До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ІНДИЧЕНКО Ганна Володимирівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/203415

 

ІНДИЧЕНКО Ганна Володимирівна


завідувач відділу


Інститут архівознавства. Відділ історії академічної науки
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Indychenko Hanna (eng)
 • Индыченко Анна Владимировна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Історія науки, джерелознавство, наукознавство, історико-культурна спадщина, міжнародне наукове співробітництво.
  Контактна інформація: +38(044) 288-14-31, indychenko@nbuv.gov.ua
  Дати життя:21.02.1975
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1998Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історія
  2004аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  Науковий ступінь:
  2006кандидат історичних наук; тема дисертації: «Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства України (40-10 тис. років тому)»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2004 р.
  Професійна діяльність:
  2004, жовтень – 2006, березеньвідділ історії академічної науки Інституту архівознавства, молодший науковий співробітник
  2006, березень – 2007, червеньвідділ історії академічної науки Інституту архівознавства, в.о. наукового співробітника
  2007, червень – 2009, груденьвідділ історії академічної науки Інституту архівознавства, науковий співробітник
  2009, грудень – 2010, квітеньвідділ історії академічної науки Інституту архівознавства, в.о. завідувача
  2010, квітень – по т. ч.відділ історії академічної науки Інституту архівознавства, завідувач
  Відзнаки та нагороди:
  2018подяка Президії НАН України за багаторічну плідну працю, вагомі здобутки у професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки з нагоди 100-річчя НАН України
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2006) Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства України (40-10 тис. років тому) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Індиченко Ганна Володимирівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 16 с.
  2. (2006) Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства України (40-10 тис. років тому) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Індиченко Ганна Володимирівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 215 арк.
  3. Монографії, брошури
  4. (2011) М.В. Келдиш та українська наука : до 100-річчя від дня народження вченого / ред. кол. : Б.Є. Патон (голова) та ін. ; авт.-укл. О.С. Онищенко (керівник) та ін. ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського НАН України. – Київ, 2011. – 272 с.
  5. (2012) Академії наук країн Європи: у 2-х кн. / редкол.: О. С. Онищенко, акад. НАН України, д-р філос. наук (голова) [та ін.] – Кн. 1. – Київ, 2012. – 648 с.
  6. (2012) Академії наук країн Європи: у 2-х кн. / редкол.: О. С. Онищенко, акад. НАН України, д-р філос. наук (голова) [та ін.] – Кн. 2. – Київ, 2012. – 1140 с.
  7. (2013) Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 203 с.
  8. (2013) А. П. Александров та українська наука : до 110-річчя від дня народження вченого. – Київ, 2013. – 380 с.
  9. (2014) Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі : колект. монографія / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 217 с.
  10. (2018) Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України : [колект. монографія] / [О. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 219 с.
  11. (2018) The National Academy of sciences of Ukraine. The 100th anniversary of its foundation. B.E.Paton (Editor-in-Chief). Kyiv, 2018 – 336 c.
  12. (2018) Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б. Є. Патона : до сторіччя від дня народж. / [О. С. Онищенко та ін. ; редкол.: А. Г. Наумовець та ін. ; фот.: О. Г. Вакаренко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 349 с.
  13. (2018) Національна академія наук України (1918-2018) : до 100-річчя від дня заснування / [редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.) та ін. ; упоряд. іл. матеріалу та бібліогр. покажч.: С. М. Коваленко та ін. ; ред. Т. П. Дубас та ін.] ; НАН України. – Київ, 2018. – 333 с.
  14. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002). – Київ, 2019. – 452 с.
  15. (2021) Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: формування та дослідження Архівного фонду Національної академії наук України (2000–2020) : монографія. – Київ, 2021. – 344 с.
  16. Довідники, покажчики, каталоги
  17. (2007) Історія Національної академії наук України 1941–1945 : Частина 1. Документиі матеріали / Редкол.: О.С. Онищенко (відп. ред.) та ін.– К., 2007.– 808 с.
  18. (2008) Історія Національної академії наук України. 1941–1945. Частина 2. / редкол. : О. С. Онищенко (голов. ред.) [та ін.].– Київ, 2008.
  19. (2008) Історія Національної академії наук України. 1946–1950 : Частина 2. Додатки. – Київ, 2008. – 716 c.
  20. (2008) Історія Національної академії наук України. 1946–1950. Частина 1. Документи і матеріали. / редкол. : О. С. Онищенко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2008.
  21. (2012) Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955 : [у 2 ч.] / [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – Київ, 2012. - (Джерела з історії науки в Україні). – Ч. 2 : Додатки. – 2012. – 913 с.
  22. (2012) Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955: [у 2 ч.] / [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд.: Л. М. Яременко та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1 : Документи і матеріали. – 2012. – 879 с.
  23. (2016) Історія Національної академії наук України, 1956-1960 : [збірник] : [в 2 ч.] / [упоряд.: Яременко Л. М. та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2016. - (Джерела з історії науки в Україні). – Ч. 2 : Додатки. – 2016. – 1062 с.
  24. (2016) Історія Національної академії наук України, 1956-1960 : [збірник] : [в 2 ч.] / [упоряд.: Яременко Л. М. та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – Ч. 1 : Документи і матеріали. - 2016 .– 869 с.
  25. (2018) Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 3. Документи і матеріали. 1992–2018 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.].– Київ, 2018. – 584 с.
  26. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : док. і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2018 . – Кн. 2, ч. 1 : 1946 – 1970 / [упоряд. О. С. Онищенко (наук. керівник проекту) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. – 2018. – 1085 с.
  27. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : док. і матеріали. – Київ, 2018 . – Кн. 1 : 1918 - 1945 / [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд.: О. С. Онищенко та ін.]. – 2018. – 948 с.
  28. Статті
  29. (1999) Етнокультурна диференціація первісного населення (за матеріалами території України) // Етнічна історія народів Європи. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 106-109.
  30. (2003) Етноархеологія: перспективи розвитку // Vita antique. – Київ, 2003. – № 5–6. – С. 13-19.
  31. (2006) Етнічні риси в археологічних джерелах (за матеріалами пізнього палеоліту України) // Етнічна історія народів Європи. – Київ, 2006. – Вип. 21. – C. 107-112.
  32. (2010) Академічна наука: від становлення до сучасності // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – C. 597-608.
  33. (2010) Форми мотивації молодих учених: досвід Нідерландської Королівської академії наук та мистецтв // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – C. 291-299.
  34. (2011) Інститут Франції та його бібліотека: історія, функції, перспективи // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – C. 43-50.
  35. (2011) Королівська Ірландська академія наук у європейському науковому просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 32. – C. 174-184.
  36. (2012) Інститут Іспанії в європейському інформаційному науковому просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 34. – C. 222-231.
  37. (2012) Міжакадемічна комунікація на прикладі регіонального семінару "Академії наук Центральної та Східної Європи та їх роль у знаннєвому суспільстві" // Вісник Національної академії наук України. – Київ, 2012. – № 12. – C. 55-64.
  38. (2013) Пріоритетні завдання європейських академій наук в умовах формування знаннєвого суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – C. 7-23.
  39. (2015) Науково-інформаційний обмін в гуманітарній сфері між академічними установами України і Польщі (1955–1960) // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 494-510.
  40. (2015) Співпраця українських та австрійських учених у створенні "Австрійського біографічного словника" // Українська біографістика. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 312-325.
  41. (2016) Науковий потенціал Архіву Президії НАН України в історичній реконструкції міжнародного наукового співробітництва НАН України (1956–1960) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – C. 620-635.
  42. (2017) Межакадемическое сотрудничество украин-ских, чешских и словацких ученых в гуманитарной сфере: исторический экскурс (1955–1960 гг.) // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2017. – Вип. 21. – C. 506-525.
  43. (2017) Науковий потенціал архіву Президії НАН України у реконструкції міжнародного наукового співробітництва гуманітарних академічних установ України та Болгарії (50–60-ті роки ХХ ст.) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – C. 290-303.
  44. (2019) Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання / Г. Індиченко, Т. Коваль, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник. – Київ, 2019. – № 6. – C. 64-66.
  45. (2019) Діяльність АН УРСР з підготовки та проведення IX міжнародного з’їзду славісів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 54. – C. 213-224.
  46. (2019) Українсько-польська між академічна співпраця в галузі соціогуманітаристики (1961 – 1965 рр.): історико-джерелознавчий аспект // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2019. – Вип. 24. – C. 31-54.
  47. (2019) Участь учених АН УРСР у міжнародних наукових заходах (1961–1965): історико-джерелознавчий аспект // Архіви України. – Київ, 2019. – № 4. – C. 90-105.
  48. (2020) Міжнародне наукове співробітництво НАН України з науковими установами країн Сходу (50–60-ті рр. ХХ ст.) / Г. В. Індиченко // Східний світ. - 2020. - № 2. - С. 17–36. .
  49. (2020) Співпраця українських вчених-зоологів з ученими слов’янських країн (1961–1965) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2020. – Вип. 59. – С. 188-202.
  50. Тези наукових доповідей
  51. (2016) Документні ресурси Архіву Президії НАН України у реконструкції міжнародного наукового співробітництва гуманітарних академічних установ України та Болгарії (50–60-ті роки ХХ ст.) Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформацій-ного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовтня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 501-504.
  52. (2016) Науково-інформаційний обмін між гуманітарними академічними установами України і Болгарії (друга половина 50-х–60 ті роки ХХ ст.) / Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.) / НАН України – Київ, 2016. – С. 307-310.
  53. (2017) Міжакадемічна співпраця українських та румунських учених-гуманітаріїв (середина 50-х–60-ті роки ХХ ст.): за документами архіву Президії НАН України / Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: Матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 3–5 жовт., 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 469-473.
  54. (2019) Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху: Том 2 : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 8–10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. – Київ: НБУВ, 2019..
  55. (2020) Співробітництво АН УРСР з німецькими науково-дослідними установами в світлі архівних документів (1961–1965) // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). – Київ, 2020.
  56. (2022) Історична реконструкція міжнародного наукового співробітництва НАН України за щорічними звітами Академії наук (1961–1965) // Бібліотека. Наука. Комунікація: Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4–6 жовтня 2022 р.). – Київ: НБУВ, 2022.
  57. Рецензії
  58. (2021) Історія Аскольдової Могили та Київського Пустинно-Микильського монастиря за публікаціями ХІХ – початку ХХ ст. з фондів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. документів і матеріалів. Київ, 2021.


  ©   Індиченко Ганна, 2015 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського