харків, 2021. – С. 55-59.
  61. (2021) Мемуари як джерело вивчення біографій славістів (на прикладі спогадів Володимира Івановича Пічети) // Матеріали Міжнародної науковій конференції до Дня слов’янської писемності та культури «Слов’янські мови, літератури і культури в умовах глобальної цифровізації» (25 травня 2021 р. – Київ, 2021. – С. 89-92.
  62. (2022) Літературні нариси / спогади у жанрі «non-fiction» про сучасну війну як інтернет-джерело // Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали Міжнар. наук. конф. (4–6 жовт. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 443-445.
  63. (2022) Мемуари як складник сучасних бібліотечних біобібліографічних ресурсів: досягнення та перспективи// Педагогічна біографіка та біографістика в сучасному науково-інформаційному просторі : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-методол. семінару з історії освіти, 20 трав. 2022 р., Київ. НАПН України, Від-ня філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця, 2022. – С. 38-39.
  64. (2022) Спогади про війну в сучасному вимірі: інформаційно-комунікативний потенціал // Biography. Біографіка. Біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; ред. кол. В. І. Попик (голов. ред.) та ін. кол. Електронне видання. – Київ, 2022. – Вип. 1. – С. 90-96.
  65. (2022) Спогади про війну в сучасному вимірі: інформаційно-комунікативний потенціал // Biography. Біографіка. Біографістика : зб. пр. Ін-ту біогр. дослідж. : електронне наукове видання. – Київ, 2022. – Вип. 1. С. 32-38.
  66. (2022) Формування ідентичностей в мемуарах Олексія Заклинського // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С.59-64.
  67. Рецензії
  68. (2005) Арсеній Іванович Маркевич – "кримознавець номер Один” (Непомняший А. А. Арсений Маркевич: Страницы истории крымского краеведения. – Сімферополь: Бізнес-Информ, 2005. – 432 с. – (Биобиблиография крымоведения; Вып. 3)) // Бібліотечний вісник. – Київ, 2005. – № 5. – С. 56-57.


  ©   Надія Любовець, 2013 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського