До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ШИХНЕНКО Ігор Миколайович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/163944

 

ШИХНЕНКО Ігор Миколайович


науковий співробітник


Інститут архівознавства. Відділ історії академічної науки
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Shyknenko Ihor (eng)
 • Шихненко Игорь Николаевич (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Архівознавство, джерелознавство, історіографія.
  Контактна інформація: +38(044) 288-14-31
  Дати життя:05.02.1979, смт. Іванків, Іванківський р-н, Київська обл., Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2001Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історія
  Науковий ступінь:
  2008кандидат історичних наук; тема дисертації: «Історичні погляди Олександра Грушевського»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2005 р.
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2007) Історичні погляди Олександра Грушевського [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Шихненко Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Київ, 2007. 17 с.
  2. (2007) Історичні погляди Олександра Грушевського [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Шихненко Ігор Миколайович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2007. 186 арк.
  3. Монографії, брошури
  4. (2012) Академії наук країн Європи [Текст] : [монографія] : у 2 кн. Кн. 2 / О. С. Онищенко, О. М. Березовський, Т. В. Варава [et al.] ; редкол.: О. С. Онищенко, М. В. Попович, Г. В. Боряк [та ін.]. Київ, 2012. 1140 с.
  5. (2013) А. П. Александров та українська наука : до 110-річчя від дня народження вченого / НБУ ім. В. І. Вернадського ; редкол.: Б. Є. Патон, О. С. Онищенко, А. Г. Наумовець [та ін.] ; авт.-уклад.: О. С. Онищенко, Л. М. Яременко, С. В. Блиндарук [та ін.]. Київ, 2013. 380 с.
  6. (2018) Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 2. Частина 1 : 1946–1970 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2018. 1088 с.
  7. (2018) Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 2. Частина 2 : 1971–1991 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2018. 1136 с.
  8. Документальні публікації
  9. (2012) Історія Національної академії наук України. 1951–1955 : Частина 1. Документи і матеріали. Київ, 2012. С. 744–800.
  10. (2012) Історія Національної академії наук України. 1951–1955 : Частина 2. Додатки. Київ, 2012. 916 с.
  11. Статті
  12. (2005) Фонд Грушевських як джерело вивчення історії становлення і розвитку архівної та бібліотечної справи в Україні в період національно-визвольних змагань 1917–1920 рр. // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2005. Т. 13. С. 133–136.
  13. (2008) Олександр Сергійович Грушевський – біоісторіограф // Українська біографістика. Київ, 2008. Вип. 4. С. 260–266.
  14. (2012) Центральна наукова бібліотека Національної академії наук Киргизької Республіки: історія та місце в сучасному інформаційному просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2012. Вип. 34. С. 232–238.
  15. (2013) Джерела з реконструкції складу наукових співробітників установ НАН України періоду 1950-х–1960-х рр. // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2013. Вип. 17. С. 429–440.
  16. (2019) Внесок академіка АН УРСР В. С. Гутирі у розвиток хімічної науки (1932-1983) // Сумська старовина. Суми, 2019. № 55. С. 22–29.
  17. (2019) Науково-популяризаторська діяльність АН УРСР у 1961 – 1965 рр. (за документами Архіву Президії НАН України) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2019. Вип. 23. C. 117–138.
  18. Тези наукових доповідей
  19. (2014) Архівні джерела з дослідження наукового складу НАН України на рубежі 1950-х–1960-х рр.: їх особливості та інформативна наповненість // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 21–23 жовтня 2014 р. ). Київ, 2014. С. 174–176.


  ©   Шихненко Ігор, 2015 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського