До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ШВЕЦЬ Ірина Миколаївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/561398

 

ШВЕЦЬ Ірина Миколаївна


молодший науковий співробітник


Відділ пресознавства
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Shvets Iryna (eng)
 • Швец Ирина Николаевна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: історія і бібліографія преси України, преса християнських конфесій.
  Контактна інформація: +38(044) 288–14–19
  Дати життя:05.01.1968, місто Київ, Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1992Київський державний інститут культури імені О. Є. Корнійчука (Київський національний університет культури і мистецтв), 1992 р., бібліотекар-бібліограф
  1996Київський автомобільно-дорожний інститут (Національний транспортний університет), 1996 р., економіст-юрист
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2008
  Професійна діяльність:
  бібліотекар 1-ї категорії
  з 2010м. н. с. відділу газетних фондів
  з 2016м. н. с. відділу пресознавства
  Публікації:
   Монографії, брошури
  1. (2011) М.В. Келдиш та українська наука : до 100-річчя від дня народження вченого=М.В. Келдыш и украинская наука : к 100-летию со дня рождения ученого. - Київ :Академперіодика, 2011. – 272. с., 24 с іл. c..
  2. (2018) Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б. Є.Патона. До сторіччя від дня народження / О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, О.К. Маковецька [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - Київ, 2018. – 350 с. : іл.
  3. Довідники, покажчики, каталоги
  4. (2012) Газети України 1935–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог. - Київ :НБУВ, 2012. - Ч. 1. – 567 c..
  5. (2012) Газети України 1935–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог. - Київ :НБУВ, 2012. - Ч. 2. – 661 c.
  6. (2013) Газети України 1946–1950 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог. - Київ :НБУВ, 2013. – 410 c..
  7. (2013) Газети України 1951–1955 років у фондах НБУВ : науковий каталог. - Київ :НБУВ, 2013. – 496 c..
  8. (2014) Газети України 1917–1920 років у фондах НБУВ : науковий каталог. - Київ :НБУВ, 2014. – 427 c.
  9. (2015) Київські газети 1838–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ :НБУВ, 2015.
  10. (2017) Київські газети 1941–1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. каталог. - Київ :НБУВ, 2017. – 569 c..
  11. (2019) Газети України 1816–1916 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / уклад.: О. С. Залізнюк, І. М. Швець ; ред.-бібліографи: Л. А. Білименко, С. В. Дригайло ; комп’ютерна технологія К. В. Лобузіна ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2019. – 312 с.
  12. Статті
  13. (2011) Газетний фонд НБУВ: формування, сучасний стан та перспективи розвитку // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. - Київ, 2011. - Вип. 31. – С. 366–373.
  14. (2015) Українські газети як джерело дослідження життя і діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. - Кам’янець-Подільський :К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2015. - Вип. 4. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство). – С. 108–116.
  15. (2016) Газетна періодика Поділля в електронній базі Відділу газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Просвітницька діяльність бібліотек вищої школи: проблеми, досвід, перспективи: матеріали науково-практичної конференції бібліотек вищих закладів освіти Хмельницького методичного об’єднання [Електронний ресурс]. – С. 108–122.
  16. (2016) Українські таборові часописи Німеччини та Австро-Угорщини 1915–1918 років: історія формування, зміст, тематична насиченість (за матеріалами газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. - Київ :НБУВ, 2016. - Вип. 44. – С. 448–460.
  17. (2018) Газетна періодика як джерело дослідження діяльності Андрея Шептицького / Ірина Швець // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол. : В. І. Попик (голов. ред.) та ін. – Київ, 2018. – Вип. 16. – С. 286–297.
  18. Енциклопедичні статті
  19. (2015) Молодь України / Енциклопедія Сучасної України. - Київ, 2015. - Т. 14. – С. 179 c.
  20. (2019) Моя Батьківщина=Моя Родина / Олена Залізнюк, Ірина Швець // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2019. – Т 21. – С. 705.
  21. Тези наукових доповідей
  22. (2012) Відродження релігійної преси в Україні (1991–2011 рр.) // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнар. наук.-практ. конф. (25 жовт. 2012 р.). - Львів :Вид-во Львівської політехніки, 2012. – С. 411–421.
  23. (2013) Українська християнська газетна періодика: особливості наукового опису та каталогізації // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). - Київ :НБУВ, 2013. – С. 315–318.
  24. (2013) Умови співіснування римо-католицької, греко-католицької та православної преси на території України у ХІХ столітті // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. конф. (11–12 вересня 2013 р.). - Львів :Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 404–408.
  25. (2014) Назва як основний елемент ідентифікації газети // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.). - Київ, 2014. – С. 169–172.
  26. (2016) Газетна періодика Поділля в електронній базі Відділу газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Олена Залізнюк, Ірина Швець // Просвітницька діяльність бібліотек вищої школи: проблеми, досвід, перспективи: матеріали науково-практичної конференції бібліотек вищих закладів освіти Хмельницького методичного об’єднання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/konf_2016/konf_2016.pdf . – С. 108–122.
  27. (2016) Конотопська преса: до 100-річчя виходу першої конотопської газети (на матеріалах Відділу газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ВГФ НБУВ) // Конотопські читання. - Конотоп, 2016. - Вип. VII : збірник публікацій за результатами Конотопських читань 2016 р. – С. 87–103.
  28. (2016) Науковий каталог «Київські газети 1838–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І.Вернадського» як джерело інформаційного забезпечення користувачів // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. (28–29 жовтня 2016 р.). - Дніпро, 2016. – С. 260–263.
  29. (2017) Протестантські газетні видання у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН // Бібліотека. Наука. Комунікація: Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.). - Київ, 2017. – С. 605–609.
  30. (2018) Історія створення Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) на сторінках газет: до сторіччя НБУВ // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : матеріали Ш Всеукраїнської наукової конференції (присвячені 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара) 30–31 березня 2018 р. - Дніпро, 2018. - Частина ІІ. – С. 218–220.
  31. (2018) Електронне інтерактивне видання «Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет у системі науково-інформаційних ресурсів НБУВ» / Олена Залізнюк, Ірина Швець // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 лист. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2018. – С. 535–538.
  32. (2018) Наукові каталоги «Київські газети 1838–1940 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» та «Київські газети 1941–1991 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» як джерело дослідження Київської преси ХІХ–ХХ ст. / Олена Залізнюк, Ірина Швець // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. дванадцятої Всеукр. наук.-теоретич. конф., Львів. 30 листоп.-1 груд. 2018 р., НАН України, ЛННБ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства, гол. ред. М. М. Романюк. – Львів, 2018. – С. 50–56.
  33. (2019) Науковий каталог «Газети України 1816–1916 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» як інструмент для розкриття інформаційного потенціалу газетних фондів НБУВ / Олена Залізнюк, Ірина Швець // Бібліотека. Наука. Комунікація : актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2019 р.: у 2 т.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН. – Київ, 2019. – Т. 2. – С. 205–209.


  ©   Ірина Швець , 2011 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського