До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/308933

 

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович


головний науковий співробітник


Інститут архівознавства. Відділ історії академічної науки
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Onyshchenko Oleksii (eng)
 • Онищенко Алексей Семенович (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, філософські науки, філософія, культурологїя, релігієзнавство, соціологія та інформатика.
  Дати життя:17.03.1933
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1956Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, викладач філософії та історії
  1962аспірантура Інституту філософії АН УРСР
  Науковий ступінь:
  1963кандидат філософських наук; тема дисертації: «Клерикалізм і його роль в ідеології і політиці імперіалізму»
  1975доктор філософських наук; тема дисертації: «Еволюція сучасного релігійної свідомості і проблеми формування науково-атеїстичного світогляду»
  Вчені звання:
  1976професор
  1985член-кореспондент НАН України
  1997академік НАН України
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1992 р.
  Професійна діяльність:
  1956–1959Тернопільська обласна газета «Вільне життя», кореспондент
  1959–1978Інститут філософії АН УРСР: аспірант, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи
  1978–1991Міжреспубліканська філія Інституту наукового атеїзму Академії суспільних наук при ЦК КПРС, директор
  1991–1992Інститут філософії АН УРСР, керівник відділення релігієзнавства
  1992–2013Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, генеральний директор
  2013 – по т. ч.Інститут архівознавства НБУВ, старший науковий співробітник відділу історії академічної науки
  1998–2015Відділення історії, філософії та права НАН України, академік-секретар
  2005–2006Секція суспільних і гуманітарних наук НАН України, голова
  2015 – по т. ч.Президія Національної академії наук України, радник
  Додаткові посади та обов`язки:
  Вчена рада НБУВ, член
  Експертна комісія з оцінювання ефективності діяльності Інституту соціології НАН України за період 2013–2017 років, голова комісії
  Інформаційно-бібліотечна рада НАН України, голова
  Національна комісія України з питань закордонних українців, член комісії
  Український комітет славістів, голова
  загальноакадемічний журнал «Вісник НАН України», член редколегії
  збірник наукових праць «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития», член редакційної колегії
  збірник наукових статей «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», член редакційної колегії
  збірник наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України», член наукової ради
  національні доповіді «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави», член редколегії
  періодичне фахове видання «Бібліотечний вісник», член редакційної колегії
  український реферативний журнал «Джерело», заступник головного редактора
  Відзнаки та нагороди:
  1983Заслужений діяч науки і техніки України
  2018Орден «За заслуги» II ступеня
  1998Орден «За заслуги» ІІІ ступеня
  2013Орден князя Ярослава Мудрого III ступеня
  2008Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня
  2003Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня
  1981Орден «Знак Пошани»
  2008Державна премія України в галузі науки і техніки
  2018Золота медаль імені В. Вернадського НАН України
  2011Премія імені М. Костомарова НАН України
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1963) Клерикалізм і його роль в ідеології і політиці імперіалізму [Текст]: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук / Акад. наук СРСР. Київ, 1963.
  2. (1975) Еволюція сучасного релігійної свідомості і проблеми формування науково-атеїстичного світогляду: дисертація доктора філософських наук: 09.00.06. Київ, 1975. 416 с.
  3. Монографії, брошури
  4. (1981) Актуальные задачи атеистической контрпропаганды [Текст] : материалы зонального постоянно действующего семинара партийных и советских работников по проблемам борьбы с клерикальной зарубежной пропагандой, религиозно-националистическими пережитками и религиозным экстремизмом / отв. ред. А. С. Онищенко ; Институт научного атеизма Академии общественных наук при ЦК КПСС, Киевский филиал Института научного атеизма Академии общественных наук при ЦК КПСС, Общество "Знание" УССР. Київ, 1981. Вып. 1. 255 с.
  5. (1994) Юрій Олексійович Меженко (1892-1969) [Текст] : матеріали до біографії / НАН України, ЦНБ ім. В.І.Вернадського ; сост. Ігнатова Т.А ; ред. О. Онищенко. Київ, 1994. 175 с.
  6. (1998) Історія національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 1918 - 1941 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Київ, 1998. 336 с.
  7. (2001) Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 : Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут української мови, Український мовно-інформаційний фонд; підгот. І. П. Чепіга за участю Л. А. Гнатенко ; наук. ред. В. В. Німчук ; ред. кол.: О. С. Онищенко, (голова) та ін. Київ, 2001. 703 с.
  8. (2002) Грецька рукописна спадщина в Києві : Історіографія та огляд матеріалів IV-XX ст. / Є. К. Чернухін ; відп. ред. О. С. Онищенко. Київ 2002. 306 с.
  9. (2003) Історія Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 1941-1964 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2003. 357 с.
  10. (2008) Історія Національної академії наук України. 1941–1945 : Частина 2. Додатки / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Ред. кол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін.; Упоряд.: Л.М. Яременко, С.В. Старовойт, О.М. Березовський, В.А. Кучмаренко. Київ, 2008. 576 c.
  11. (2008) Історія Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 1965-1991 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2008. 373 с.
  12. (2009) Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису. Київ, 2009. 530 с.
  13. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : монографія / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, В. І. Попик, Л. Й. Костенко, Т. Л. Кулаковська, К. В. Лобузіна, О. В. Ворошилов, Ю. М. Половинчак, Д. В. Соловяненко, О. Д. Платонов, О. М. Моторний . Київ, 2011. 232 с.
  14. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.]; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2011. 247 c.
  15. (2012) Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик, Ю. М. Половинчак, Т. Ю. Гранчак, О. В. Ворошилов, А. В. Матвійчук, О. В. Симоненко, Т. Л. Кулаковська. Київ, 2012. 202 с.
  16. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища : монографія / О. С. Онищенко [и др.]. Київ, 2012. 194 с.
  17. (2012) Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна ; [відп. ред. О. С. Онищенко]. Київ, 2012. 249 с.
  18. (2013) Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик, Ю. М. Половинчак, Л. Й. Костенко, Т. М. Горенко, О. В. Ворошилов, Т. Л. Кулаковська, Г. В. Індиченко, Д. В. Бондаренко, С. Ю. Вербицький. Київ, 2013.184 с.
  19. (2013) Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної Академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. - перше десятиліття XXI ст.) : [монографія] / Т. В. Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ: НБУВ, 2013. 376 c.
  20. (2013) Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : монографія / О. С. Онищенко [и др.] ; ed. Т. П. Дубас [и др.]. Київ, 2013. 220 с.
  21. (2013) Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик, Ю. М. Половинчак, Л. Й. Костенко, В. М. Удовик, А. В. Матвійчук, О. В. Ворошилов, В. Ю. Омельчук , Л. С. Новосьолова, Н. В. Посмітна. Київ, 2013. 197 с.
  22. (2014) Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : монографія / Л. Й. Костенко [и др.] ; ed. О. С. Онищенко. Київ, 2014. 173 с.
  23. (2014) Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища : монографія / О. С. Онищенко [и др.] ; ed. Т. Дубас [и др.]. Київ, 2014. 296 с.
  24. (2014) Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : монографія / О. С. Онищенко [и др.] ; ed. Т. Дубас [и др.]. Київ, 2014. 260 с.
  25. (2015) "Кобзар" Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : книгознав. та бібліогр. дослідж. / Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2015. 992 c.
  26. (2015) Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації : монографія / В. М. Горовий ; ред. О. С. Онищенко. Київ 2015. 330 с.
  27. (2015) Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж : монографія / В. І. Попик, В. М. Горовий, О. С. Онищенко, А. В. Матвійчук, О. В. Ворошилов, Л. М. Галаган, С. В. Горова, Ю. М. Половинчак, З. О. Пономаренко, О. В. Воскобойнікова-Гузєва. Київ, 2015. 202 с.
  28. (2015) Соціокультурні механізми формування ментального імунітету протизовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України : монографія / В. М. Горовий, В. І. Попик, О. С. Онищенко, Ю. М. Половинчак, С. В. Полтавець, А. В. Матвійчук, Л. М. Галаган, О. В. Ворошилов, С. В. Горова. Київ, 2015. 228 с.
  29. (2015) Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору : монографія / В. М. Горовий, О. С. Онищенко, Ю. М. Половинчак, С. В. Горова, Л. Й. Костенко, А. В. Матвійчук, Л. А. Чуприна, В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, Г. В. Індиченко. Київ, 2015. 296 с.
  30. (2016) Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності : монографія / В. М. Горовий, О. С. Онищенко, М. Б. Закіров, А. В. Матвійчук, Ю. М. Половинчак, С. В. Полтавець, С. В. Горова, В. І. Попик. Київ, 2016. 202 с.
  31. (2016) Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні : монографія / В. І. Попик, О. С. Онищенко, В. М. Горовий, О. Довгань, Л. М. Галаган, А. В. Матвійчук, Ю. М. Половинчак, С. В. Горова, С. В. Полтавець, Г. В. Індиченко. Київ, 2016. 220 с.
  32. (2017) Особа в інформаційному суспільстві: виклики сьогодення : монографія / С. В. Горова ; наук. ред. О. С. Онищенко. Київ, 2017. 45 с.
  33. (2017) Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, Ю. М. Половинчак, Л. М. Галаган. Київ, 2017. 248 с.
  34. (2017) Формування стратегічного наративу інформаційного забезпечення реінтеграції тимчасово окупованих територій у загальноукраїнський контекст : монографія / В. М. Горовий, О. С. Онищенко, Ю. М. Половинчак, Л. М. Галаган, С. В. Полтавець. Київ, 2017. 208 с.
  35. (2018) Українська революція і державність (1917–1921 рр.) / В. С. Гоїнець, Л. М. Ковінченко, Л. В. Лісовська. Київ, 2018. 817 с.
  36. (2019) Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Слов’янські обрії) : збірник наукових праць / ред. О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна, І. Стамбол, Л. Дем’яненко, П. Гриценко, Л. Даниленко, Н. Клименко, В. Попик, Л. Шевченко, В. Широков. Київ, 2019. 320 с.
  37. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002) : [монографія] / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2019. 436 с.
  38. (2023) Документні та інформаційно-довідкові комплекси архівів НАН України : створення та інтегрування до системи історичних знань про українську науку : монографія / авт. кол.: О. І. Ємчук, Г. В. Індиченко, І. Г. Кіржаєва, М. С. Коломієць, А. А. Майстренко, О. С. Онищенко, О. В. Січова, А. І. Шаповал, Л. М. Яременко ; відп. ред.: О. С. Онищенко, Л. М. Яременко. Київ, 2023. 296 с.
  39. Довідники, покажчики, каталоги
  40. (1993) Фонди Центральної наукової бібліотеки ім. В.І.Вернадського [Текст] : коротка інформація / А. Г. Бровкін, І. Г. Шовкопляс ; відп. ред. О. С. Онищенко ; АН України, Центральна наукова бібліотека ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993. – 57 с.
  41. (1993) Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського Академії наук України [Текст] : бібліогр. покажч. за 1918-1993 рр. / АН України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського ; [відп. ред.: О. С. Онищенко, В. Ю. Омельчук ; уклад.: І. Г. Шовкопляс та ін.]. – Київ, 1993. – 295 с.
  42. (1995) Києво-Могилянська академія у документах і рідкісних виданнях Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського НАН України. Видання XVIII - першої чверті XX ст. : Матеріали до бібліографічного покажчика / Академія наук України, Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1995.
  43. (1995) Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах Інституту рукопису ЦНБ НАН України [Текст] : каталог рукописів другої половини XV - першої чверті ХХ ст. / Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського НАН України, Ін-т рукопису ; уклад. Л. А. Гнатенко ; відп. ред.: П. С. Сохань, О. С. Онищенко. – Київ, 1995. – 113 с.
  44. (1996) Іван Шовкопляс [Текст] : бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. М. А. Воробей ; ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1996. – 87 с.
  45. (1996) Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1798-1916 [Текст] : бібліогр. покажч. / голова ред. кол. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1996.
  46. (1998.) Болгарський наспів з рукописних нотолінійних ірмолоїв України кінця ХVI- ХVІІ ст. / Л. П. Корній, Л. А. Дубровіна ; передм. П. С. Соханя ; відп. ред. О. С. Онищенко ; упорядкування, розшифровка, підготовка нотних матеріалів до видання, покажчики Л. П. Корній ; кодикологічне дослідження та археографічний опис нотолінійних Ірмолоїв Л. А. Дубровіної ; редакція словесних текстів піснеспівів болгарського наспіву Г. П. Півторака. – Київ, 1998. – 321 с.
  47. (1998) Видатні вчені національної академії наук України: особові архівні та рукописні фонди академіків та членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського (1918 - 1998) : путівник. – К., 1998. – 307 с.
  48. (2000) Архівні установи України : Довідник / Держкомархів України, НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Мін-во культури і мистецтв України – Київ, 2000. – 259 с.
  49. (2000) Грецькі рукописи у зібраннях Києва : Каталог / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Інститут історії України ; Гарвардський ун-т ; Дамбартон Оукс; упоряд. Є. Чернухін ; ред. кол.: І. Шевченко (голова), Е. Л. Кінен, О. Онищенко, Г. Боряк, М. Дмитріенко, Л. Дубровіна ; ред. Н. Черкаська. – Київ; Вашингтон, 2000. – 384 с.
  50. (2001) Фоноархів єврейської музичної спадщини: колекція фонографічних записів єврейського фольклору із фондів Інституту рукопису : анотований каталог фоноциліндрів та нотних і текстових розшифровок / ред. кол.: О. С. Онищенко (голова), Л. А. Дубровіна (заст. голови). В. Ю. Омельчук, І. Б. П’ясковський, О. І. Мурзіна, І. А. Сергєєва. – Київ, 2001. – 843 с.
  51. (2002) Василь Степанович Бабич [Текст] : біобібліографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. Т. В. Добко ; вступ. ст. О. С. Онищенко. - Київ, 2002. - 91 с.
  52. (2002) Вістник: Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933-1939 [Текст] : систематичний покажчик змісту / Т. В. Добко, Б. Д. Ясінський ; наук. ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Б-ка конгресу США, Наук. т-во ім. Шевченка. - Київ; Вашингтон ; Нью-Йорк, 2002. - 340 с.
  53. (2003) Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; археогр. опрацювання Т. В. Міцан ; ред. кол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.), О. С. Боляк (відп. секретар), В. С. Брюховецький, Н. М. Зубкова, В. Ю. Омельчук, О. С. Онищенко, П. Т. Тронько, 3. І. Хижняк. – Київ, 2003. – 480 с.
  54. (2003) Петро Могила (1596-1647) : бібліогр. покаж. / П. В. Голобуцький, Н. І. Моісеєнко, З. І. Хижняк; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін.; Національна академія наук України (Київ), Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Київ), Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2003. – 248 с.
  55. (2003) Слов'янська кирилична рукописна книга XV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Каталог / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису; редкол.: О. С. Онищенко (голова), М. Ф. Дмитрієнко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, В. В. Німчук. – Київ, 2003.
  56. (2004) Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943) : Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Державний комітет архівів України, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; уклад. Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, О. О. Маврін, Н. В. Маковська, Н. І. Миронець, В. Ю. Омельчук, Роман Процик, П. С. Лохань. – Київ, 2004. – 814 с.
  57. (2005) Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях, 1837-2004 : матеріали до бібліографії / уклад. Д. Айдачич [та ін.]; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]; Національна академія наук України (Київ), Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Київ). – Київ, 2005.-267 с.
  58. (2006) Деятельность Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в оккупированной Европе в период Второй мировой войны : Справочник-указатель архивных документов из киевских собраний / Н. Г. Кашеварова, Н. И. Малолетова ; НАН Украины, Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского, Государственный комитет архивов Украины, Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины, Государственная служба по контролю за перемещением культурных ценностей через Государственную границу Украины, Thomson Gale; редкол. A. С. Онищенко (председатель) ..., Л. А. Дубровина, Н. М. Зубкова [и др.] ; научн. рук. проекта Л. Дубровина ; науч. консультанты Г. Боряк, Н. Маковская. – Київ, 2006. – 577 с.
  59. (2007) Слов'янська кирилична рукописна книга XIV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Каталог. Кодиколого-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом / Л. А. Гнатенко ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), В. В. Німчук, С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису. – Київ, 2007. – 264 с.
  60. (2008) Історія Національної академії наук України. 1946–1950 : Частина 2. Додатки / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Ред. кол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін.; Упоряд.: Л.М. Яременко, С.В. Старовойт, О.М. Березовський, В.А. Кучмаренко. – Київ, 2008. – 716 c.
  61. (2008) Архівні фонди установ Національної академії наук України : Путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства; Ред. колегія: О.С. Онищенко (відп. ред.) та ін.; Автори-упорядники: Л.М. Яременко, О.В. Березовська, О.В. Січова, Л.С. Воловник, Л.С. Герасименко, Ю.О. Бойко, Л.В. Гарбар. – Київ, 2008. – 448 c.
  62. (2010) Українсько-бельгійські літературні зв'язки 1870 – 2008 : бібліографічний покажчик / Т. В. Добко [и др.] ; редкол. (голова) О. С. Онищенко; Національна академія наук України (Київ), Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ), Львівський національний університет імені Івана Франка. – Київ; Львів, 2010. – 246 с.
  63. (2012) Газети України 1935–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Каталог: У 2 ч.: Частина 1 / О. А. Вакульчук [и др.] ; ред. О. С. Онищенко [и др.]. – Київ, 2012. – 570 с.
  64. (2012) Газети України 1935–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Каталог: У 2 ч.: Частина 2 / О. А. Вакульчук [и др.] ; ред. О. С. Онищенко [и др.]. – Київ, 2012. – 662 с.
  65. (2012) Листування з українськими вченими [Текст] / НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України [та ін.] ; ред. рада : Б. Є. Патон (голова) [та ін.]. - К., 2011 - . - (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського ; т. 2) (До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя акад. В. І. Вернадського). - Тит. арк., зміст парал. рос., англ.Т. 2 ; Кн. 2 : Листування : Д-Я / редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]; авт.-уклад. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. Ю. Афіані [та ін.]. – Київ, 2012. – 742 c.
  66. (2013) Газети України 1951–1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк, ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2013. – 500 с.
  67. (2014) Газети України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк ; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, Н. М. Швець; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2014. – 436 c.
  68. (2016) Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 19. "Ч-Я" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд., допов. та підгот. до друку: В. С. Гоїнець, І. Г. Лиханова, Л. С. Новосьолова, Д. В. Устиновський ; наук. ред. В. Ю. Омельчук ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2016. – 663 c.
  69. (2017) Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / [авт.-уклад.: Н. М. Носкіна (керівник) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського]. – Київ, 2017. – 984 c.
  70. (2017) Київські газети 1941-1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; [уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк, І. М. Швець ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; ред.-бібліогр.: Л. А. Білименко, С. Ю. Трашкова]. – Київ, 2017. – 568 с.
  71. (2018) Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі. / Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 312 c.
  72. (2018) Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 1 : 1918–1945 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2018. – 948 c.
  73. (2018) Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 2. Частина 1 : 1946–1970 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2018. – 1088 с.
  74. (2018) Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 2. Частина 2 : 1971–1991 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2018. – 1136 с.
  75. (2018) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : видання бібліотеки та література про її діяльність (2004–2018) : Науково-бібліографічний покажчик / ред.: Л. А. Дубровіна, Т. В. Добко. – Київ, 2018. – 598 с.
  76. (2018) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : видання бібліотеки та література про її діяльність (2004–2018) : Науково-бібліографічний покажчик / ред.: Л. А. Дубровіна, Т. В. Добко. – Київ: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. – 598 с..
  77. (2018) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : видання бібліотеки та література про її діяльність (2004–2018) : Науково-бібліографічний покажчик / ред.: Л. А. Дубровіна, Т. В. Добко. – Київ: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. – 598 с..
  78. (2019) В. І. Вернадський і Україна: з листування. Кн. 2: К–Я. Офіційне. Родинне. [Електронне видання] / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства; авт. та упоряд.: С.М .Кіржаєв, К. Є. Новохатський, Л. М. Яремен-ко [та ін.]; редкол.: А. Г. Загородній (голова), О. С. Онищенко (заст. голови) [та ін.].– Текст і граф. дані.– Київ, 2019. – 1040 с..
  79. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 1. 1798-1903 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна [и др.]. – Київ, 2019. – 1074 с.
  80. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 2. 1904-1916 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна [и др.]. – Київ, 2019. – 1142 с.
  81. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 3. 1916-1923 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна. – Київ, 2019. – 1060 с.
  82. Статті
  83. (1993) Програма наукового освоєння і введення в культурний обіг зібрання колекцій єврейських рукописів та друкованих видань ЦНБ / О. С. Онищенко, І. А. Сергєєва // Бібліотечний вісник. – Київ, 1993. – № 5-6. – C. 26-29.
  84. (1997) Виступ О. Онищенка на заключному засіданні // Бібліотечний вісник. – Київ, 1997. – № 6. – C. 7-8.
  85. (1997) Каталоги – інформаційне ядро бібліотек (роль і значення в період комп’ютеризації) // Бібліотечний вісник. – Київ, 1997. – № 6. – C. 6-7.
  86. (1998) Бібліограф Лілія Беляева / О. Онищенко, Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – Київ, 1998. – № 2. – C. 26-32.
  87. (1998) Наукова діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1993-1998) / О. Онищенко, В. Попроцька // Бібліотечний вісник. – Київ, 1998. – № 3. – C. 6-13.
  88. (1998) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в 1918-1998 рр.: основні етапи розвитку / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – Київ, 1998. – № 5. – C. 5-17.
  89. (1999) Директор бібліотеки Людмила Ковальчук / О. Онищенко, Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – Київ, 1999. – № 1. – C. 35-37.
  90. (1999) Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського - 80 років: здобутки і перспективи // Бібліотечний вісник. – Київ, 1999. – № 1. – C. 6-9.
  91. (2000) Доминирующая тенденция развития информационной сферы // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2000. – Вып. 1. – С. 3-6.
  92. (2000) Збереження та введення до наукового обігу звукової культурної спадщини / В’ячеслав. Петров, Олексій. Онищенко [и др.] // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2000. – Т. 6. – C. 25-27.
  93. (2000) Любов Андріївна Дубровіна – сучасний історик, книгознавець, джерелознавець, діяч бібліотечної та архівної справи // Бібліотечний вісник. – Київ, 2000. – № 5. – C. 16-26.
  94. (2000) Основні підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1999) / О. Онищенко, В. Попроцька // Бібліотечний вісник. – Київ, 2000. – № 2. – C. 6-15.
  95. (2001) Основні підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2000 р.) / О. Онищенко, В. Попроцька // Бібліотечний вісник. – Київ, 2001. – № 2. – C. 3-14.
  96. (2002) 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек // Бібліотечний вісник. – Київ, 2002. – № 5. – С. 2.
  97. (2002) Асоціація бібліотек України: етапи становлення та розвитку / О. Онищенко, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. – Київ, 2002. – № 5. – C. 24-30 .
  98. (2002) Доля бібліотеки Оссолінеум в історії України та Польщі у документах 1945 — 1946 рр.: повертаючись до питань спільної історико-культурної спадщини / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – Київ, 2002. – № 2. – C. 2-21.
  99. (2002) Книжкові й архівні фонди БАН УРСР та академічних інституів у 1944-1948 роках / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2002. – Т. 8. – C. 37-49.
  100. (2002) Основні підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2001 р.) / О. Онищенко, В. Попроцька // Бібліотечний вісник. – Київ, 2002. – № 3. – C. 2-15.
  101. (2003) В. І. Вернадський та його внесок у заснування та розвиток Національної Бібліотеки Української Держави // Бібліотечний вісник. – Київ, 2003. – № 2. – C. 2-9.
  102. (2003) Международная ассоциация академий наук: стратегия информационно-библиотечного сотрудничества // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Київ, 2003. – вып. 2. – С. 3-13.
  103. (2003) Міжнародна асоціація академій наук: стратегія інформаційно-бібліотечного співробітництва // Бібліотечний вісник. – Київ, 2003. – № 2. – C. 42-46.
  104. (2003) Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского как многопрофильный научно-исследовательский центр / А. С. Онищенко, В. Г. Попроцкая // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Київ, 2003. – вып. 2. – С. 15-39.
  105. (2004) Дорогі колеги, працівники бібліотек та фахівці бібліотечної справи // Бібліотечний вісник. – Київ, 2004. – № 4. – С. 2.
  106. (2005) Бібліотечна справа в Україні XX ст.: 1917 - 1931 рр. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – Київ, 2005. – № 3. – C. 3-16.
  107. (2005) Бібліотечна справа в Україні наприкінці XIX - у 10-х роках XX ст.: стан і основні напрями розвитку / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 2. – C. 3-13.
  108. (2005) Бібліотечна справа в Україні у XX ст.: 30 - 50-ті роки / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – Київ, 2005. – № 4. – C. 3-16 .
  109. (2005) Организация всеукраинского библиографического диалога на основе виртуальной библиографической лаборатории / А. С. Онищенко, В. А. Широков, Л. И. Костенко, А. М. Костышин // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2005. – вып. 3.– С. 5-8.
  110. (2005) Професор Віктор Вергунов // Бібліотечна планета. – Київ, 2005. – № 3. – C. 40-41 .
  111. (2005) Центр украинско-сербского культурного сотрудничества: аспекты создания, перспективы исследований / А. С. Онищенко, Н. Г. Солонская, Д. В. Айдачич // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития.– Київ, 2005. – вып. 3. – С. 335-343.
  112. (2006) Бібліотечна справа в Україні наприкінці 50-х років – у 80-х роках XX ст. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – Київ, 2006. – № 3. – C. 24-38.
  113. (2006) Роль М. П. Василенка у формуванні концепції та заснуванні Національної бібліотеки Української держави // Вісник Національної академії наук України. – 2006. – № 6. – C. 17-25.
  114. (2007) Паралелі, що єднають народи : шоста міжакадемічна українсько-македонська конференція (Бітола, Республіка Македонія, 18-19 вересня 2007 р.) // Вісник Національної академії наук України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 35-36.
  115. (2007) Совет директоров научных библиотек и информационных центров академий наук – членов МААН: развитие информационного сотрудничества / А. С. Онищенко, Т. Л. Кулаковская // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Київ, 2007. – вып. 5. – С. 7-23.
  116. (2008) Славістика в сучасному світі: післямова до XIV Міжнародного конгресу славістів / О. С. Онищенко, Л. І. Шевченко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – Київ, 2008. – Вип. 17. – C. 8-16 .
  117. (2008) Ювілей Павли Рогової / О. Онищенко, Т. Добко // Бібліотечний вісник. – Київ, 2008. – № 1. – C. 46-48.
  118. (2009) Віхи історичного шляху // Вісник Національної академії наук України. – Київ, 2009. – № 1. – C. 3-15.
  119. (2009) Українські бібліотеки у 90-х роках XX ст.: основні тенденції розвитку та напрями діяльності // Бібліотечний вісник. – Київ, 2009. – № 3. – C. 12-23.
  120. (2011) Внесок Інформаційно-бібліотечної ради НАН України у розбудову академічної науково-інформаційної системи / О. Онищенко, Г. Солоіденко, А. Свобода // Бібліотечний вісник. – Київ, 2011. – № 2. – C. 34-42.
  121. (2012) 86-а Генеральна асамблея Міжнародного союзу академій наук / О. С. Онищенко, С. Ю. Римаренко // Вісник Національної академії наук України. – Київ, 2012. – № 3. – C. 84-88.
  122. (2013) В. І. Вернадський та його концепція Національної бібліотеки України / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – Київ, 2013. – № 2. – C. 3-11.
  123. (2013) В. І. Вернадський — вчений, мислитель, організатор науки / А. Г. Загородній, С. В. Волков, О. С. Онищенко, В. М. Шестопалов // Вісник Національної академії наук України. – Київ, 2013. – № 3. – C. 8-37.
  124. (2013) В.І. Вернадський і Україна / О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України. – Київ, 2013. – № 3. – C. 38-66.
  125. (2013) Внесок академіка В.І. Вернадського в розвиток світової та української гуманітаристики // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – Київ, 2013. – Вип. 18. – C. 12-14.
  126. (2013) Відділення історії, філософії та права НАН України // Вісник Національної академії наук України. – Київ, 2013. – № 11. – C. 101-116.
  127. (2013) Раді директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів МААН – 20 років / О. Онищенко, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. – Київ, 2013. – № 5. – C. 51-56.
  128. (2013) Синтез національного та світового в концепції організації науки та освіти в Україні В.І. Вернадського / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – Київ, 2013. – Вип. 18. – C. 15-23.
  129. (2013) Украинские етапы жизни и деятельности В. И. Вернадского // Ноосфера. – Москва 2013. – № 3. – С. 129–144.
  130. (2013) Фундатор вітчизняної академічної науки / А. Загородній, О. Онищенко, Л. Дубровіна // Віче. – Київ, 2013. – № 5. – C. 14-17.
  131. (2013) Юбилейные торжества, посвященные выдающемуся ученому и мыслителю академику В. И. Вернадскому в Украине / А. С. Онищенко, Л. А. Дубровина // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2013. – Вып. 11.– С. 7-15.
  132. (2014) Видатний український учений-правознавець та організатор академічної юридичної науки (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б. М. Бабія) // Вісник НАН України. – Київ, 2014. – № 7. – С. 76-82.
  133. (2014) Унікальне дослідження багатовікового розвитку української культури (рецензія на 5-томне видання «Історія української культури») // Вісник НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 97–103.
  134. (2015) Діалектологія – важлива галузь славістики // Діалекти в синхронізації та діахронії: тексти як джерело лінгвістичних студій. – Київ, 2015. – С. 8-9.
  135. (2015) Проблеми адаптації бібліотек до умов цифрової культури // Бібліотечний вісник. – Київ, 2015. – № 6. – С. 3-7.
  136. (2015) Розвиток національної системи реферування (до 20-річчя Українського реферативного журналу "Джерело") / В. В. Петров, О. С. Онищенко [и др.] // Вісник Національної академії наук України. – Київ, 2015. – № 10. – C. 71-74.
  137. (2016) Бібліотека і «цифрове» покоління: нова ситуація – нові форми роботи // Бібліотечний вісник. – Київ, 2016. – № 5. – С. 3-6.
  138. (2016) Виступ керівника програми «Гуманітарні технології як чинник суспільних пертворень в Україні» [на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2016 року] // Вісник Національної академії наук України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 49-50.
  139. (2016) Проблемы адаптации библиотек к условиям цифровой культуры (Вступление) // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 7-8.
  140. (2017) Библиотеки и новые виды и способы освоения информации (Вступление) // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2017. – Вып. 15. – С. 7-12.
  141. (2017) Библиотечное межакадемическое сотрудничество: опыт и проблемы // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функциони-рования, тенденции развития. – 2017. – Вып. 14. – С. 7–14..
  142. (2018) Великий будівничий української науки / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України. – Київ, 2018. – № 11. – C. 34-78.
  143. (2018) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузях в Україні (1993–2018) // Бібліотечний вісник. – Київ, 2018. – № 2. – С. 48–58.
  144. (2018) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузях в Україні (1993–2018) // Бібліотечний вісник. – Київ, 2018. – № 3. – С. 3-11.
  145. (2018) Неизменные задачи национальных библиотек в меняющихся условиях (Вступление) // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Київ, 2018. – Вып. 16. – С. 7-14.
  146. (2018) Сто літ академічного українознавства: тенденції розвитку і здобутки // Народна творчість та етнологія. – Київ, 2018. – № 3. – С. 5–9.
  147. (2019) Библиотеки в цифровой среде: курс на индивидуальный интегированный сервис (Вступление // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2019. – Вып. 17. – С. 7-15.
  148. (2019) Бібліограф Тетяна Василівна Добко / Л. Дубровіна, О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – Київ, 2019. – № 4. – C. 44-50.
  149. (2019) Бібліотеки в цифровому середовищі: курс на індивідуальний інтегрований сервіс // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53. – C. 9-18.
  150. (2019) Національна наукова спадщина — інтелектуальні скарби держави (доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України) // Вісник Національної академії наук України. – Київ, 2019. – № 5. – C. 65-68.
  151. (2020) Адаптація бібліотек до "життя в цифрі" // Бібліотечний вісник. – Київ, 2020. – № 1. – C. 3-8.
  152. (2020) Дослідник рукописної і книжкової спадщини та організатор науки (до 70-річчя члена-кореспондента НАН України Л.А. Дубровіної) // Вісник Національної академії наук України. – Київ, 2020. – № 9. – C. 78-86.
  153. (2020) Любов Андріївна Дубровіна – дослідниця рукописної та книжкової спадщини, організатор науки // Бібліотечний вісник. – 2020. – № 4.– С. 56-68.
  154. (2020) Піднесення рівня інформаційної грамотності – пріоритетне завдання сучасних бібліотек // Бібліотечний вісник.– Київ, 2020. – № 6.– С. 3-6.
  155. (2020) Розвиток інформаційної грамотності - неодмінне завдання бібліотек (Вступ // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2020. – Вып. 18. – С. 7-12.
  156. (2020) Суспільне значення творчої спадщини академіка Євгена Оскаровича Патона (стенограма доповіді на ювілейній сесії Загальних зборів НАН України 5 березня 2020 р.) // Вісник Національної академії наук України. – Київ, 2020. – № 4. – С. 25-34.
  157. (2020) Цифрова гуманітаристика та бази даних документальної культурної спадщини в бібліотеках України / Л. А. Дубровіна, К. В. Лобузіна, О. С. Онищенко, Г. В. Боряк // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 290-309.
  158. (2021) Цифровізація – стратегічний шлях розвитку бібліотечної сфери // Бібліотечний вісник. – Київ, 2021. – № 4. – C. 3-9.
  159. Науково-методичні матеріали
  160. (1994) Питання перегляду класифікації наук, удосконалення ББК, організації централізованої каталогізації друкованої продукції в Україні [Текст] : матеріали розшир. засід. Інформ.-бібл. ради НАН України / НАН України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: І. А. Зарічняк, А. А. Скиба ; наук. ред. О. С. Онищенко]. – Київ 1994. – 28 с.
  161. Підручники та посібники
  162. (1992) Кодикографія української та східнослов'янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису / Л. А. Дубровіна, О. М. Гальченко за участю О. А. Іванової ; вступ. ст. Л. А. Дубровіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; ред.: Н. М. Зубкова, О. В. Лігостова; Академія наук України, Центральна наукова бібліотека В. І. Вернадського , Інститут української археографії. – К.: Ін-т української археографії, 1992. – 153 с.
  163. (1992) Кодикологія та кодикографія української рукописної книги / Л. А. Дубровіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; ред.: Н. М. Зубкова, М. Л. Скирта; Академія наук України, Інститут української археографії, Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису. – Київ, 1992. – 262 с.
  164. (2002) Архівна справа і діловодство в Національній академії наук України : Зб. законодавчих актів, нормативних і методичних документів з архівної справи і діловодства / авт.-уклад. Л. А. Дубровіна [та ін.] ; голова редкол. О. С. Онищенко [та ін.]; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Інститут архівознавства, Державний комітет архівів України. – Київ, 2002. – 169 c.
  165. Тези наукових доповідей
  166. (1993) Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті. Міжнародна наукова конференція, Київ, 12-15 жовтня 1993 р. [Текст] / Акад. наук України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського. Київ, 1993 . Ч. 1. 118 с.
  167. (2015) Проблеми розвитку наукового і соціокультурного потенціалу славістики // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доповідей Між нар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 7–11.
  168. (2017) Славістика в контексті нових тенденцій у соціогуманітаристиці // Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень: матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 24 травня 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 9-12.
  169. (2018) Слов’янознавча спадщина М. Костомарова і П. Куліша в контексті історії сучасності // Международни конгрес слависта (16; 2018; Београд). Тезе и резимеи. 2. Книжевност, култура, фолклор питаньа славистике. – Београд : Международни комитет слависта, 2018. – С. 245.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського