До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КЛИМЕНКО Оксана Зіновіївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/427856

 

КЛИМЕНКО Оксана Зіновіївна


завідувач відділу


Інститут бібліотекознавства. Відділ наукових видань
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Klymenko Oksana (eng)
 • Клименко Оксана Зиновьевна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Історія української культури, книжкова культура, історія бібліотечної справи, бібліотекознавство, бібліотечний маркетинг і менеджмент, українська періодика.
  Контактна інформація: +38(044) 524-43-50, [email protected]
  Дати життя:04.05.1967
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1989Український поліграфічний інститут імені І. Федорова, журналістика, спеціалізація "редагування наукової, технічної, інформаційної літератури
  Науковий ступінь:
  2002кандидат історичних наук; тема дисертації: «Друкований буквар в Україні XVI - початку XX ст.: історико-книгознавче дослідження»
  Вчені звання:
  2012доцент
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2001 р.
  Професійна діяльність:
  2001, жовтень –2007Відділ наукових видань Науково-видавничого центру, редактор 1 категорії
  2007–2013Київський національний університет культури і мистецтв, старший кафедри бібліотечної справи
  2016, січень – 2021, квітеньВідділ теорії та методології бібліотечної справи, старший науковий співробітник
  2021, квітень – по т. ч.Відділ наукових видань, завідувач
  Відомості про викладацьку діяльність:
  1995–2001Українська академія друкарства
  2007–2015Національна академія внутрішніх справ
  2007–2013Київський національний університет культури і мистецтв
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2001) Друкований буквар в Україні XVI - початок XX ст.: історико-книгознавче дослідження [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Клименко Оксана Зіновіївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2001. 16 с.
  2. (2001) Друкований буквар в Україні XVI-початку XX ст.: історико-книгознавче дослідження [Текст] : дис...канд. іст. наук: 07.00.08 / Клименко Оксана Зіновіївна ; Українська академія друкарства. Львів, 2001. 239 арк.
  3. Монографії, брошури
  4. (2017) Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань : монографія / О. М. Василенко, Т. В. Добко, Н. Я. Зайченко, Н. Ю. Каліберда, О. Г. Кириленко, О. З. Клименко, Т. М. Коваль, Л. А. Литвинова, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна. Київ : НБУВ, 2017. 410 с.
  5. (2018) Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали Книга 3 : 1992 – 2018 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2018. 584 с.
  6. Довідники, покажчики, каталоги
  7. (2002) Іменний покажчик. Особові архівні фонди Інституту рукопису НБУВ Київ, 2002. С. 657–758.
  8. Статті
  9. (1999) Історичні витоки української букваристики. Поліграфія і видавнича справа. Львів, 1999. Вип. 35. С. 276–284.
  10. (2000) Діяльність Чернігівської друкарні як вагомого чинника становлення освіти в Україні. Сіверянський літопис. Чернігів, 2000. № 4. С. 109–113.
  11. (2000) З історії українських букварів // Бібліотечний вісник. Київ, 2000. № 2. C. 57–60.
  12. (2000) Національний буквар Західної України першої половини ХІХ століття: книгознавчий аспект. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2000. Вип. 3. С. 286–292.
  13. (2000) Перші друковані вітчизняні букварі (з фондів НБУВ) // Бібліотечний вісник. Київ, 2000. № 4. C. 27–33.
  14. (2001) Буквар в інформаційному просторі України. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2001. Вип. 6. С. 116–119.
  15. (2001) Морально-катехитичні тексти в українських букварях XVI–XVIІІ століть. Поліграфія і видавнича справа. Львів, 2001. Вип. 37. С. 230–237.
  16. (2001) Український буквар XVI–XVIІІ століть: традиції та особливості. Наукові записки УАД. Львів, 2001. Вип. 3. С. 81–83.
  17. (2002) Історико-книгознавче дослідження навчальних книг XVI–XVIІІ століть. Библиотечное дело и краеведение. Симферополь, 2002. Вып. 4. С. 25–42.
  18. (2002) До проблеми збереження вітчизняних навчальних книг XVI–ХІХ століть. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2002. Вип. 9. С. 385–392.
  19. (2003) Друкована спадщина бібліографів минулого як основа для вивчення вітчизняних навчальних книг XVI–XVIІІ століть. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2003. Вип. 11. С. 471–479.
  20. (2003) Становлення та формування культури книги XVI–XVIІ століть в Україні на прикладі навчальних видань. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2003. Вип. 10. С. 293–304.
  21. (2004) Зарубіжні книгозбірні – фондоутримувачі вітчизняних навчальних книг XVIІІ ст. Наукові праці Національної иївбібліотеки України імені В. І. Вернадського. К., 2004. Вип. 13. С. 555–559.
  22. (2005) Катехитичний зміст навчальних видань XVIІ–XVIІІ ст. як основа світосприйняття. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2005. Вип. 14. С. 696–702.
  23. (2005) Фондам бібліотек — увага науковців // Бібліотечний вісник. Київ, 2005. № 1. C. 49–52.
  24. (2006) Інноваційні технології у видавничій діяльності бібліотек України. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2006. Вип. 16. С. 401–403.
  25. (2006) Видання Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського 2004 року // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Львів, 2006. Вип. 1. C. 288–292.
  26. (2006) Навчальна книга XVIII – початку XX ст. у дослідженнях бібліографів // Бібліотечний вісник. Київ, 2006. № 6. C. 56–60.
  27. (2006) Перші друковані кириличні букварі та їх вплив на становлення і формування навчальної книги в Україні // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Львів, 2006. Вип. 1. C. 41–54.
  28. (2008) Інформаційно-бібліотечне обслуговування у КНУВС. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2008. Вип. 22. С. 123–125.
  29. (2010) Інформаційно-освітнє середовище бібліотеки галузевого ВНЗ: реалії та перспективи // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2010. Вип. 28. C. 111–117.
  30. (2011) Електронні ресурси та електронні сервіси бібліотек ВНЗ III–IV рівнів акредитації Міністерства культури України / О. Клименко, Н. Бачинська // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2011. Вип. 32. C. 328–340.
  31. (2011) Національні бібліотеки України: загальні тенденції та особливості розвитку. Культура і мистецтво в сучасному світі. / О. З. Клименко, Н. А. Бачинська // Наук. записки КНУКІМ. Київ, 2011. Вип. 12. С. 6–13.
  32. (2011) Основні напрями діяльності бібліотек вишів Міністерства культури України на сучасному етапі / О. Клименко, Н. Бачинська // Бібліотечний вісник. Київ, 2011. № 4. C. 38–45.
  33. (2012) Електронні ресурси та електронні сервіси бібліотек ВНЗ III–IV р. а. Міністерства культури України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2012. Вип. 32. С. 328–340.
  34. (2012) Електронні інформаційні ресурси України з питань держави і права // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2012. Вип. 34. C. 66–78.
  35. (2012) Національні бібліотеки України: загальні тенденції та особливості розвитку. Культура і мистецтво у сучасному світі./ Н. А. Бачинська, О. З. Клименко // Наукові записки КНУКіМ. Київ, 2012. Вип. 12. С. 6–13.
  36. (2014) Електронні інформаційні ресурси НБУВ із питань держави і права в умовах функціонування гібридної бібліотеки. Актуальні питання історико-правової науки : зб. наук. праць / О. В. Кузьминець, О. І. Анатольєва, Ю. В. Кривицький. Київ : Фенікс, 2014. С. 102–110.
  37. (2016) Наукові бібліотеки: основні напрями інтеграції з закладами освіти, науки та культури / О. Клименко, Л. Дем’янюк // Бібліотечний вісник. Київ, 2016. № 6. C. 30–33.
  38. (2016) Різновиди співпраці українських бібліотек в інформаційному суспільстві // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2016. Вип. 44. C. 7–19.
  39. (2017) Базові засади імплементації міжнародних нормативних документів у діяльність наукових бібліотек України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,. Київ, 2017. Вип. 48. С. 184–201.
  40. (2017) Корпоративна взаємодія наукових бібліотек в умовах формування суспільства знань: базові засади // Інформаційний простір бібліотеки. Львів, 2017. С. 23–25.
  41. (2017) Стратегічні проекти розвитку наукових бібліотек // Бібліотечний вісник. Київ, 2017. № 6. C. 40–44.
  42. (2018) Наукова бібліотека у цифрову епоху: традиції та інновації / О. Клименко, Ю. Калініна-Симончук // Бібліотечний вісник. Київ, 2018. № 6. C. 44–46.
  43. (2019) Аспектуалізація взаємодії наукових бібліотек в умовах формування національного інтегрованого ресурсу (на матеріалах фахової періодики) / О. Клименко, О. Сокур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2019. Вип. 56. С. 121–134.
  44. (2019) Модели и формы сотрудничества библиотек Национальной академии наук Украины. / О. З .Клименко, О. Л. Сокур // Научные труды. Институт рукописи им. Мухаммеда Физули НАН Азербайджана. 2019. № 2. С. 82–88.
  45. (2019) Наукова діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: визначення пріоритетів // Бібліотечний вісник. Київ, 2019. № 4. C. 43.
  46. (2019) Нормативно-правова база взаємодії бібліотек Національної академії наук України. Історія формування / О. Клименко, О. Сокур // Бібліотечний вісник. Київ, 2019. № 4. C. 12–18.
  47. (2019) Розбудова системи підвищення кваліфікації бібліотекарів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: від традицій до інновацій./ О. З.Клименко, О. Л. Сокур // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. 2019. Вип. 11(27). С. 550–558.
  48. (2019) Специализированные научные периодические издания как составляющая часть библиотечно-информационной деятельности научной библиотеки / О. Клименко, Е. Сокур // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Киев, 2019. Вып. 17. С. 123–135.
  49. (2019) Чинна нормативно-правова база взаємодії українських бібліотек в умовах цифровізації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. Вип. 55. C. 49–63.
  50. (2020) 5 Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька: Всеукраїнська науково-практична конференція "Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу" / О. Клименко, О. Сокур // Бібліотечний вісник. Київ, 2020. № 1. C. 46-48 .
  51. (2020) Partnership as an effective form of consolidation and integration of information resources of libraries of Ukraine. / O. Klymenko, O. Sokur // University library at a new stage of social communications development. Conference Proceedings. 2020. № 5. С. 8–12.
  52. (2020) Кодифікація вивчення бібліотеки як об'єкта бібліотекознавства в системі наукових комунікацій / О. Клименко, О. Сокур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2020. Вип. 60. С. 49–61.
  53. (2020) Міжнародне співробітництво бібліотек – важливий складник стратегічних комунікацій / О. З. Клименко, О. Л. Сокур // Бібліотечний Меркурій. Одеса, 2020. Вип. 2. С. 125–137.
  54. (2020) Нормативно-методична база діяльності бібліотек в Україні: джерела дослідження / О. Клименко, О. Сокур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2020. Вип. 58. С. 449–468.
  55. (2020) Основные направления взаимодействия Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского с библиотеками сети Национальной академии наук Украины / О. Клименко, Е. Сокур // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Киев, 2020. Вып. 18. С. 90–109.
  56. (2020) Проектная деятельность национальных библиотек Украины в эпоху цифровизации. / О. З. Клименко, Е. Л. Сокур // Научные труды. Институт Рукописей имени Мухаммада Фюзули = Elmi əsərlər. 2020. № 2 (11). С. 69–74.
  57. (2020) П’яті бібліотекознавчі студії, присвячені пам’яті професора Михайла Семеновича Слободяника. Бібліотечний вісник. Київ, 2020. № 2. С. 46–47.
  58. (2020) Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації // Бібліотечний вісник. Київ, 2020. № 6. С. 44– 47.
  59. (2020) Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу./ О. З.Клименко, О. Л. Сокур // Бібліотечний вісник. Київ, 2020. № 1. С. 46–48.
  60. (2021) Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку. Бібліотечний вісник. Київ, 2021. № 1. С. 88–92.
  61. (2021) Бібліотекознавство України: історія, методологія, наукові проєкти. Бібліотечний форум України: теорія, історія, практика. 2021. № 3. С. 2–6.
  62. (2021) Бібліотечна мережа Національної академії наук України: становлення (1918–1940 рр.)./ О. З. Клименко, О. Л. Сокур // Бібліотечний форум України: теорія, історія, практика. 2021. № 3. С. 47–48.
  63. (2021) Бібліотечні проєкти національного наукового бібліотечно-інформаційного комплексу / О. Клименко, О. Сокур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2021. Вип. 61. С. 272–287.
  64. (2021) Міжбібліотечному науковому збірнику – 20! Бібліотечний форум України: теорія, історія, практика. 2021. № 1 (23). С. 60–61.
  65. (2021) Основні напрями сучасного бібліотекознавства (за матеріалами міжбібліотечного наукового збірника) / О. Клименко, О. Сокур // Вісник Книжкової палати. Київ, 2021. № 1. С. 32– 41.
  66. (2022) Взаємодія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського із закладами освіти, науковими установами, бібліотеками, професійними організаціями: зміст, тенденції і перспективи / О. Клименко, О. Сокур // Бібліотечний вісник. Київ, 2022. № 1. С. 41–53.
  67. Підручники та посібники
  68. (2010) Культурологія [Текст] : навч. посіб. / [В. В. Павленко та ін.] ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології, Каф. гуманіт. дисциплін. К. : КНТ : ЦУЛ, 2010. 220 с.
  69. Енциклопедичні статті
  70. (2014) Бідність. Поліцейська енциклопедія. Київ, 2014. Т. VIII. С. 76–78.
  71. (2014) Більшовизм Поліцейська енциклопедія. Київ, 2014. Т. VIII. С. 79–80.
  72. (2014) Вампіризм Поліцейська енциклопедія. Київ, 2014. Т. VIII. С. 86.
  73. (2014) Канібалізм Поліцейська енциклопедія. Київ, 2014. Т. VIII. С. 376.
  74. (2014) Правова соціалізація. Поліцейська енциклопедія. Київ, 2014. Т. VIII. С. 741.
  75. (2020) Книжний вістник. Українська бібліотечна енциклопедія / Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. 2020.
  76. (2021) Бібліотечний збірник (видання). Українська бібліотечна енциклопедія / Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. 2021.
  77. Тези наукових доповідей
  78. (1998) Деякі аспекти якості сучасних букварів. Квалілогія книги. Збірник наук. праць ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 11.1998 р.). Львів, 1998. С. 56–58.
  79. (1999) Буквар Й. Кобринського – штрих до історії української букваристикию. Тези доп. звітної наук.-практ. конф. за 1998 р. УАД. Львів, 1999. Вип. 4. С. 183.
  80. (2000) Буквар у сучасній педагогічній періодиці. Українська періодика: історія і сучасність. Доповіді та повідомлення шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 11–13.05.2000 р.). Львів, 2000. С. 380–390.
  81. (2005) Українське підручникотворення: історична традиція і перспективи розвитку. Духовні засади розвитку людства в епоху глобалізації та українська перспектива. Київ : Національна акдемія управління, 2005. С. 157–160.
  82. (2006) Видавнича діяльність бібліотек України: стан і перспективи розвитку. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти та практики./ Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16–18.05.2006 р.). Київ, 2006. С. 69–70.
  83. (2006) Историко-культурное значение «Украинской азбуки» Н. Гатуцка, выпущенной типографией Московского университета в 1861 г. Книжная культура. Опыт прошлого и проблемы современности. К 250-летию вузовского книгоиздания в России : материалы междунар. науч. конф. (Москва, 20–21 сент. 2006 г.). - Москва : Наука, 2006. С. 156–159.
  84. (2007) «Бібліотечний вісник» – провідний фаховий часопис України. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти та практики. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21–23.05.2007 р.). Київ, 2007. С. 134–136.
  85. (2007) Пантелеймон Куліш – видавець і редактор (до 150-річчя з нагоди заснування друкарні П. Куліша). Розвиток бібліотечної науки, освіти, професії в умовах інформатизації суспільства. Тези доповідей міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16–17.05.2007 р.). Київ, 2007. С. 41–43.
  86. (2008) Генеза української підручникотворчої традиції. Культура в сучасному українському суспільстві: стан та проблеми. Київ, 2008. С. 74–76.
  87. (2008) Перші друковані підручники з української мови як чинник формування літературної української мови. Мовна ситуація та мовна політика в Україні : матеріали ІІ Міжвузівської студ. наук.-теорет. конф. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2008. С. 44–48.
  88. (2009) Електронний ресурс Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з культурології: книгознавчий аспект. Фундаментальні та прикладні дослідження культурології. Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Володимира Кірсанова «» (м. Київ, 21–22.05.2009 р.). К.иїв, 2009. С. 93–96.
  89. (2009) Роль інтернет-ресурсів у навчальному процесі в умовах Болонського процесу (на прикладі КНУВС). Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє. Тези міжнарод. наук.-практ. конф. Київ, 2009. С. 227–229.
  90. (2009) Украинские учебники для начального обучения XVIII века в фондах Российских библиотек. Наука о книге. Москва : Наука, 2009. С. 145–146.
  91. (2010) Книжная культура учебных изданий ХVI–XVII веков на Украине. Книжная культура. Опыт прошлого и проблемы современности. Москва, 2010. С. 153–157.
  92. (2011) Краєзнавча робота як один із напрямів діяльності бібліотеки вишу (на прикладі ХДАК). Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листопада 2011 р., м. Київ. Київ, 2011. С. 80–82.
  93. (2011) Національна юридична бібліотека як важлива складова інформаційно-комунікаційного забезпечення правової реформи в Україн. Правові реформи в Україні. Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 6 жовтня 2011). Київ, 2011. С. 37–42.
  94. (2011) Трансформація інформаційно-освітнього середовища бібліотеки галузевого ВНЗ в умовах Болонського процесу. Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали третьої науково-практичної конференції, 29 вересня 2011 року, Львів, 2011. С. 375–380.
  95. (2012) Дво- та тримовні тексти в українських виданнях XVIII ст. у контексті інтеграції слов’янських культур. Традиції слов’янської писемності і культури: трансформації в XXI столітті : тези Міжнар. наук. конференції, м. Київ, 24–25 травня 2012 р. Київ, 2012. С. 82–85.
  96. (2012) Культура книги в Украине в эпоху Просвещения. Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности. Москва : Наука, 2012. С. 186–190.
  97. (2014) Європейський вектор розвитку національної\ вищої школи. Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції» [м. Київ, 30 жовт. 2014 р. ]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2014. Ч. І. С. 98–100.
  98. (2014) Внесок Донецького відділення НТШ у вирішення проблеми знеросійщення України. Україна єдина: шляхи до порозуміння та консолідації : зб. матеріалів круглого столу, м. Київ, 15 трав. 2014 р. Київ, 2014. С. 14–17.
  99. (2014) Захист української мови в юриспруденції Галичини ХІХ – початку ХХ ст. Мовна ситуація та мовна політика в Україні : зб. тез IV Всеукр. наук.-теорет. конф. [Київ, 28 лютого 2014 р.]. Київ, 2014. С. 103–106.
  100. (2015) Українська мова в юриспруденції: історичний аспект (до 90-річчя «Збірника Правничої комісії при Історично-філософічній секції Наукового товариства імені Шевченка»). Мова, культура та філософія у процесі глобальних трансформацій : матеріали Науково-практичної конференції (м. Київ, 26 лют. 2015 р.). Київ, 2015. С. 96–99.
  101. (2016) Інтеграція українських бібліотек – важлива складова інформаційно-комунікаційної діяльності // Бібліотека. Наука. Комунікація : формування національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовтня 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. Київ, 2016. 640 с. С. 38–42.
  102. (2016) Синонімія – визначальна ознака багатства української мови (на прикладі поняття «співпраця»). Освіта, мова та культура у процесі глобальних трансформацій : Міжвузівський круглий стіл, 01 квітня 2016 р., м. Київ: Збірник матеріалів. Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2016. С 20–23.
  103. (2016) Співпраця українських бібліотек в інформаційному суспільстві (до питання інновацій // Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука : наук.-практ. конференція брейнсторминг [Електронний ресурс] / Наукова бібліотека ХДУХТ, 27 квітня 2016 року, м. Харків.
  104. (2017) Імплементація міжнародних стандартів у нормативно-методичну базу діяльності наукових бібліотек України // Бібліотека. Наука. Комунікація: Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф (Київ, 6–8 жовт. 2017 р.) Київ, 2017. С. 55–58.
  105. (2017) Корпоративна взаємодія наукових бібліотек в умовах формування суспільства знань: базові засади. Інформаційний простір бібліотеки. Львів : НТБ НУ «Львівська політехніка», 2017. С. 23–25.
  106. (2018) Аспектуалізація нормативно-правової бази діяльності наукових бібліотек у проблемному полі вітчизняної фахової періодики // Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості»: ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Короленківські читання 2018 [Електронний ресурс].
  107. (2018) Матеріали до стандартизації бібліотечної справи на сторінках «Бібліотечного вісника» // Бібліотека. Наука. Комунікація: матеріали Міжнар. наук. конф (Київ, 6–8 лист. 2018 р.) Київ, 2018. С. 45–48.
  108. (2018) Нормативно-методична база діяльності наукових бібліотек на сторінках «Бібліотечного вісника» (до 25-річчя журналу) // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. дванадцятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 30 листопада – 1 грудня 2018 р. – Львів, 2018. – С. 257–263.
  109. (2019) Взаємодія бібліотек: теоретико-методологічне обґрунтування терміна. Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 листоп. 2019 р.) / М-во культури, молоді та спорту України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ, 2019. С. 137–142. (П’яті Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька) (349 с.).
  110. (2019) Діяльність мережі бібліотек Національної академії наук України: формування та промоція історії української науки. Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість : ХХІІ Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Короленківські читання 2019». Харків, ДНБУ ім. В. Г. Короленка, 24–25 жовт. 2019 р.
  111. (2019) Ефективні моделі взаємодії бібліотек Національної академії наук України. Нова бібліотека – відповідальність кожного : зб. Матеріалів. Х Львівський міжнар. бібліотечний форум / Укр. бібл. асоц. Київ : УБА, 2019. С. 36–39.
  112. (2019) Науковий журнал – важлива складова професійної комунікації. Бібліотека. Наука. Комунікація.: актуальні тенденції у цифрову епоху: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовтня 2019 р.). Київ, 2019. Т. 1 С. 58–61.
  113. (2019) Наукові журнали Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – невід’ємний компонент електронного інформаційного бібліотечного ресурсу. Бібліотека. Наука Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (8–10 жовт. 2019 р.) : у 2 т. . Київ, 2019. Т. 2. С. 209–212.
  114. (2019) Профессиональная периодика – коммуникативный ресурс межбиблиотечного сотрудничества в современном информационном пространстве. Библиотека как феномен культуры : Услуги и сервисы библиотек в современном информационном пространстве: Материалы VI Междунар. конгресса, Минск, 16–17 октября 2019 г. / Национальная библиотека Беларуси. Минск, 2019. С. 254–260.
  115. (2020) Библиотеки научных учреждений Национальной академии наук Украины в условиях цифровизации. Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2020 года – «Библиотека и наука: взаимодействие и перспективы развития» : доклады IV Междунар. науч. конф., посвящ. 60-летию Белорусской с.-х. б-ки, Минск, 3–4 декабря 2020 г. Минск, 2020. С. 226–235.
  116. (2020) Бібліотеки НАН України в системі наукових комунікацій. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Третьої міжнар. наук. конф., м. Київ, 14–16 травня 2020 р. Київ, 2020. 214 с.
  117. (2020) Бібліотеки наукових установ НАН України в електронному середовищі. Інформаційні технології в культурі мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22–23 квітня 2020 р., КНУКіМ.
  118. (2020) Взаємодія бібліотек Національної академії наук України з вітчизняними вищими навчальними закладами. Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій : матеріали наук.-практ. Інтернет-конф. Ужгород, 15–19 червня 2020 р.
  119. (2020) Взаємодія у діяльності бібліотек як базовий чинник прогресу української науки. Медичні бібліотек України: досвід, традиції, інновації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (20–21 трав. 2020 р.) / Нац. наук. мед. Б-ка України, Наук. б-ка Харківського нац. мед. ун-ту, Секція працівників мед. б-к УБА, Наук. б-ка фармацевтичного ун-ту. Київ, Харків, 2020. С. 126–131.
  120. (2020) Партнерство – ефективна форма консолідації та інтеграції інформаційних ресурсів бібліотек наукових установ Національної академії наук України. University Library at a new stage of social communications development : Тези V Міжнар. наук.-практ. конф. (8–9 жовт. 2020 р.) / Наук.-техн. б-ка Дніпровського нац. ун-ту залізничного транспорту. Дніпро, 2020.
  121. (2020) Проєкти Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: спроба класифікафії // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  122. (2020) Підвищення кваліфікації у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: адвокація & промоція. Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційнобібліотечна освіта: орієнтири співтворення» : зб. матеріалів. Київ : УБА, 2020. 43–46.
  123. (2020) Пілотні проєкти Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: сутність і значення. І Міжнар. наук. конф. «Topical aspects of modern science and practice», 21–24 верес. 2020 р., Франкфурт-на-Майні, Німеччина. 402 с. С. 61–65.
  124. (2021) Бібліотечна періодика Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в системі наукових комунікацій. Соціальні комунікації: інструменти, технології і практика : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 26–27 лютого 2021 р. 2021. 100 с. С. 13–17.
  125. (2021) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – методичний центр для мережі бібліотек Національної академії наук України. Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства : матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 19–20 травня 2021 р.) Нац. наук. мед. України, Наук. б-ка Ужгород. нац. ун-ту. Київ, 2021. 72 с. С 66–67.
  126. (2021) Ґенеза бібліотечної періодики Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Четвертої міжнар. наук. конф., м. Київ, 20–22 травня 2021 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 338 с. С. 198–200.
  127. Рецензії
  128. (2004) Новий погляд на історію української рукописної книги (Рец. на кн.: Фрис В. Я. Історія кириличної рукописної книги в Україні X—XVIII ст. - Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. - 188 с.; іл.) / О. Клименко // Бібліотечний вісник. Київ, 2004. № 5. C. 28.
  129. (2005) Фондам бібліотек — увага науковців / Бібліотечний вісник. Київ, 2005. № 1. С. 49–52.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського