До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ОМЕЛЬЧУК Володимир Юхимович - біографічна довідка
Раніше працювала в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/921152

 

ОМЕЛЬЧУК Володимир Юхимович


провідний науковий співробітник


Відділ національної бібліографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Omelchuk Volodymyr (eng)
 • Омельчук Владимир Ефимович (rus)
 • Наукові видання »
  Дати життя:1932–2021
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1956Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, історичний факультет
  Академія суспільних наук при ЦК КПРС, аспірантура
  Науковий ступінь:
  1970кандидат наук; тема дисертації: Війсково- патріотичне виховання радянського народу в умовах будівництва комунізму
  1990доктор історичних наук; тема дисертації: Удосконалення партійного контролю діяльності адміністрації промислових підприємств: історичні уроки і сучасні проблеми
  Вчені звання:
  1991професор
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1992
  Професійна діяльність:
  2003–2017Відділ національної бібліографії, завідувач
  Відомості про викладацьку діяльність:
  Інститут політології і соціального управління
  Інститут українознавства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Додаткові посади та обов`язки:
  член редакційної колегії фахового журналу «Бібліотечний вісник»
  член редакційної колегії збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»
  член редакційної колегії збірник наукових праць «Українська біографістика»
  Відзнаки та нагороди:
  2007Заслужений працівник культури України
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1970) Військово-патріотичне виховання радянського народу в умовах будівництва комунізму: дисертація ... кандидата історичних наук: 07.00.00. - Москва, 1970. - 243 с.
  2. (1989) Удосконалення партійного контролю діяльності адміністрації промислових підприємств: історичні уроки та сучасні проблеми: автореферат дис. ... доктора історичних наук: 07.00.14 / Акад. товариств. наук при ЦК КПРС. - Москва, 1989. - 41 с.
  3. Монографії, брошури
  4. (2003) Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Вип. 2 : Документи з історії Києво-Могилянської академії за матеріалами фондів Інституту рукопису (1615 - 1817) / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; археогр. опрацювання Т. В. Міцан ; ред. кол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.), О. С. Боляк (відп. секретар), В. С. Брюховецький, Н. М. Зубкова, В. Ю. Омельчук, О. С. Онищенко, П. Т. Тронько, 3. І. Хижняк. – К. : [б.в.], 2003. – 480 с.
  5. (2013) Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України : монографія / О. С. Онищенко [и др.]. – Київ : НБУВ, 2013. – 197 с. .
  6. (2015) "Кобзар" Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : книгознав. та бібліогр. дослідж. / Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 992 c.
  7. (2016) Схід і Південь України: час, простір, соціум [Текст] : колект. монографія : у 2 т. / відп. ред. - акад. НАН України В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014 - 2016. - ISBN 978-966-02-7375-7 (загальний). Т. 2 : Матеріали до бібліографії / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Т. В. Добко та ін. ; редкол.: Г. В. Боряк та ін. ; наук. ред. В. І. Попик]. - 2016. - 943 с. .
  8. Довідники, покажчики, каталоги
  9. (1998) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 1918-1998 [Текст] : бібліогр. покажч. літ. за 1993-1998 рр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. Н. М. Погребецька, В. В. Матусевич ; відп. ред. В. Ю. Омельчук. - К. : [б.в.], 1998. - 180 с.
  10. (1999) Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. : бібліогр. покажч. / ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1996 . - (Національна бібліографія України). Вип. 2 : Б / уклад. С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. - [Б. м.] : [б.в.], 1999. - 365 с. .
  11. (1999) Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 1798-1916 [Текст] : бібліогр. покажч. / голова ред. кол. О. С. Онищенко ; Нац. акад. України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Абрис, 1996 . - (Національна бібліографія України). Вип. 3 : 1901-1910 / уклад. М. Д. Бойченко [та ін.] ; ред. В. Ю. Омельчук. - К. : [б.в.], 1999. - 733 с. .
  12. (2001) Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. : бібліогр. покажч. / ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1996 . - (Національна бібліографія України). Вип. 3 : В / уклад. С. Й. Петров, С. С. Петров ; ред. В. Ю. Омельчук. - К. : [б.в.], 2001. - 334 с..
  13. (2001) Фоноархів єврейської музичної спадщини: колекція фонографічних записів єврейського фольклору із фондів Інституту рукопису : анотований каталог фоноциліндрів та нотних і текстових розшифровок / ред. кол.: О. С. Онищенко (голова), Л. А. Дубровіна (заст. голови). В. Ю. Омельчук, І. Б. П’ясковський, О. І. Мурзіна, І. А. Сергєєва. – К. : НБУВ, 2001. – 843 с. .
  14. (2002) Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. : бібліогр. покажч. / ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1996 . - (Національна бібліографія України). Вип. 4 : Г / уклад. С. Й. Петров, С. С. Петров ; відп. ред. В. Ю. Омельчук. - К. : [б.в.], 2002. - 422 с. .
  15. (2002) Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1798-1916 [Текст] : бібліографічний покажчик / голова ред. кол. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Абрис, 1996 . - (Національна бібліографія України). Вип. 5, Ч. 2 : 1917-1923 / уклад. Л. С. Новосьолова [та ін.] ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. - 2002. - 410 с. .
  16. (2002) Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 1798-1916 [Текст] : бібліогр. покажч. / голова ред. кол. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Абрис, 1996 . - (Національна бібліографія України). Вип. 5, ч. 1 : 1917-1923 / уклад. Л. С. Новосьолова [та ін.] ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. - 2002. - 740 с. .
  17. (2003) В. І. Вернадський. Вчений. Мислитель. Громадянин : Праці вченого та література про нього з фондів Наіональної бібліотеки ім. В.І.Вернадського: Бібліограф. покажчик / уклад. Л. В. Бєляєва [та ін.] ; ред. В. Ю. Омельчук; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К. : [б.в.], 2003. – 260 c..
  18. (2003) Видання Секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України 1998-2003 [Текст] : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; підгот. В. Ю. Омельчук [та ін.] ; голова ред. кол. І. Ф. Курас. - К. : НБУВ, 2003. - 754 с..
  19. (2003) Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. : бібліогр. покажч. / ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К., 1996 . - (Національна бібліографія України). Вип. 5 : Д / уклад. С. Й. Петров, С. С. Петров ; відп. ред. В. Ю. Омельчук. - 2003. - 532 с..
  20. (2004) Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943) : Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Державний комітет архівів України, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; уклад. Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, О. О. Маврін, Н. В. Маковська, Н. І. Миронець, В. Ю. Омельчук, Роман Процик, П. С. Лохань. – К. : [б.в.], 2004. – 814 с. .
  21. (2004) Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. : бібліогр. покажч. / ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1996 . - (Національна бібліографія України). Вип. 6 : Е, Є, Ж / уклад. С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. - 2004. - 268 с..
  22. (2005) Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. : бібліогр. покажч. / ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1996 . - (Національна бібліографія України). Вип. 7 : З, И, І, Ї / уклад. С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. - [Б. м.] : [б.в.], 2005. - 404 с. .
  23. (2005) Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (1993-2003 рр.) [Текст] : наук.-бібліогр. покажч. видань б-ки та літератури про її діяльність / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. Н. М. Погребецька ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. - К. : [б.в.], 2005. - 518 с. .
  24. (2006) Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. : бібліогр. покажч. / ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1996 . - (Національна бібліографія України). Вип. 8, ч. 1 : К-Кн / упоряд. та підгот. С. С. Петров [та ін.] ; наук. ред. В. Ю. Омельчук ; зібрали С. Й. Петров, С. С. Петров. - 2006. - 406 с. .
  25. (2006) Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. : бібліогр. покажч. / ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1996 . - (Національна бібліографія України). Вип. 8, ч. 2 : Ко-Кя / упоряд. С. С. Петров [та ін.] ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. - 2006. - 492 с..
  26. (2008) Видання Секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України. 2003-2008 [Текст] : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; підгот. В. Ю. Омельчук [та ін.] ; голова ред. кол. В. М. Литвин. - К. : [б.в.], 2008. - 568 c..
  27. (2008) Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. : бібліогр. покажч. / ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1996 . - (Національна бібліографія України). Вип. 11 : Н / доп., упоряд. та підгот. В. С. Гоїнець [та ін.] ; наук. ред. В. Ю. Омельчук ; зібр. С. Й. Петров, С. С. Петров. - 2008. - 340 с. .
  28. (2009) Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. : бібліогр. покажч. / ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1996 . - (Національна бібліографія України). Вип. 12, ч. 1 : О - От / зібрали С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред. В. Ю. Омельчук ; упоряд. В. С. Гоїнець [та ін.]. - 2009. - 672 с. .
  29. (2009) Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. : бібліогр. покажч. / ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1996 . - (Національна бібліографія України). Вип. 12, ч. 2 : От-Ош / упоряд. В. С. Гоїнець [та ін.] ; наук. ред. В. Ю. Омельчук ; зібр. С. Й. Петров, С. С. Петров. - 2009. - 616 с..
  30. (2010) Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. / ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1996 . - (Національна бібліографія України). - ISBN 966-02-3241-1 (серія). Вип. 13, ч. 1 : П - По / зібр.: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд, допов. та підгот. до друку: В. С. Гоїнець [та ін.] ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. - 2010. - 511 с. .
  31. (2010) Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. / ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1996 . - (Національна бібліографія України). - ISBN 966-02-3241-1 (серія). Вип. 13, ч. 2 : По - Пя / зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упорядкув., допов. та підгот. до друку: В. С. Гоїнець [та ін.] ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. - К. : [б. в.], 2010. - 517 с..
  32. (2011) Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. / ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1996 . - (Національна бібліографія України). - ISBN 966-02-3241-1 (серія). Вип. 14 : Р / [зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упорядкув., допов. та підгот. до друку: В. С. Гоїнець та ін. ; наук. ред. В. Ю. Омельчук]. - 2011. - 407 с. .
  33. (2012) Бібліографія праць В. І. Вернадського. Література про життя та діяльність / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; редкол.: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко (голова), В. П. Волков [та ін.] ; уклад.: О. С . Онищенко, Л. В. Бєляєва, С. А. Дзюбич, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Омельчук, Д. В. Устиновський. – К., 2012. – 603 c..
  34. (2012) Газети України 1935–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Каталог: У 2 ч.: Частина 1 / О. А. Вакульчук [и др.] ; ред. О. С. Онищенко [и др.]. – Київ, 2012. – 570 с..
  35. (2012) Газети України 1935–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Каталог: У 2 ч.: Частина 2 / О. А. Вакульчук [и др.] ; ред. О. С. Онищенко [и др.]. – Київ, 2012. – 662 с. .
  36. (2012) Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. : [бібліогр. покажч.] / редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 1996 . - (Національна бібліографія України). - ISBN 966-02-3241-1 (серія). Вип. 15, ч. 1 : С - См / [зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упорядкув., допов. та підготов. до друку: В. С. Гоїнець та ін. ; наук. ред. В. Ю. Омельчук]. - 2012. - 587 с. .
  37. (2012) Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. : [бібліогр. покажч.] / редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 1996 . - (Національна бібліографія України). - ISBN 966-02-3241-1 (серія). Вип. 15, ч. 2 : Сн - Сю / [зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упорядкув., допов. та підготов. до друку: В. С. Гоїнець та ін. ; наук. ред. В. Ю. Омельчук]. - 2012. - 587 с..
  38. (2013) Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. : [бібліогр. покажч.] / редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 1996 . - (Національна бібліографія України). - ISBN 966-02-3241-1 (серія). Вип. 16 : Т / [зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упорядкув., допов. та підгот. до друку В. С. Гоїнець та ін. ; наук. ред. В. Ю. Омельчук]. - К., 2013. - 475 с. .
  39. (2013) Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (До 25-річчя наукової діяльності) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад. Н. І. Моісеєнко ; редкол.: В. І. Попик (голова) та ін. ; вступ. ст. Л. А. Дубровіної]. - К. : НБУВ, 2013. - 83 с.
  40. (2014) Архівна спадщина П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог / О. П. Степченко ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 461 с..
  41. (2014) Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : наук. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк ; редкол.: Онищенко О. С. (голова) та ін. ; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець ; комп'ютер. технологія К. В. Лобузіна]. - Київ : НБУВ, 2014. - 433 с..
  42. (2014) Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. : [бібліогр. покажч.] / редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 1996 . - (Національна бібліографія України). - ISBN 966-02-3241-1 (серія). Вип. 17 : У / [зібрали С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд., допов., підгот. до друку: В. С. Гоїнець та ін. ; наук. ред. В. Ю. Омельчук]. - 2014. - 699 с. .
  43. (2014) Тарас Григорович Шевченко [Текст] : бібліогр. вид. творів, 1840 - 2014 / [В. Ю. Омельчук та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; К. В. Лобузіна (комп`ютер. технологія)] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2014. - 546 с..
  44. (2015) Київські газети 1838-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : наук. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад. О. С. Залізнюк ; редкол.: Онищенко О. С. (голова) та ін.; ред.-бібліограф: М. І. Швець ; комп'ютер. технологія: К. В. Лобузіна]. - Київ : НБУВ, 2015. - 602 с..
  45. (2015) Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання [Текст] : бібліогр. покажч. (2008-2012) / [уклад.: Т. В. Добко та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. - 549 с.
  46. (2015) Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917-1920 років: матеріали до біобібліографії [Текст] : [анот. бібліогр. покажч.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. - Київ : НБУВ, 2015. - 377 с..
  47. (2016) Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 19. "Ч-Я" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд., допов. та підгот. до друку: В. С. Гоїнець, І. Г. Лиханова, Л. С. Новосьолова, Д. В. Устиновський ; наук. ред. В. Ю. Омельчук ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : [б.в.], 2016. – 663 c. – (Національна бібліографія України)..
  48. (2017) Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. : [бібліогр. покажч.] / редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 1996 - . - (Національна бібліографія України). - ISBN 966-02-3241-1 (серія)Вип. 20 : Додаток А - Я / [зібрали С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд., допов., підгот. до друку: В. С. Гоїнець та ін. ; наук. ред. В. Ю. Омельчук]. – 2017. – 499 c..
  49. (2018) Українська революція і державність (1917–1921 рр.) / В. С. Гоїнець, Л. М. Ковінченко, Л. В. Лісовська. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. – 817 с.
  50. (2018) Українські газети 1898-2015 років, що виходили за межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; [уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк, Л. А. Білименко ; редкол.: Т. Д. Антонюк та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. – 474 с..
  51. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 1. 1798-1903 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна [и др.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Веpнадського, 2019. – 1074 с. ..
  52. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 2. 1904-1916 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна [и др.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Веpнадського, 2019. – 1142 с..
  53. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 3. 1916-1923 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Веpнадського, 2019..
  54. Статті
  55. (1995) Національна бібліографія України: тенденції розвитку, проблеми розробки // Бібліотечний вісник. – 1995. – № 5. – C. 1-13 .
  56. (2000) Национальная библиография Украины // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2000. – Вып. 1. – C. 186-195.
  57. (2003) Бібліотечно-інноваційний продукт: проблеми творення і використання // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 6. – C. 17-20 .
  58. (2005) Технології формування інформаційних ресурсів рукописної, друкованої, електронної україніки // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 6. – C. 18-2.
  59. (2006) Проблеми створення реєстру національної бібліографії України // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – C. 31-33 .
  60. (2009) Нове видання з історії становлення кодикографії та бібліографії стародруків України // Архіви України. – 2009. – № 5(265). – C. 236- 239 .
  61. (2011) Національна бібліографія України – пріоритетний напрям наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 2. – C. 3-10 .
  62. (2014) Бібліографічний літопис шевченкових видань // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 2. – C. 45-52 .
  63. Рецензії
  64. (1998) Чишко В. С. Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності України. - К.: БМТ, 1996. - 239 с. // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 6. – C. 42.
  65. (2021) Ґрунтовне історико-бібліографічне дослідження багатотиражної преси України 1917–1941 рр. Рец. на кн. Вакульчук О. А. Багатотиражна преса України 1917–1941 років: становлення, розвиток, контент : монографія / відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2021. 536 с. / В. Омельчук // Бібліотечний вісник. - 2021. - № 3. - С. 118-120.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського