До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КОТЛЯРОВА Тетяна Володимирівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/101179

 

КОТЛЯРОВА Тетяна Володимирівна


молодший науковий співробітник


Інститут біографічних досліджень. Відділ теорії та методики біобібліографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Kotliarova Tetiana (eng)
 • Бишова Тетяна Володимирівна
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Біографістика; біографіка наукової періодики.
  Контактна інформація: +38 (044) 288-13-84, kotliarova@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1969
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1992Київський державний педагогічний інститут імені М. Драгоманова, учитель російської мови та літератури
  2006Українська академія друкарства, видавець і редактор
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2011 р.
  Професійна діяльність:
  1992–2000 СШ № 170 м. Києва, учитель російської мови та літератури
  2000–2008 видавництво «Шкільний світ», головний редактор газети «Початкова освіта»
  2009–2010видавництво «Шкільний світ», шеф-редактор газети «Початкова освіта»
  2008–2010видавництво «Софія», коректор
  2011 – по т. ч.Інститут біографічних досліджень, молодший науковий співробітник
  Додаткові посади та обов`язки:
  секретар редакційно-видавничої ради НБУВ
  2014–2020учений секретар Інституту біографічних досліджень
  2017–2019відповідальний секретар редколегії збірника наукових праць «Українська біографістика»
  2020–2021секретар редакції та випусковий редактор збірника наукових праць «Українська біографістика»
  Публікації:
   Монографії, брошури
  1. (2019) Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи : колективна монографія / НАН України, Нац. біб-ка України ім. В. І. Вернадського; редкол. : В. І. Попик (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2019. – 364 с.
  2. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток національної бібліографії, біографічних досліджень та науково-бібліографічної діяльності (2002–2019) : монографія / В. І. Попик, О. В. Бугаєва, Т. В. Добко, С. С. Кіраль, Т. В. Котлярова, Н. І. Любовець, Л. С. Новосьолова [та ін.] ; наук. ред.: В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка им. В. І. Вернадского. – Київ, 2019. – 252 с.
  3. Довідники, покажчики, каталоги
  4. (2016) Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. Т. 2. Матеріали до бібліографії. – Київ : НБУВ, 2016. – 943 с.
  5. (2018) Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 3 : 1992 – 2018 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2018. – 584 с.
  6. (2019) Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: матеріали до бібліографії (2004–2010) / Ю. В. Вернік, Т.В. Котлярова, Н. І. Любовець, В. В. Патик, Н. П. Філіппова, О. М. Яценко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол. В. І. Попик (голова) [та ін.]. – Київ, 2019. – 404 с.
  7. Статті
  8. (2012) Деякі особливості опрацювання джерельної бази при упорядкуванні персоналій Українського національного біографічного архіву // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 34. – С. 517-522.
  9. (2013) Рід Марковичів (Маркевичів) у базі даних «Персоналії» Інституту біографічних досліджень НБУВ // Українська біографістика. – Київ, 2013. – Вип. 10. – C. 431-442.
  10. (2014) Біобібліографічна складова національного електронного інформаційного простору. Секція Міжнародної наукової конференції «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» // Українська біографістика. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 398-405.
  11. (2014) Тарас Григорович Шевченко у розумі і серці українців. Десяті Біографічні читання // Українська біографістика. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 389-397.
  12. (2015) Бібліотеки як інтегратори і поширювачі біографічного знання // Бібліотечний вісник. – Київ, 2015. – № 6. – C. 45-46.
  13. (2015) Бібліотеки як інтегратори і поширювачі біографічного знання. Cекція Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» (Київ, 8 жовтня 2015 р.) // Українська біографістика. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 471-479.
  14. (2015) Новітня вітчизняна біографіка: теорія, методика, практика. Одинадцяті Біографічні читання // Українська біографістика. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 459-470.
  15. (2016) Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України // Бібліотечний вісник. – Київ, 2016. – № 6. – C. 39.
  16. (2016) Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України. Cекція Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» (Київ, 4–6 жовтня 2016 р.) // Українська біографістика. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 345-354.
  17. (2016) Вітчизняна біографіка, біографістика та біобібліографія в роки незалежності України. Дванадцяті Біографічні читання // Українська біографістика. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 286-298.
  18. (2017) Біографіка у вітчизняному науково-інформаційному просторі // Бібліотечний вісник. – Київ, 2017. – № 6. – C. 49-50.
  19. (2017) Українська революція (1917–1921 роки): історико-біографічний вимір. Тринадцяті Біографічні читання // Українська біографістика. – Київ, 2017. – Вип. 15. – C. 357-368.
  20. (2018) Бібліотечна біографіка: до 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник. – Київ, 2018. – № 6. – C. 53–54.
  21. (2018) Біографіка у вітчизняному науково-інформаційному просторі. Секція Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек» (Київ, 5 жовтня 2017 р.) // Українська біографістика. – Київ, 2018. – Вип. 16. – C. 326-335.
  22. (2019) Бібліотечна біографіка: до 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Cекція 6 Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (Київ, 6–8 листопада 2018 р.) // Українська біографістика. – Київ, 2019. – Вип. 17. – С. 290–298.
  23. (2019) Біографіка та біобібліографія як інформаційно-комунікаційний ресурс суспільно-політичних і культурних трансформацій // Бібліотечний вісник. – Київ, 2019. – № 6. – C. 62-63.
  24. (2019) Людина науки: до 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Чотирнадцяті Біографічні читання (Київ, 7 червня 2018 р.) // Українська біографістика. – Київ, 2019. – Вип. 17. – С. 280-289.
  25. (2019) Українська біографіка: історичний поступ та сучасні виклики. П’ятнадцяті Біографічні читання (Київ, 6 червня 2019 р.) // Українська біографістика. – Київ, 2019. – Вип. 18. – С. 341-356.
  26. (2020) Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі. XVI Біографічні читання (8 жовтня 2020 р.) // Українська біографістика. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 358-370.
  27. (2020) Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі. XVI Біографічні читання // Бібліотечний вісник. – Київ, 2020. – № 6. – С. 52-54.
  28. (2020) Біографіка та біобібліографія як інформаційно-комунікативний ресурс суспільно-політичних і культурних трансформацій. Секція Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: Актуальні тенденції в цифрову епоху» (Київ, 8–10 жовтня 2019 р.) // Українська біографістика. – Київ, 2020. – Вип. 19. – С. 299-306.
  29. Тези наукових доповідей
  30. (2014) Медіа-ресурси у збереженні і поширенні біографічної інформації // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матер. Міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – С. 377-380.
  31. (2019) Біографіка на сторінках журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (8–10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН. – Київ, 2019. – Т. 2. – С. 116-120.
  32. (2020) Соціальні маркери в біографічних публікаціях сучасної вітчизняної наукової періодики // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН. – Київ, 2020. – С. 463-466.
  33. (2021) Біографіка академічного журналу: «Слово і Час» у роки незалежності України // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 5–7 жовт. 2021 р.) / відп. вип. М. В. Іванова ; ред. Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, Н. П. Бондар, О. М. Василенко, Т. Ю. Гранчак, Л. В. Івченко, Т. В. Коваль, К. В. Лобузіна, Л. В. Муха, В. І. Попик, О. О. Хамрай. – Київ : НБУВ, 2021. – С. 379-382.
  34. (2022) «Герой мого роману»: постаті сучасних романістів на сторінках журналу «Слово і Час» // Biography. Біографіка. Біографістика : зб. пр. Ін-ту біогр. дослідж. : електронне наукове видання / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; ред. кол.: В. І. Попик (голов. ред.) та ін. – Київ, 2022. – Вип. 1. – С. 77-80.
  35. (2022) Самопрезентація поляків в Україні (за матеріалами газети «Dziennik Kijowski» 2021–2022 рр.) // Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали Міжнар. наук. конф. (4–6 жовт. 2022 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; відп. ред. О. М. Василенко. – Київ, 2022. – С. 435-437.


  ©   Тетяна Бишова, 2013 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського