До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 1 (2018)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002142

Колекція: Історія НАН України
Тип реcурсу:
 Книга  Збірник документів
  

Назва(и):
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ – 100 : ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І ЗДОБУТКИ: ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ. КНИГА 1
Автор(и):
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна
ІНДИЧЕНКО Ганна Володимирівна
БАЙКЄНІЧ Дмитро Вікторович
ВЕРБІЦЬКА Оксана Іванівна
КОВАЛЕНКО Сергій Миколайович
ЛУК’ЯНЕЦЬ Олексій Анастасович
ПРИНЬ Марина Олегівна
ШЕРЕМЕТА Лідія Олександрівна
ШИХНЕНКО Ігор Миколайович
Дата(и):2018
ISBN:978-966-02-8287-2 (загальний), 978-966-02-8289-6 (Кн. 1, електронне видання)
DOI:

Цим науковим виданням розпочинається публікація комплексу звітних документів Національної академії наук України, який репрезентує напрями наукових досліджень і здобутки академічних колективів за сторічний період. До даної книги увійшли маловідомі архівні документи, матеріали періодичних видань, що характеризують наукову діяльність Академії упродовж 1918–1945 рр.

Видання розраховане на істориків науки, джерелознавців, архівістів, документознавців, викладачів вищих навчальних закладів, студентів та всіх, хто цікавиться історією української науки.


Опис документа:

Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 1 : 1918–1945 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2018. – 948 c. : текст. і граф. дані. – (Джерела з історії науки в Україні)978-966-02-8287-2 (загальний). – 978-966-02-8289-6 (Кн. 1, електронне видання). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002142


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського