До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Архів українського історика Олени Апанович в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2019)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003271


Тип реcурсу:
 Книга  Каталог
  

Назва(и):
АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИКА ОЛЕНИ АПАНОВИЧ В ІНСТИТУТІ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Автор(и):
СТЕПЧЕНКО Ольга Петрівна
БОДАК Ольга Петрівна
ЩЕРБА Людмила Сергіївна
Editors:
ЗУБКОВА Наталія Михайлівна
Дата(и):2019
ISBN:978-966-02-8784-6 (друковане видання), 978-966-02-8785-3 (електронне видання)
DOI:

Видання репрезентує архівну спадщину українського історика та громадського діяча, яскравого представника наукової та культурної еліти України другої половини ХХ ст. Олени Михайлівни Апанович, що зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Каталог містить описання документів особового архівного фонду, що є ґрунтовною джерельною базою для вивчення постаті О.М. Апанович, її наукової діяльності, зокрема як дослідника українського козацтва та особистості першого президента Національної академії наук України В.І. Вернадського, творчої та громадської праці. Структура каталогу обумовлена видовим складом документів архіву, укладених за основними принципами систематизації матеріалів особових архівних фондів. Переважна більшість документів з фонду О.М. Апанович залучається до наукового обігу вперше. Науково-довідковий апарат видання включає іменний, географічний покажчики, а також покажчик установ та організацій.

Ключові слова: Олена Апанович, архівна спадщина, Інститут рукопису, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Опис документа:

Архів українського історика Олени Апанович в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : біографічне дослідження : науковий каталог / О. П. Степченко, О. П. Бодак, Л. С. Щерба. – Київ: НБУВ, 2019. – 268 с.978-966-02-8784-6 (друковане видання). – 978-966-02-8785-3 (електронне видання). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003271


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського