До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КЛИМЕНКО Оксана Зіновіївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/427856

 

КЛИМЕНКО Оксана Зіновіївна


старший науковий співробітник


Інститут бібліотекознавства . Відділ теорії та методології бібліотечної справи .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Контактна інформація: +380-44-524-23-14, klimenko_oz@ukr.net
Дати життя:1967.
Освіта: Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова, журналістика, спеціалізація "редагування наукової, технічної, інформаційної літератури, (1989).
Науковий ступінь, звання:кандидат історичних наук (2002). Тема дисертації: Друкований буквар в Україні XVI - початку XX ст.: історико-книгознавче дослідження.
Професійна діяльність: У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2001-2007У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2016 Відділ наукових видань Науково-видавничого центру НБУВ. Відділ теорії та методології бібліотечної справи.
Наукові зацікавлення: Книгознавство, історія української культури, бібліотекознавство, бібліографознавство.

Основні публікації:
  1. Співпраця українських бібліотек в інформаційному суспільстві (до питання інновацій // Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука : наук.-практ. конференція брейнсторминг [Електронний ресурс] / Наукова бібліотека ХДУХТ, 27 квітня 2016 року, м. Харків.
  2. Інтеграція українських бібліотек – важлива складова інформаційно-комунікаційної діяльності // Бібліотека. Наука. Комунікація : формування національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовтня 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2016. – 640 с. – С. 38–42.
  3. Різновиди співпраці українських бібліотек в інформаційному суспільстві // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 7–19.
  4. Корпоративна взаємодія наукових бібліотек в умовах формування суспільства знань: базові засади // Інформаційний простір бібліотеки. – Львів : НТБ НУ «Львівська політехніка», 2017. – С. 23–25.
  5. Імплементація міжнародних стандартів у нормативно-методичну базу діяльності наукових бібліотек України // Бібліотека. Наука. Комунікація: Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф (Київ, 6–8 жовт. 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2017. – С. 55–58.
  6. Базові засади імплементації міжнародних нормативних документів у діяльність наукових бібліотек України // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48. – С. 184–201.
  7. Матеріали до стандартизації бібліотечної справи на сторінках «Бібліотечного вісника» // Бібліотека. Наука. Комунікація: матеріали Міжнар. наук. конф (Київ, 6–8 лист. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2018. – С. 45–48.
  8. Аспектуалізація нормативно-правової бази діяльності наукових бібліотек у проблемному полі вітчизняної фахової періодики // Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості»: ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Короленківські читання 2018 [Електронний ресурс].
  9. Нормативно-методична база діяльності наукових бібліотек на сторінках «Бібліотечного вісника» (до 25-річчя журналу) // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. дванадцятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 30 листопада – 1 грудня 2018 р. / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства; гол. ред. М. М. Романюк. – Львів, 2018. – С. 257–263.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського