До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ІНДИЧЕНКО Ганна Володимирівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/203415

 

ІНДИЧЕНКО Ганна Володимирівна


завідувач відділу


Інститут архівознавства. Відділ історії академічної науки
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Indychenko Hanna (eng)
 • Индыченко Анна Владимировна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Історія науки, джерелознавство, наукознавство, історико-культурна спадщина, міжнародне наукове співробітництво.
  Контактна інформація: +38(044) 288-14-31, indychenko@nbuv.gov.ua
  Дати життя:21.02.1975
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1998Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історія
  2004аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  Науковий ступінь:
  2006кандидат історичних наук; тема дисертації: «Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства України (40-10 тис. років тому)»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2004 р.
  Професійна діяльність:
  2004, жовтень – 2006, березеньвідділ історії академічної науки Інституту архівознавства, молодший науковий співробітник
  2006, березень – 2007, червеньвідділ історії академічної науки Інституту архівознавства, в.о. наукового співробітника
  2007, червень – 2009, груденьвідділ історії академічної науки Інституту архівознавства, науковий співробітник
  2009, грудень – 2010, квітеньвідділ історії академічної науки Інституту архівознавства, в.о. завідувача
  2010, квітень – по т. ч.відділ історії академічної науки Інституту архівознавства, завідувач
  Відзнаки та нагороди:
  2018подяка Президії НАН України за багаторічну плідну працю, вагомі здобутки у професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки з нагоди 100-річчя НАН України
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2006) Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства України (40-10 тис. років тому) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Індиченко Ганна Володимирівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2006. 16 с.
  2. (2006) Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства України (40-10 тис. років тому) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Індиченко Ганна Володимирівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2006. 215 арк.
  3. Монографії, брошури
  4. (2011) М.В. Келдиш та українська наука : до 100-річчя від дня народження вченого / ред. кол. : Б.Є. Патон (голова) та ін. ; авт.-укл. О.С. Онищенко (керівник) та ін. ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського НАН України. Київ, 2011. 272 с.
  5. (2012) Академії наук країн Європи: у 2-х кн. / редкол.: О. С. Онищенко, акад. НАН України, д-р філос. наук (голова) [та ін.] Кн. 1. Київ, 2012. 648 с.
  6. (2012) Академії наук країн Європи: у 2-х кн. / редкол.: О. С. Онищенко, акад. НАН України, д-р філос. наук (голова) [та ін.] Кн. 2. Київ, 2012. 1140 с.
  7. (2013) Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2013. 203 с.
  8. (2013) А. П. Александров та українська наука : до 110-річчя від дня народження вченого. Київ, 2013. 380 с.
  9. (2014) Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі : колект. монографія / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2014. 217 с.
  10. (2018) The National Academy of sciences of Ukraine. The 100th anniversary of its foundation. B.E.Paton (Editor-in-Chief). Kyiv, 2018 336 p.
  11. (2018) Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України : [колект. монографія] / [О. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2018. 219 с.
  12. (2018) Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б. Є. Патона : до сторіччя від дня народж. / [О. С. Онищенко та ін. ; редкол.: А. Г. Наумовець та ін. ; фот.: О. Г. Вакаренко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2018. 349 с.
  13. (2018) Національна академія наук України (1918-2018) : до 100-річчя від дня заснування / [редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.) та ін. ; упоряд. іл. матеріалу та бібліогр. покажч.: С. М. Коваленко та ін. ; ред. Т. П. Дубас та ін.] ; НАН України. Київ, 2018. 333 с.
  14. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002). Київ, 2019. 452 с.
  15. (2021) Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: формування та дослідження Архівного фонду Національної академії наук України (2000–2020) : монографія. Київ, 2021. 344 с.
  16. Довідники, покажчики, каталоги
  17. (2007) Історія Національної академії наук України 1941–1945 : Частина 1. Документиі матеріали / Редкол.: О.С. Онищенко (відп. ред.) та ін. Київ, 2007. 808 с.
  18. (2008) Історія Національної академії наук України. 1941–1945. Частина 2. / редкол. : О. С. Онищенко (голов. ред.) [та ін.]. Київ, 2008.
  19. (2008) Історія Національної академії наук України. 1946–1950 : Частина 2. Додатки. Київ, 2008. 716 c.
  20. (2008) Історія Національної академії наук України. 1946–1950. Частина 1. Документи і матеріали. / редкол. : О. С. Онищенко (голов. ред.) [та ін.]. Київ, 2008.
  21. (2012) Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955 : [у 2 ч.] / [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. Київ, 2012. (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки. Київ, 2012. 913 с.
  22. (2012) Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955: [у 2 ч.] / [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд.: Л. М. Яременко та ін.]. Київ, 2012. Ч. 1 : Документи і матеріали. Київ, 2012. 879 с.
  23. (2016) Історія Національної академії наук України, 1956-1960 : [збірник] : [в 2 ч.] / [упоряд.: Яременко Л. М. та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. Київ : НБУВ, 2016. (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки. Київ, 2016. 1062 с.
  24. (2016) Історія Національної академії наук України, 1956-1960 : [збірник] : [в 2 ч.] / [упоряд.: Яременко Л. М. та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. Київ, 2016. Ч. 1 : Документи і матеріали. Київ, 2016. 869 с.
  25. (2018) Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 3. Документи і матеріали. 1992–2018 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]. Київ, 2018. 584 с.
  26. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : док. і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2018 . Кн. 2, ч. 1 : 1946–1970 / [упоряд. О. С. Онищенко (наук. керівник проекту) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. Київ, 2018. 1085 с.
  27. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : док. і матеріали. Київ, 2018 . Кн. 1 : 1918–1945 / [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд.: О. С. Онищенко та ін.]. Київ, 2018. 948 с.
  28. Статті
  29. (1999) Етнокультурна диференціація первісного населення (за матеріалами території України) // Етнічна історія народів Європи. Київ, 1999. Вип. 3. C. 106–109.
  30. (2003) Етноархеологія: перспективи розвитку // Vita antique. Київ, 2003. № 5–6. С. 13–19.
  31. (2006) Етнічні риси в археологічних джерелах (за матеріалами пізнього палеоліту України) // Етнічна історія народів Європи. Київ, 2006. Вип. 21. C. 107–112.
  32. (2010) Академічна наука: від становлення до сучасності // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2010. Вип. 28. C. 597–608.
  33. (2010) Форми мотивації молодих учених: досвід Нідерландської Королівської академії наук та мистецтв // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2010. Вип. 27. C. 291–299.
  34. (2011) Інститут Франції та його бібліотека: історія, функції, перспективи // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2011. Вип. 31. C. 43–50.
  35. (2011) Королівська Ірландська академія наук у європейському науковому просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2011. Вип. 32. C. 174–184.
  36. (2012) Інститут Іспанії в європейському інформаційному науковому просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2012. Вип. 34. C. 222–231.
  37. (2012) Міжакадемічна комунікація на прикладі регіонального семінару "Академії наук Центральної та Східної Європи та їх роль у знаннєвому суспільстві" // Вісник Національної академії наук України. Київ, 2012. № 12. C. 55–64.
  38. (2013) Пріоритетні завдання європейських академій наук в умовах формування знаннєвого суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2013. Вип. 35. C. 7–23.
  39. (2015) Науково-інформаційний обмін в гуманітарній сфері між академічними установами України і Польщі (1955–1960) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2015. Вип. 19. C. 494–510.
  40. (2015) Співпраця українських та австрійських учених у створенні "Австрійського біографічного словника" // Українська біографістика. Київ, 2015. Вип. 12. C. 312–325.
  41. (2016) Науковий потенціал Архіву Президії НАН України в історичній реконструкції міжнародного наукового співробітництва НАН України (1956–1960) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2016. Вип. 44. C. 620–635.
  42. (2017) Межакадемическое сотрудничество украинских, чешских и словацких ученых в гуманитарной сфере: исторический экскурс (1955–1960 гг.) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2017. Вип. 21. C. 506–525.
  43. (2017) Науковий потенціал архіву Президії НАН України у реконструкції міжнародного наукового співробітництва гуманітарних академічних установ України та Болгарії (50–60-ті роки ХХ ст.) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2017. Вип. 47. C. 290–303.
  44. (2019) Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання / Г. Індиченко, Т. Коваль, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник. Київ, 2019. № 6. C. 64–66.
  45. (2019) Діяльність АН УРСР з підготовки та проведення IX міжнародного з’їзду славісів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. Вип. 54. C. 213–224.
  46. (2019) Українсько-польська між академічна співпраця в галузі соціогуманітаристики (1961 – 1965 рр.): історико-джерелознавчий аспект // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2019. Вип. 24. C. 31–54.
  47. (2019) Участь учених АН УРСР у міжнародних наукових заходах (1961–1965): історико-джерелознавчий аспект // Архіви України. Київ, 2019. № 4. C. 90–105.
  48. (2020) Міжнародне наукове співробітництво НАН України з науковими установами країн Сходу (50–60-ті рр. ХХ ст.) // Східний світ. Київ, 2020. № 2. С. 17–36.
  49. (2020) Співпраця українських вчених-зоологів з ученими слов’янських країн (1961–1965) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2020. Вип. 59. С. 188–202.
  50. (2022) Міжнародне співробітництво українських, чеських і словацьких учених (1961–1970): історико-джерелознавча реконструкція // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2022. Вип. 29. С. 321–343.
  51. (2023) Міжнародне наукове співробітництво НАН України і наукових установ Японії (60–70-ті роки ХХ ст.): історико-джерелознавчий огляд // Східний світ. Київ, 2023. № 3. С. 39–56.
  52. (2023) Українсько-угорська міжакадемічна співпраця у світлі архівних документів: тенденції та напрями (1953–1970) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2023. Вип. 30. С. 277–303.
  53. Тези наукових доповідей
  54. (2016) Документні ресурси Архіву Президії НАН України у реконструкції міжнародного наукового співробітництва гуманітарних академічних установ України та Болгарії (50–60-ті роки ХХ ст.) Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформацій-ного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовтня 2016 р.). Київ, 2016. С. 501–504.
  55. (2016) Науково-інформаційний обмін між гуманітарними академічними установами України і Болгарії (друга половина 50-х–60 ті роки ХХ ст.) / Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.) / НАН України Київ, 2016. С. 307–310.
  56. (2017) Міжакадемічна співпраця українських та румунських учених-гуманітаріїв (середина 50-х–60-ті роки ХХ ст.): за документами архіву Президії НАН України / Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: Матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 3–5 жовт., 2017 р.). Київ, 2017. С. 469–473.
  57. (2019) Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху: Том 2 : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 8–10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. Київ: НБУВ, 2019..
  58. (2020) Співробітництво АН УРСР з німецькими науково-дослідними установами в світлі архівних документів (1961–1965) // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  59. (2022) Історична реконструкція міжнародного наукового співробітництва НАН України за щорічними звітами Академії наук (1961–1965) // Бібліотека. Наука. Комунікація: Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4–6 жовтня 2022 р.). Київ: НБУВ, 2022.
  60. Рецензії
  61. (2021) Історія Аскольдової Могили та Київського Пустинно-Микильського монастиря за публікаціями ХІХ – початку ХХ ст. з фондів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. документів і матеріалів. Київ, 2021.


  ©   Індиченко Ганна, 2015 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського