До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ВАКУЛЬЧУК Ольга Анатоліївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/290384

 

ВАКУЛЬЧУК Ольга Анатоліївна


завідувач відділу


Відділ пресознавства
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Vaculchuk Оlha (eng)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Історія української культури, історія української преси, бібліотечні фонди.
  Контактна інформація: +38(044) 234-73-88, vakulchuk@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1961
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1991Київський державний педагогічний інститут імені М. Горького
  Науковий ступінь:
  2007кандидат історичних наук; тема дисертації: «Українські нотні видання 1923-1934 років: книгознавчий і бібліографічний аспекти»
  2022доктор історичних наук; тема дисертації: «Багатотиражні газети України як феномен радянської преси (1917–1941 рр.)»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2000 р.
  Додаткові посади та обов`язки:
  член вченої ради НБУВ
  член редакційної колегії журналу «Бібліотечний вісник»
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2006) Українські нотні видання 1923-1934 років: книгознавчий і бібліографічний аспекти : Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.08 // НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. Київ, 2006. С. 20 с.
  2. (2006) Українські нотні видання 1923-1934 років: книгознавчий і бібліографічний аспекти [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Вакульчук Ольга Анатоліївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2006. 222 арк.
  3. (2022) Багатотиражні газети України років як феномен радянської преси (1917–1941 рр.) Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2022. 427 с.
  4. Монографії, брошури
  5. (2011) Інструментальна музика в українських нотних виданнях 1923–1934 років : монографія. Київ, 2011. 215 c.
  6. (2021) Багатотиражна преса України 1917–1941 років: становлення, розвиток, контент : монографія / О. А. Вакульчук ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. Київ, 2021. 536 с.
  7. Довідники, покажчики, каталоги
  8. (2009) Валерія Шульгіна : бібліографічний покажчик : до 50-річчя науково-педагогічної діяльності. Київ: ДАКККіМ, 2009. 72 c.
  9. (2009) Українські нотні видання 1923-1934 у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : (інструментальна музика): науковий каталог / Л. В. Івченко, О. А. Вакульчук ; голова редкол. О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Київ, 2009. 395 c.
  10. (2012) Газети України 1935-1940 років у фондах НБУВ : Каталог. : У 2 ч. / уклад.: О. А. Вакульчук (кер.), О. С. Залізнюк, К. В. Лобузіна, О. С. Лук'янчук, Н. Ф. Самохіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. Київ, 2012. Ч. 1. 570 с.
  11. (2012) Газети України 1935-1940 років у фондах НБУВ : Каталог. : У 2 ч. / уклад.: О. А. Вакульчук (кер.), О. С. Залізнюк, К. В. Лобузіна, О. С. Лук'янчук, Н. Ф. Самохіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. Київ, 2012. Ч. 2. 662 с.
  12. (2012) Газети України 1946-1950 років у фондах НБУВ : каталог / авт.-уклад. : О. А. Вакульчук (кер.), О. С. Залізнюк, К. В. Лобузіна ; ред-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. Київ, 2012. 410 с.
  13. (2013) Газети України 1951-1955 років у фондах НБУВ : каталог / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (кер.). О. С. Залізнюк; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. Київ. 2013. 500 с.
  14. (2014) Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : наук. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк ; редкол.: Онищенко О. С. (голова) та ін. ; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець ; комп'ютер. технологія К. В. Лобузіна]. Київ, 2014. 433 c.
  15. (2015) Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917-1920 років: матеріали до біобібліографії [Текст] : [анот. бібліогр. покажч.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. Київ, 2015. 377 с.
  16. (2017) Київські газети 1941-1991 років у фондах НБУВ : каталог / уклад.: О. А. Вакульчук (кер.). О. С. Залізнюк, І. М. Швець ; ред.-бібліографи: Л. А. Білименко, С. Ю. Трашкова; комп. технологія К. В. Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. Київ, 2017. 568 с.
  17. (2018) Українські газети 1898-2015 років, що виходили за межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; [уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк, Л. А. Білименко ; редкол.: Т. Д. Антонюк та ін.]. Київ, 2019. 474 с.
  18. Статті
  19. (2000) Музично-фольклористична спадщина П. Демуцького // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2000. Вип. 6. С. 28–35.
  20. (2002) Нотографічний репертуар спадщини Валентина Костенка (1923-1934 рр.) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2002. Вип. 9. С. 241–249.
  21. (2002) Формування національного репертуару нотних видань періоду українізації (перша половина 20-х років) // Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І.Вернадського. Київ, 2002. Вип. 9. С. 358–364.
  22. (2011) Найбільший газетний архів України // Київський журналіст. Альманах Київської спілки журналістів. Київ, 2011. С. 94–96.
  23. (2013) Колекція російських газет 1732–1916 рр. у фондах Національної бібліотеки України : склад, зміст, особливості введення в електронний простір / О. Вакульчук, О. Залізнюк // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2013. Вип. 37. С. 458–463.
  24. (2015) Формування системи науково-інформаційних ресурсів на газетні фонди НБУВ // Збірник праць науково-дослідного ін.-ту пресознавства. Львів, 2015. Вип. 5 (23). С. 237–245.
  25. (2016) Анотований бібліографічний покажчик "Симон Петлюрана на сторінках українських газет 1917–1920 років: матеріали до біобібліографії" у системі бібліографічних ресурсів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського // Українська біографістика. Київ, 2016. Вип. 14. C. 310–324 .
  26. (2017) Пресознавчі дослідження в наукових бібліотеках України // Бібліотечний вісник. Київ, 2017. № 6. C. 60–61.
  27. (2018) Iнтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики // Бібліотечний вісник. Київ, 2018. № 6. C. 55–56.
  28. (2018) Багатотиражні газети України: створення, функціонування, характерні особливості // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2018. Вип. 22. C. 67–82.
  29. (2018) Розвиток пресознавчих досліджень у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2018. Вип. 8. C. 162–170 .
  30. (2019) Інтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики // Бібліотечний вісник. Київ, 2019. № 6. С. 63–64.
  31. (2020) Багатотиражні газети України в системі радянської преси (1920 - початок 1930-х років) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2020. Вип. 57. С. 342–354 doi: https://doi.org/10.15407/np.57.342.
  32. (2020) Багатотиражні газети у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О. Вакульчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2020. Вип. 60. С. 337–346.
  33. (2020) Багатотиражні газети як комплексне історичне і бібліографічне джерело та засіб комунікації // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2020. Вип. 26. С. 224–238 https://doi.org/10.15407/rksu.26.224.
  34. (2020) Робсількорівський рух у системі діяльності багатотиражної преси України (1920 – початок 1930-х рр.) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2020. № 4. С. 71-78.
  35. (2020) Розвиток багатотиражних газет України як масового виду первинної преси (1930-ті роки) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2020. Вип. 58. С. 363–376 doi: https://doi.org/10.15407/np.58.363.
  36. (2020) Стінні газети як різновид радянських багатотиражних видань (20–30 рр. ХХ ст.) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2020. № 1. С. 150–158.
  37. (2021) Історіографія багатотиражних газет 1920–1940-х років як складової радянської періодики // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2021. Вип. 27. С. 211–220 doi: https://doi.org/10.15407/rksu.27.211.
  38. (2021) Багатотиражна преса України 1920-х – початку 1930-х років: вплив суспільно-політичної ситуації на особливості розвитку, зміст, умови функціонування // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2021. Вип. 62. С. 355-366. doi: https://doi.org/10.15407/np.62.355.
  39. (2021) Джерельна база досліджень багатотиражних газет України 1917–1941 років // Бібліотечний вісник. Київ, 2021. № 4. С. 60–70 doi: https://doi.org/10.15407/bv2021.04.060.
  40. (2021) Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси багатотиражної преси як складової газетної періодики України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2021. Вип. 61. С. 226–235 doi: https://doi.org/10.15407/np.61.226.
  41. (2021) Особливості науково-інформаційного та бібліографічного опису багатотиражних газет. // Бібліотечний вісник. Київ, 2021. № 1. С. 56–64 doi: https://doi.org/10.15407/bv2021.01.056.
  42. (2021) Офіційна преса радянських виправно-трудових установ (1920 – початок 1940-х рр.) // Бібліотечний вісник. Київ, 2021. № 2. С. 69–79 doi: https://doi.org/10.15407/bv2021.02.069.
  43. (2022) Багатотиражні газети 1920–1930-х рр.: до питання методики історико-джерелознавчого дослідження / О. Вакульчук, Л. Дубровіна // Український історичний журнал. Київ, 2022. Число 1. С. 170–179.
  44. (2022) Багатотиражні газети України 1950–1990-х років: особливості функціонування, зміст // Бібліотечний вісник. Київ, 2022. № 2. С. 60–69 doi: https://doi.org/10.15407/bv2022.02.060.
  45. (2022) Роль газети "Генератор" у пропаганді радянської індустріалізації (1927-1932 р.) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2022. Вип. 64. С. 227–238 doi: https://doi.org/10.15407/np.64.227.
  46. (2023) Преса в контексті бібліотекознавчих, бібліографознавчих та джерелознавчих досліджень // Бібліотечний вісник. Київ, 2023. № 4. С. 115–117.
  47. Енциклопедичні статті
  48. (2011) Лексикографія музична // Українська музична енциклопедія. Київ, 2011. Т.3: [Л–М]. С. 70–73.
  49. Тези наукових доповідей
  50. (2003) Мистецькі періодичні видання 20 - початку 30-х років ХХ століття як джерело дослідження проблем української музичної культури // Українська періодика : історія і сучасність : доповіді та повідомлення Восьмої науково-теоретичної конференції. Львів, 2003. С. 330–336.
  51. (2005) Музично-бібліографічна інформація в українській радянській періодиці 20-х - початку 30-х років ХХ століття // Українська періодика : історія і сучасність : доповіді та повідомлення дев'ятої Всеукраїнської наук.-теорет. конференції. Львів, 2005. С. 298–305.
  52. (2007) Електоронний каталог українських нотних видань 1923-1934 років з фондів НБУВ // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : збірник матеріалів ІV Міжнар. науково-практичної конференції. Київ, 2007. С. 183–186.
  53. (2007) Український музичний педагогічний репертуар : культурологічні засади // Українська освіта у світовому часопросторі. Доповіді і повідомлення ІІ міжнародного конгресу. Київ, 2007. С. 74-75.
  54. (2013) Київські газети 1838–1960 рр. у фондах НБУВ: формування колекції, використання у бібліотечно-інформаційній практиці, підготовка до оцифрування // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). Київ, 2013. С. 250–253.
  55. (2014) Тенденции интеграции печатных и электронных ресурсов в процессе формирования газетных фондов Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Книга в информационном обществе. Материалы ХІІІ Междунар. науч. конф. по проблемам книговедения. Москва, 2014. С. 185–187.
  56. (2014) Українські газети 1917–1921 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: перспективи створення електронної колекції // Місце і роль бібліотек у формуванні інформаційного простору: матеріали Міжнар. наукової конф. Київ, 2014. С. 111–114.
  57. (2015) Науковий каталог «Газети України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» як джерело інформаційного забезпечення користувачів // Бібліотека. Наука. Комунікація: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) в 2 ч. Київ, 2015. Ч. 2. С. 240–243.
  58. (2016 ) Створення електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів на газетні фонди НБУВ: актуальні завдання, пріоритети, перспективи // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ всеукраїнської наук. конф. (28–29 жовтня 2016 р.). Дніпро, 2016. С. 243.
  59. (2017) Основні напрями роботи відділу пресознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація: Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.). Київ, 2017. С. 594–597.
  60. (2018) Перспективи комплексного розвитку друкованих і електронних бібліографічних ресурсів періодики // Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф.(Київ, 6-8 лист. 2018 р.). Київ, 2018. С. 527–530.


  ©   Ольга Вакульчук, 2007 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського