До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЗАЛІЗНЮК Олена Сергіївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/186204

 

ЗАЛІЗНЮК Олена Сергіївна


науковий співробітник


Відділ пресознавства
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Zalizniuk Olena (eng)
 • Зализнюк Елена Сергеевна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: історія і бібліографія газет, інформатизація бібліотек, бібліотечні фонди.
  Контактна інформація: +38(044) 288-14-19
  Дати життя:25.03.1963, місто Київ, Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1988Київський державний інститут культури імені О. Є. Корнійчука (Київський національний університет культури і мистецтв)
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1980
  Професійна діяльність:
  бібліотекар
  головний бібліотекар
  науковий співробітник
  з 1993завідувачка сектору каталогізації
  з 2015молодший науковий співробітник відділу газетних фондів
  з 2017науковий співробітник відділу пресознавства
  Публікації:
   Монографії, брошури
  1. (2011) М.В. Келдиш та українська наука : до 100-річчя від дня народження вченого=М.В. Келдыш и украинская наука : к 100-летию со дня рождения ученого. - Київ :Академперіодика, 2011. – 272. с., 24 с іл. c..
  2. (2013) А. П. Александров та українська наука : до 100-річчя від дня народження вченого = А. П. Александ¬ров и украинская наука : к 100-летию со дня рождения ученого. - Київ :Академперіодика, 2013. – 380 с., 67 с. іл. c.
  3. (2016) Періодична преса / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України // Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. . - Київ, 2016. - Т. 2. Матеріали до бібліографії. – С. 660–679.
  4. (2018) Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б. Є.Патона. До сторіччя від дня народження / О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, О.К. Маковецька [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - Київ, 2018. – 350 с. : іл.
  5. (2019) Творець теоретичної і математичної фізики: до 110-річчя від дня народження академіка М. М. Боголюбова / редкол.: Б. Є. Патон (голова), А. Г. Загородній (заст. голови) [та ін.] ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2019. – 532 с., 152 арк. іл. (укладач-бібліограф 6 розділу, С. 407–518).
  6. Довідники, покажчики, каталоги
  7. (1991) Видання політичних партій, рухів, самодіяльних громадських об’єднань і товариств в Україні 1989–1990 рр. : каталог (за матеріалами газетних фондів ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН УРСР). - Едмонтон (Канада), 1991. – 34 c..
  8. (2001) Неформальна преса в Україні (1988–1991) : каталог за матеріалами газетних фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / ред. кол. : Тетяна Борисенко, Олена Залізнюк, Олена Лук’янчук, Олесь Обертас, Олег Проценко. - Київ :"Смолоскип", 2001. – 144 c..
  9. (2004) Газети України 1930–1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : у 2 ч. - Київ, 2004. - Ч. 1. – 853 c.
  10. (2004) Газети України 1930–1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : у 2 ч. - Київ, 2004. - Ч. 2. – 986 c.
  11. (2004) Покажчик статей, опублікованих у газеті «Українське слово» в 1941 році у Києві // Документи і матеріали з історії організації Українських націоналістів. - Київ, 2004. - Т.10. – С. 261 – 298.
  12. (2008) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторіках газет (1918–2008) : бібліогр. покажч. - Київ, 2008. – 344 c..
  13. (2009) Газети України 1941–1945 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог. - Київ, 2009. – 504 c..
  14. (2012) Газети України 1935–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог: у 2 ч. - Київ :НБУВ, 2012. - Ч. 1. – 570 c..
  15. (2012) Газети України 1935–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог: у 2 ч. - Київ :НБУВ, 2012. - Ч. 2. – 662 c.
  16. (2013) Газети України 1946–1950 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог. - Київ :НБУВ, 2013. – 410 c..
  17. (2013) Газети України 1951–1955 років у фондах НБУВ : каталог. - Київ :НБУВ, 2013. – 496 c..
  18. (2014) Газети України 1917–1920 років у фондах НБУВ : наук. каталог. - Київ :НБУВ, 2014. – 427 c..
  19. (2015) Київські газети 1838–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. каталог. - Київ :НБУВ, 2015. – 608 с. c..
  20. (2015) Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917–1920 років : матеріали до біобібліографії. - Київ :НБУВ, 2015. – 384 c..
  21. (2017) Київські газети 1941–1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. - Київ :НБУВ, 2017. – 569 c..
  22. (2018) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет.
  23. (2018) Українські газети 1898–2015 років, що виходили за межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) : каталог / уклад.: О.А. Вакульчук (керівник), О.С. Залізнюк, Л.А. Білименко ; ред.-бібліографи: Н.Ф. Крирворучко, С.В. Дригайло ; комп'ютерна технологія К.В. Лобузіна ; НАН України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. - Київ: НБУВ, 2018. – 474 с.
  24. (2019) Газети України 1816–1916 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / уклад.: О. С. Залізнюк, І. М. Швець ; ред.-бібліографи: Л. А. Білименко, С. В. Дригайло ; комп’ютерна технологія К. В. Лобузіна ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2019. – 312 с.
  25. Статті
  26. (2005) Як ми обирали Президента. За матеріалами Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Молода нація: Альманах. - Київ, 2005. – С. 143–226.
  27. (2013) Колекція російських газет 1732–1916 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : склад, зміст, особливості введення в електронний простір // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. - Київ :НБУВ, 2013. - Вип. 37. – С. 458–463.
  28. (2015) Тематика публікацій на сторінках часопису полонених українців «Вільне слово» (1917–1918) / Вісник Львівського університету (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - Львів, 2015. - Вип. 10. – 192–197 c..
  29. (2015) Українські газети як джерело дослідження життя і діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Подільський національний у-нт ім. Івана Огієнка. -  :К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2015. - (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4). – С. 108–122.
  30. (2016) Газетна періодика Поділля в електронній базі Відділу газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Просвітницька діяльність бібліотек вищої школи: проблеми, досвід, перспективи: матеріали науково-практичної конференції бібліотек вищих закладів освіти Хмельницького методичного об’єднання [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota//konf_2016/ konf_2016.pdf . – С. 108–122.
  31. (2016) Конотопська преса: до 100-річчя виходу першої конотопської газети (на матеріалах Відділу газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ВГФ НБУВ) / Олена Залізнюк, Святослава Трашкова, Ірина Швець // Конотопські читання. Вип. VII : збірник публікацій за результатами Конотопських читань 2016 р. – Конотоп, 2016. – С. 87–103. .
  32. (2016) Українські таборові газети Німеччини та Австро-Угорщини 1915–1918 років: історія формування, зміст, тематична насиченість (за матеріалами газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. - Київ :НБУВ, 2016. - Вип. 44. – С. 448–460.
  33. Енциклопедичні статті
  34. (2015) Коментарі // Енциклопедія Сучасної України. - Київ, 2015. - Т. 14. – С. 179.
  35. (2015) Краматорська правда // Енциклопедія Сучасної України. - Київ, 2015. - Т. 15. – С. 187.
  36. (2018) Молодь України // Енциклопедія Сучасної України. - Київ, 2018. - Т. 14. – С. 179.
  37. Тези наукових доповідей
  38. (2013) Київські газети 1838–1960 рр. у фондах НБУВ: формування колекції, використання у бібліотечно-інформаційній практиці, підготовка до оцифрування / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). - Київ :НБУВ, 2013. – С. 250–253.
  39. (2014) Колекція українських газет (1898–2014), що виходили за межами України: склад, зміст, представлення в електронній базі даних // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору. Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 21–23 жовтня 2014). - Київ :НБУВ, 2014. – С. 90–92.
  40. (2016) Науковий каталог «Київські газети 1838–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І.Вернадського» як джерело інформаційного забезпечення користувачів // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. - Дніпро, 2016. - Частина ІІ. – С. 260–263.
  41. (2017) Бібліотека. Наука. Комунікація : стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – члени МААН. - Київ, 2017. – 640 c.
  42. (2018) Історія створення Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) на сторінках газет: до сторіччя НБУВ / Олена Залізнюк, Людмила Білименко, Ірина Швець // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 30-31 березня 2018 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотник», 2018. – С. 218–220.
  43. (2018) Електронне інтерактивне видання «Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет у системі науково-інформаційних ресурсів НБУВ» / Олена Залізнюк, Ірина Швець // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 лист. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2018. – С. 535–538.
  44. (2019) Науковий каталог «Газети України 1816–1916 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» як інструмент для розкриття інформаційного потенціалу газетних фондів НБУВ / Олена Залізнюк, Ірина Швець // Бібліотека. Наука. Комунікація : актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2019 р.: у 2 т.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН. – Київ, 2019. – Т. 2. – С. 205–209.


  ©   Олена Залізнюк, 2009 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського