До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Володимир Іванович Вернадський і Україна (2011)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002162


Тип реcурсу:
 Книга  Збірник публікацій
  

Назва(и):
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ВЕРНАДСЬКИЙ І УКРАЇНА
Автор(и):
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
ЗУБКОВА Наталія Михайлівна
Editors:
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
ЗАГОРОДНІЙ А. Г.
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
СМОЛІЙ В. А.
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
Дата(и):2011
ISBN:
DOI:

У першій книзі першого тому «Володимир Іванович Вернадський і Україна. Науково-організаційна діяльність» вперше або в повному обсязі і з науковим коментарем публікуються документи, що розкривають фундаментальну роль ученого в організації науки та освіти в Україні, документи та праці вченого, що висвітлюють його участь у створенні Академії наук і вищої школи в Україні, його діяльність як голови Комісії із створення Української академії наук, голови Тимчасового комітету із створення Національної бібліотеки України, голови Комісії в справах вищої школи та наукових закладів, ініціатора організації наукових товариств і комітетів. У цій книзі вміщено низку вступних статей, зокрема, переднє слово президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона до серії, колективну вступну статтю, присвячену внеску В.І. Вернадського у розвиток низки наукових напрямів, спеціальний огляд зв’язків В.І. Вернадського з Україною, розглянуто принципи підготовки видання – відбору матеріалу та подання текстів документів.


Опис документа:

Володимир Іванович Вернадський і Україна / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України ; голова ред. кол. О. С. Онищенко ; ред.: Л. А. Дубровіна, А. Г. Загородній ; авт. передм.: О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна ; уклад.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова. – К., 2011. – 699 c. – (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського ; т. 1 ; кн. 1). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002162

Т. 1 ; кн. 1 Науково-організаційна діяльність (1918-1921).

Персоналії:

Національна академія наук України

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського