До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Сохань С. В. Микола Петров: життя серед книг і рукописів (2015)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002122


Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
МИКОЛА ПЕТРОВ: ЖИТТЯ СЕРЕД КНИГ І РУКОПИСІВ
Автор(и):
СОХАНЬ Світлана Валентинівна
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
Дата(и):2015
ISBN:
DOI:

У монографії комплексно досліджено наукову діяльність філолога, істори- ка, археографа, книгознавця, професора Київськoї духовної академії, завідувача Церковно-археологічного музею, академіка М.І. Петрова. Творча спадщина вченого розглядається в контексті вивчення історії писемної та книжкової культури України. На широкій джерельній базі розглянуто внесок М.І. Петрова в розвиток польової, камеральної та едиційної археографії, у формування рукописно-книжкових колекцій і зібрань Церковно-археологічного музею, бібліотеки КДА, в організацію власного бібліотечного зібрання та архіву, що нині зберігаються в фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Актуалізовано відомості про інтелектуальне оточення вченого, його наукові контакти.

Досліджено науково-організаційну роботу М.І. Петрова в Церковно-археологічному товаристві, його участь в наукових товариствах, архівно-археографічних комісіях, археологічних з’їздах.


Опис документа:

Сохань, С. В. Микола Петров: життя серед книг і рукописів : монографія / С. В. Сохань; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ: НБУВ, 2015. – 412 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002122


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського