До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ВЕРБІЦЬКА Оксана Іванівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/862768

 

ВЕРБІЦЬКА Оксана Іванівна


старший науковий співробітник


Інститут архівознавства. Відділ історії академічної науки
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Verbitcka Oksana (eng)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Історія науки, джерелознавство, історико-культурна спадщина, шевченкознавство.
  Контактна інформація: +38(044) 288-14-31, verbitska@nbuv.gov.ua
  Дати життя:10.10.1970, м. Умань, Черкаська обл., Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1991Канівське училище культури, бібліотечне відділення
  1999Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософія
  2003аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  Науковий ступінь:
  2006кандидат філософських наук ; тема дисертації: «Поняття гештальту в онтології»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2004 р.
  Наукові проекти:
  «Віртуальний музей НАН України»: концепція»
  Додаткові посади та обов`язки:
  секретар Науково-методичної ради ІА НБУВ
  Відзнаки та нагороди:
  2017подяка від керівництва НБУВ (наказ № 75-осн від 29.09.2017)
  2018ювілейна Почесна грамота Президії НАН України
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2006) Поняття гештальту в онтології [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Вербіцька Оксана Іванівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2006. 18 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (2012) Академії наук країн Європи : у 2 кн. / редкол.: О. С. Онищенко, акад. НАН України, д-р філос. наук (голова) [та ін.] Кн. 2 . Київ, 2012. 1140 с.
  4. (2013) А. П. Александров та українська наука : до 110-річчя від дня народження вченого. Київ, 2013. 380 с.
  5. (2021) Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: формування та дослідження Архівного фонду Національної академії наук України (2000–2020) : монографія. Київ, 2021. 350 с.
  6. Довідники, покажчики, каталоги
  7. (2007) Історія Національної академії наук України 1941–1945 : Частина 1. Документиі матеріали / Редкол.: О.С. Онищенко (відп. ред.) та ін. Київ, 2007. 808 с.
  8. (2008) Історія Національної академії наук України. 1941–1945. Частина 2. / редкол. : О. С. Онищенко (голов. ред.) [та ін.]. Київ, 2008. 576 c.
  9. (2008) Історія Національної академії наук України. 1946–1950 : Частина 2. Додатки. Київ, 2008. 716 c.
  10. (2008) Історія Національної академії наук України. 1946–1950. Частина 1. Документи і матеріали. / редкол. : О. С. Онищенко (голов. ред.) [та ін.]. Київ, 2008. 604 c.
  11. (2012) Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955 : [у 2 ч.] / [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. Київ, 2012. (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки. Київ, 2012. 913 с.
  12. (2016) Історія Національної академії наук України, 1956-1960 : [збірник] : [в 2 ч.] / [упоряд.: Яременко Л. М. та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. Київ : НБУВ, 2016. (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки. Київ, 2016. 1062 с.
  13. (2018) Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 1 : 1918–1945. Київ, 2018. 948 с.
  14. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : док. і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2018 . Кн. 2, ч. 1 : 1946 – 1970 / [упоряд. О. С. Онищенко (наук. керівник проекту) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. Київ, 2018. 1085 с.
  15. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : док. і матеріали. Київ, 2018 . (Джерела з історії науки в Україні). Кн. 2, ч. 2 : 1971 – 1991 / [упоряд. О. С. Онищенко (наук. керівник проекту) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. Київ, 2018. 1131с.
  16. (2020) Історія Національної академії наук України. 1961–1965 : Частина 1 : документи і матеріали. Київ, 2020. 944 с.
  17. Статті
  18. (2007) Актуальні проблеми репрезентації архівних ресурсів в інформаційно-комунікативних технологіях: вітчизняний та закордонний досвід // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 11. C. 314–325.
  19. (2010) Проекти довгострокового архівування національної культурної і наукової спадщини та надання доступу до електронних ресурсів у Німецькій національній бібліотеці // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2010. Вип. 28. C. 211–224.
  20. (2011) Історія академічних нагород як дзеркало наукових здобутків / Л. Яременко, О. Вербіцька // Вісник Національної академії наук України. Київ, 2011. № 4.
  21. (2011) Державна і університетська бібліотека Нижньої Саксонії: історія і внесок в інформаційне забезпечення навчального та наукового процесів // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2011. Вип. 31. C. 14–26.
  22. (2011) Розвиток дослідницької кар’єри молодих учених у Німеччині "Молода академія" та "Молодий коледж" // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2011. Вип. 32. C. 185–196.
  23. (2012) Комплекс історико-культурних заповідників і музеїв Т.Г. Шевченка у складі АН УРСР у 1951–1955 рр. (за протоколами засідань Президії АН УРСР) // Національна пам’ять : соціокультурний та духовний вимір. Національна та історична пам’ять : Збірник наукових праць. Вип. 4. Київ, 2012. С. 183–198.
  24. (2012) Словникові видання Академій наук Німеччини // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2012. Вип. 34. C. 239–256.
  25. (2014) Розробка регестів протоколів засідань Президії АН УРСР в 1951–1955 рр. у контексті збереження національної пам’яті та репрезентації історії розвитку академічних наукових досліджень // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2014. Вип. 40. С. 341–350.
  26. (2015) Академічне шевченкознавство у 1941–1945 роках (за архівними джерелами). Доля Тараса Шевченка на засланні. // Зб. наук. праць Четвертих Міжнародних Шевченківських читань, присвячених 165-річчю від часу переведення Т. Г. Шевченка на службу в Новопетровське укріплення 16 квітня 2015 р. Черкаси, 2015. С. 178–189.
  27. (2015) Наукова архівна спадщина: формування, документний склад, інформаційний потенціал / Л. Яременко, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник. Київ, 2015. № 6. C. 43–44.
  28. (2016) Джерела до вивчення історії шевченкознавства в НАН України у 1956–1965 рр. (За архівними ресурсами) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2016. Вип. 44. C. 604–619.
  29. (2017) Історія української науки в документах / Л. Яременко, О. Степченко, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник. Київ, 2017. № 6. C. 54–55.
  30. (2018) Розвиток шевченкознавчих досліджень у Національній академії наук України в 1930-х роках (за документами Архівного фонду НАН України) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2018. Вип. 22. C. 83–99.
  31. (2019) Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання / Г. Індиченко, Т. Коваль, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник. Київ, 2019. № 6. C. 64–66.
  32. (2019) Розвиток шевченкознавчих досліджень у Національній академії наук України в ранні роки її діяльності // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2019. Вип. 23. C. 15–35.
  33. (2019) Участь члена-кореспондента НАН України П. М. Попова у підготовці академічного видання творів Т. Г. Шевченка у десяти томах (за документами особового архівного фонду Інституту рукопису НБУВ) // Українська біографістика. Київ, 2019. Вип. 18. C. 281–299.
  34. (2020) Архівні фонди наукової спадщини України: історія формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку в цифрову епоху / Л. Яременко, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник. Київ, 2020. № 6. С. 57–59.
  35. (2021) Створення Державного літературно-художнього музею Т. Г. Шевченка у складі АН УРСР. Implementation of modern science in practice. Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference. San Francisco, USA. 2021. Pp. 186–191.
  36. (2023) Т. Г. Шевченко у дослідженнях вчених НАН України в 1945 р. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2023. Вип. 67. С. 329–342.
  37. Тези наукових доповідей
  38. (2020) Джерельна база досліджень розвитку шевченкознавства в НАН України // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020 С. 607–609.
  39. (2022) Джерела до історії створення фундаментального академічного видання «Повне зібрання творів Т. Г. Шевченка в десяти томах» у 1919–1964 рр. // Бібліотека. Наука. Комунікація: Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4–6 жовтня 2022 р.). Київ, 2022. С. 278–281.
  40. Рецензії
  41. (2011) Історія академічних нагород як дзеркало наукових здобутків [Цибань В.О. Нагороди Національної академії наук України. Золота медаль імені В.І. Вернадського. Премії імені видатних учених України. Відзнаки. – К.: Видавничий дім «Академперіодика», 2010. – 400 с.] / Л. Яременко, О. Вербіцька // Вісник Національної академії наук України. Київ, 2011. № 4 С. 63–65.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського