До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 2. Частина 2 (2018)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002170

Колекція: Історія НАН України
Тип реcурсу:
 Книга  Збірник документів
  

Назва(и):
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ – 100 : ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І ЗДОБУТКИ: ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ. КНИГА 2. ЧАСТИНА 2
Автор(и):
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна
ІНДИЧЕНКО Ганна Володимирівна
БАЙКЄНІЧ Дмитро Вікторович
ВЕРБІЦЬКА Оксана Іванівна
КОВАЛЕНКО Сергій Миколайович
ЛУК’ЯНЕЦЬ Олексій Анастасович
ПРИНЬ Марина Олегівна
ШЕРЕМЕТА Лідія Олександрівна
ШИХНЕНКО Ігор Миколайович
Дата(и):2018
ISBN:978-966-02-8606-1 (загальний), 978-966-02-8619-1 (Кн. 2. Ч. 2 електронне видання)
DOI:

Це видання є другою частиною книги два «Національна академія наук України – 100: головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали». Цим науковим виданням продовжується публікація комплексу звітних документів Національної академії наук України, який репрезентує напрями наукових досліджень і здобутки академічних колективів за сторічний період. До другої частини другої книги увійшли маловідомі архівні документи, матеріали періодичних видань, що характеризують наукову діяльність Академії у 1971–1991 рр.

Видання розраховане на істориків науки, джерелознавців, архівістів, документознавців, викладачів закладів вищої освіти, студентів та всіх, хто цікавиться історією української науки.


Опис документа:

Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 2. Частина 2 : 1971–1991 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2018. – 1136 с. – (Джерела з історії науки в Україні)978-966-02-8606-1 (загальний). – 978-966-02-8619-1 (Кн. 2. Ч. 2 електронне видання). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002170


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського