До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Архівні фонди установ Національної академії наук України (2008)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001853


Тип реcурсу:
 Книга  Довідник
  

Назва(и):
АРХІВНІ ФОНДИ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Автор(и):
ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна
БЕРЕЗОВСЬКА Ольга Василівна
СІЧОВА Оксана Василівна
ВОЛОВНИК Людмила Семенівна
ГЕРАСИМЕНКО Л. С.
БОЙКО Наталія Пилипівна
ГАРБАР Лариса Володимирівна
Editors:
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
БЕРЕЗОВСЬКА Ольга Василівна
БОРЯК Геннадій Володимирович
МАКОВСЬКА Н. В.
МІТЮКОВ О. Г.
ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна
Дата(и):2008
ISBN:978-966-02-4772-7
DOI:

Видання є першим путівником по архівних фондах установ НАН України. До Путівника включені описові статті на 168 фондів. Серед документів – науково-організаційна, управлінська і науково-дослідна документація, документація з особового складу установ, громадських організацій, товариств, координаційних органів НАН України тощо. Інформація про склад та зміст документів доповнена короткими історичними відомостями про установи-фондоутворювачі.

Для широкого загалу дослідників – науковців, істориків, зокрема істориків науки, архівістів, викладачів вищих навчальних закладів та студентів.


Опис документа:

Архівні фонди установ Національної академії наук України : Путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства; Ред. колегія: О.С. Онищенко (відп. ред.) та ін.; Автори-упорядники: Л.М. Яременко, О.В. Березовська, О.В. Січова, Л.С. Воловник, Л.С. Герасименко, Ю.О. Бойко, Л.В. Гарбар. – К.: НБУВ, 2008. – 448 c.978-966-02-4772-7. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001853


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського