До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 3 (2018)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002171

Колекція: Історія НАН України
Тип реcурсу:
 Книга  Збірник документів
  

Назва(и):
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ – 100 : ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І ЗДОБУТКИ: ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ. КНИГА 3
Автор(и):
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна
ІНДИЧЕНКО Ганна Володимирівна
БАЙКЄНІЧ Дмитро Вікторович
ВЕРНІК Юлія Вікторівна
КЛИМЕНКО Оксана Зіновіївна
КОМАРЯНСЬКА Т. В.
КОТЛЯРОВА Тетяна Володимирівна
ЯКОВЕНКО Олена Григорівна
Дата(и):2018
ISBN:978-966-02-8287-2 (загальний), 978-966-02-8669-6 (Кн. 3, електронне видання)
DOI:

Цим науковим виданням завершується публікація звітних документів Національної академії наук України, які репрезентують напрями наукових досліджень і здобутки академічних колективів за сторічний період. До третьої книги увійшли матеріали періодичних видань та окремі публікації, що характеризують наукову діяльність Академії у 1992–2018 рр. У виданні представлені щорічні звітні доповіді президента НАН України, виголошені на сесіях Загальних зборів АН, та його інтерв’ю про підсумки діяльності Академії наук за рік, а також звітні матеріали про діяльність секцій та відділень наук.

Видання розраховане на істориків науки, джерелознавців, архівістів, документознавців, викладачів закладів вищої освіти, студентів та всіх, хто цікавиться історією української науки.


Опис документа:

Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 3 : 1992 – 2018 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2018. – 584 с. – (Джерела з історії науки в Україні)978-966-02-8287-2 (загальний). – 978-966-02-8669-6 (Кн. 3, електронне видання). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002171


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського