До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Газети України 1951–1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002108

Колекція: Газети України
Тип реcурсу:
 Книга  Каталог
  

Назва(и):
ГАЗЕТИ УКРАЇНИ 1951–1955 РОКІВ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Автор(и):
ВАКУЛЬЧУК Ольга Анатоліївна
ЗАЛІЗНЮК Олена Сергіївна
СТИРКУЛ О. О.
ШВЕЦЬ Ірина Миколаївна
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
Дата(и):2013
ISBN:
DOI:

Ретроспективний каталог «Газети України 1951–1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» є продовженням серії каталогів, виданих у попередні роки і містить бібліографічну інформацію про масив газетних видань, що вийшли друком у період 1951–1955 рр. У каталозі наведено описи 2 164 газетних видань. Покажчик містить бібліографічні відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети, котрі видавалися партійними і радянськими органами, військовими, профспілковими, культурно-освітніми установами тощо. До каталогу внесено газети Кримської області УРСР, що увійшла до складу республіки у 1954 р., а також газету «Відомості Верховної Ради Союзу радянських соціалістичних республік», яка видавалася у Москві. Каталог складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв газет у хронологічному порядку. За одиницю опису взято всі номери однієї газети за п’ять років. Кожну назву подано мовою оригіналу. Всі зміни відбито у відповідних рубриках: назва, підзаголовок, періодичність, місце видання, мова, додатки, примітки. Опис складено на основі спеціалізованої бібліографічної бази даних, адаптованої К. В. Лобузіною для ведення каталогу газет у програмному середовищі САБ «ІРБІС-64». Каталог має два покажчики – географічний – з назвами газет, що виходили у певному населеному пункті протягом зазначеного періоду (географічні назви відповідають сучасним нормам, є відсилання на тогочасну назву) і покажчик мов видання; є список скорочень та їх розшифрування. Важливим джерелом бібліографічної інформації є додаток, де наводиться перелік українських газет, виданих за межами УРСР у 1951–1955 рр. Всі описи здійснено de visu.


Опис документа:

Газети України 1951–1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк, ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: НБУВ, 2013. – 500 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002108


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського