Бази даних


Електронний архів науково-довідкових видань - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: <.>DPT=НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань<.>
Загальна кількість знайдених документів : 26
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Бондар, Наталія Петрівна.

Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, попримірниковий опис / Н. П. Бондар; [наук. ред. Г. І. Ковальчук] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 312 c. : іл.

 Переглянути документ   


2.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки. : Збірник наукових праць. / [редкол.: О. С. Онищенко, акад. НАН України, доктор філософ. наук (голова) та ін.]. – К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – 261 c. : ил.

 Переглянути документ   

Персоналії:

Національна Академія наук України

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Почаєвський Свято-Успенський монастир3.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Ковальчук, Галина Іванівна.

Рукописні книги та стародруки : навчальний посібник / Галина Ковальчук. – К., 2011. – 100 c. : іл.

 Переглянути документ   

Анотація:

Навчальний посібник містить стисло викладений матеріал з частини курсу «Історії книги», що читається у вузах культури, зокрема – в Київському національному університеті культури і мистецтв. Разом з тим, матеріали посібника можуть бути корисними аспірантам спеціальності «книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство», а також усім, хто цікавиться питаннями історії книги, книжкової культури давнини, історії культури загалом.4.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Рукавіцина-Гордзієвська , Євгенія Віталіївна.

Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болховітінов) : Біобібліографія. Бібліотека. Архів / Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; Нац. акад. наук. України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – 856 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

Книга присвячена митрополиту Євгенію (Є. О. Болховітінову, 1767–1837), який, крім значної духовної, релігійної діяльності, багато зробив як науковець, історик, один із основоположників російської та української біобібліографії, пам’яткознавства, сфрагістики. Монографічна частина видання розкриває життя і діяльність Євгенія, містить виявлені автором дослідження спогади про нього, матеріали щодо його смерті та спадщини, а також виклад історії його книжкового і рукописного зібрання, складу і долі бібліотеки та архіву митрополита, на загальному тлі приватних бібліотек України і Росії кінця 18 – початку 19 ст. Публікуються виявлене в архівах листування митрополита. Основну частину видання займають каталоги і покажчики: книг з автографами Болховітінова (з його бібліотеки); бібліографія праць вченого – як власних, так і упорядкованих чи перекладених ним творів, у т. ч. статей і віршів, опублікованих у збірниках та журналах. У покажчиках зареєстровані неопубліковані праці Є. О. Болховітінова, архівні документи, література про його життя і, окремо, про бібліотеку і архів, бібліографічні покажчики, в яких згадуються його твори і література про нього, іконографія, власницькі записи Євгенія на книгах; створено алфавітний покажчик назв праць вченого тощо. Значну частину видання займають покажчики видань друкарні Києво-Печерської лаври за період управління митрополита Євгенія (1822–1837), а також покажчик видань Київської духовної академії з інших друкарень; наведено список праць, удостоєних Євгеніє-Румянцевської премії. Книгу доповнює ґрунтовний покажчик імен, що зустрічаються у виданні, який містить понад 3, 5 тисячі позицій, наведено не тільки прізвища, але й і імена та роки життя осіб.

Оскільки автор книги – Євгенія Віталіївна Рукавіцина (1951–2006) не встигла завершити підготовку книги і передчасно пішла з життя, наприкінці видання вміщено біографічну довідку про неї.5.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Гізель, Інокентій.

Вибрані твори у 3-х томах / Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, тов-во дослідників Центрально-Східної Європи, Dipartamento di Studi Linguistici Letterari e Filologici dell’ Università di Milano; упоряд. Л. Довга. . – К.; Л.: «Свічадо», 2009–2011.

 Переглянути документ   

  Мир з Богом чоловіку    Електронна версія видання 

Анотація:

У першій книзі представлено фотокопію трактату Інокентія Гізеля, видатного вітчизняного релігійного та культурного діяча 17 ст., «Мир з Богом чоловіку», вперше опублікованого в друкарні Києво-Печерської лаври 1669 року. Праця була написана церковнослов’янською мовою, переклад тексту сучасною українською мовою вміщено в 1-й книзі І тому цього видання. Фотокопія виготовлена з одного з примірників, що зберігаються в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

У 3-му томі представлено статті сучасних українських та зарубіжних учених, присвячені працям Інокентія Гізеля, а також історико-книгознавче дослідження видань «Мир з богом чоловіку» 1669 р. і «Науки о тайні святого покаянія» 1671 р. (Н. Бондар, НБУВ). Безперечний інтерес викликає коректурний примірник першого видання, який зберігається в БАН Росії, відповідне дослідження А. Романової також міститься в даному томі. Укладено детальний науковий каталог 73-х примірників «Мир з Богом» із 16-ти сховищ України, Росії, Білорусі, а також 10-ти примірників «Наука о тайні» з 4-х установ Росії. Доповнює том низка додатків.6.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Дениско, Людмила Михайлівна.

Бібліотека та архів Олексія Захаровича Попільницького : монографія / Л. М. Дениско ; наук. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К.: НБУВ НАНУ, 2009. – 476 с. – ISBN 978-966-02-4975-2. – 49.75.

 Переглянути документ   

Анотація:

Монографія презентує приватну універсальну бібліотеку та архів старшого діловода Державного контролю Державної Ради Росії, історика селянського питання, українського бібліофіла, мешканця Нової Праги Олександрійського району Кіровоградської обл. О. З. Попільницького. Крім монографічної частини представлено алфавітний каталог бібліотеки та каталог документів із особового архіву О. З. Попільницького.

Персоналії:

Попільницький О. З. (о нём)7.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського

Шамрай, М. А.

Альдини в бібліотеках України / М. А. Шамрай; Заг. ред. Г. І. Ковальчук; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К.: Академперіодика, 2008. – 144 c. : іл.

 Переглянути документ   

Анотація:

Наведено наукові описи 140 видань, що зберігаються у книгосховищах вітчизняних бібліотек, відомого італійського друкаря, вченого та гуманіста Альда Пія Мануція та його нащадків. Ці книги набули світової слави завдяки друкарській довершеності та високому історико-філологічному рівню підготовки античних текстів до видання. Провенієнції, залишені у стародруках колишніми власниками книжок, науковий опис раритетів XV–XVI ст., дозволяють прослідкувати міграцію зарубіжних видань в Україні в різні часи.8.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Кириличні стародруки 15-17 ст. у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського : каталог / уклад. Н. П. Бондар [та ін.] ; заг. ред. Г. І. Ковальчук; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К.: НБУВ, 2008. – 232 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

Каталог є результатом науково-бібліографічного опрацювання кириличних видань 15–17 ст., що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Роботу виконано з урахуванням набутків і практичного досвіду укладання попереднього каталогу кириличних стародруків бібліотеки 1958 р. видання, проте вдосконалено засади бібліографічного опису, проведено їх уніфікацію описів, внесено суттєві доповнення та уточнення описів, додано нові видання та примірники. Каталог організовано за географічно-хронологічним принципом, доповнено детальними алфавітним та хронологічним покажчиками, іншими додатками, великим ілюстративним матеріалом. У вступній статті висвітлено ряд невідомих і маловідомих фактів з історії окремих видань, виявлених у процесі роботи над каталогом.

Видання вводить у науковий обіг новий книгознавчий матеріал, який може бути джерелом не тільки історико-книгознавчих досліджень, а й подальших різнобічних гуманітарних студій. Розраховано на фахівців різних гуманітарних галузей знань і на широкий читацький загал.9.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Дениско, Л. М.

Автографи на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Л. М. Дениско; Л. М. Дениско; Нац. б-ка ім. В.І.Вернадського НАН України. – К., 2007. – 134 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

У виданні відтворено та описано близько ста автографів XVIII–ХХ ст., що містяться на книгах із колекції рідкісних видань, яка зберігається у відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. До зображення та тексту автографа додано біографічні відомості автора напису, адресата, якщо напис дарчий, а також бібліографічний опис видання, на якому цей напис створено. Додано інформацію про джерела, використані для опису, та книгознавчу анотацію.

Наведено, серед інших, автографи таких видатних особистостей, як В. Б. і Д. В. Антоновичі, Д. І. Багалій, Д. А. Балика, О. М. Бодянський, Ф. К. Вовк, В. Ганка, О. Л. Глібов, С. Т. Голубєв, Б. Д. і М. М. Грінченко, М. С. і О. С. Грушевські, Г. Р. Державін, М. В. Довнар-Запольський, Д. І. Дорошенко, Євгеній (Є. О. Болховітінов), А. Жид, Г. П. Житецький, М. В. Закревський, В. С. Іконников, І. М. Каманін, В. Караджич О. Я. Кониський, М. М. Коцюбинський, А. Ю. Кримський, П. О. Куліш, М. О. Макаренко, М. О. Максимович, С. І. Маслов, Панас Мирний, В. Л. Модзалевський, О. І. Мусін-Пушкін, В. П. Науменко, О. М. Огоновський, В. М. Перетц, С. П. Постернак, І. С. Тургенєв, Леся Українка, І. Я. Франко, Д. М. Щербаківський, Д. Яворницький та ін.10.

НБУВ. Інститут рукопису

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам`яток України: кириличні рукописні книги та стародруки / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; уклад. Н. П. Бондар, Л. А. Гнатенко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, О. А. Іванова ; передм. Л. А. Дубровіна, Г. І. Ковальчук. – К.: НБУВ, 2007. – 135 с. – ISBN 978-966-02-4452-8. – 11.10.

 Переглянути документ   

Анотація:

У виданні запропоновано загальні методичні засади та рекомендації щодо заповнення бази даних кириличних рукописних книг (ХІ - ХІХ ст.) та стародрукованих видань (XV - XVIII ст.) для Державного реєстру книжкових пам'яток України. Рекомендації є підсумком обговорення методики та методології здійснення археографічного та бібліографічного описів рукописних книг і стародруків на спеціальних семінарах, конференціях, нарадах, проведених на базі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Національної парламентської бібліотеки України. Опис рукописних книг та стародруків має як спільну систему, так і відмінні специфічні засади, що знайшло відображення в структурі пропонованого видання, яке складається з двох самостійних частин.

Розраховано на фахівців з опису кириличних рукописних книг і стародруків.11.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Ціборовська-Римарович, Ірина Олегівна.

Родові бібліотеки Правобережної України XVIII століття (Вишневецьких-Мнішеків, Потоцьких, Мікошевських): історична доля та сучасний стан / І. О. Ціборовська-Римарович ; наук. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К.: НБУВ, 2006. – 396 с. – ISBN 966-02-4016-3. – 17.74.

 Переглянути документ   

Анотація:

Монографію присвячено історії трьох родових шляхетських бібліотек, які постали в Україні у XVIII ст. – князів Вишневецьких – графів Мнішеків із Вишневецького замку, магнатів Потоцьких із Тульчинського маєтку та шляхтичів Мікошевських із Трусилівки на Волині – і формувалися під впливом ідей доби Просвітництва. На широкій джерельній базі вперше проведено комплексне історико-книгознавче дослідження вказаних книгозбірень, яке включає бібліографічну й історико-книгознавчу реконструкцію складу фондів, окреслення шляхів їхнього комплектування, ролі та функції родової бібліотеки і книжкових зібрань, сформованих на основі їхніх фондів, як історико-культурних пам’яток. Видання доповнено бібліографічними списками стародруків Вишневецької та Тульчинської книгозбірень, які зберігаються сьогодні у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Книга розрахована на широке коло фахівців гуманітарного профілю та всіх, хто цікавиться історією книги й історією культури України і Польщі.

Персоналії:

Вишневецькі-Мнішеки (о нём)

Потоцькі (о нём)

Мікошевські (о нём)12.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Бібліотечні парадокси: бібліотечний твір 1736 р. / пер. з латин. Р. Є. Кисельов ; наук. ред. О. С. Онищенко ; авт. передмови Г. І. Ковальчук; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К.: НБУВ, 2006. – 41 с. – (Пам'ятки бібліотечної думки). – ISBN 966-02-3946-7.

Анотація:

Видання містить передрук латиномовної бібліотекознавчої брошури з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, що вийшла друком 1736 р. в Люнебурзі, її переклад українською мовою та дослідження.

Видання становить інтерес для дослідників історії бібліотечної справи та розвитку бібліотекознавчої думки.13.

Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15-17 ст. З фонду Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / М. А. Шамрай ; співголови ред. кол. О. С. Онищенко; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К.: НБУ ім. В.І.Вернадського, 2005. – 334 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

У книзі опубліковані покрайні записи (записи на берегах книг) – маргіналії – на примірниках стародруків 15–17 ст. із фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Тематика представлених записів найрізноманітніша. Маргінальні записи є основним джерелом пізнання шляхів розповсюдження книги і характеру її сприйняття різними верствами населення. Певні записи є цінним історичним джерелом.

Видання має ґрунтовний науково-довідковий апарат, що складається з іменного, географічного, хронологічного та предметно-систематичного покажчиків, а також покажчика цін на книжкову продукцію14.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Братковський, Данило Богданович.

Світ, по частинах розглянутий : Переклад. Джерела. Студії / Д. Б. Братковський ; пер. з пол., передм., прим. В. О. Шевчук; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського, Інститут літератури ім. Т.Шевченка НАН України, Волинський краєзнавчий музей, Волинське крайове братство св.ап. Андрія Первозваного (Луцьке Хрестовоздвиженське). – Луцьк: Видавництво обласної друкарні, 2004. – 463 с. – ISBN 966-8468-77-5. – 25.00.

 Переглянути документ   

Анотація:

Публікація складається з фототипічного перевидання поетичної збірки українського польськомовного поета і громадського діяча другої половини XVII – початку XVIII ст. Bratkowski, Daniel. Świat po części przeyzrany, опублікованої у Кракові 1697 р., і повного її перекладу українською мовою, здійсненого літературознавцем, письменником, істориком Валерієм Шевчуком вперше. Видання доповнене вступними статтями М. Жулинського та В. Шевчука, публікаціями поминального запису родини Б. Братковського 1673 р. і заповіту Д. Братковського 1702 р., виявленими і дослідженими О. Бірюліною – ініціатором видання; студіями про поета відомих вітчизняних істориків XIX – XX ст. В. Антоновича, М. Максимовича, В. Липинського, В. Доманицького; історико-книгознавчим оглядом видання і каталогом його примірників з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Як слушно зазначив автор післяслова видання В. Пришляк, неординарна особа Данила Братковського – колоритної постаті у польськомовній українській поезії, яскравого виразника ідеології розвинутого Бароко, яка була відкрито опозиційною у слові та у ділі до пануючого магнатсько-шляхетського стану Речі Посполитої кінця XVIІ – початку XVIII ст. – завжди цікавила дослідників, і завдяки перевиданню стала доступнішою сучасним і майбутнім читачам, небайдужим до власного минулого.15.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Ковальчук, Галина Іванівна.

Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Галина Ковальчук; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут української книги. – К.: НБУВ, 2004. – 644 с. – ISBN 966-02-3344-2. – 18.60.

 Переглянути документ   

Анотація:

Розглянуто питання формування, складу та змісту, специфіки наукового опрацювання (бібліотечного, бібліографічного та книгознавчого), збереження фондів стародруків, рідкісних і цінних видань ХІХ–ХХ ст., відповідну діяльність спеціалізованих підрозділів наукових бібліотек, міжнародні та світові програми реєстрації книжкових пам’яток . Значна увага приділена визначенню основних термінів і понять даної галузі знань, зокрема, “рідкісна книга”, “цінна книга”, “книжкова пам'ятка”. Додатки містять широку бібліографію та словник спеціальних термінів.

Книга призначена спеціалістам, що працюють зі стародруками, цінними та рідкісними виданнями – книжковими пам’ятками.16.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Словник книгознавчих термінів : Понад 1400 термінів / уклад. В. Я. Буран [та ін.] ; наук. ред. Н. О. Петрова [та ін.]; Книжкова палата України. – К.: Книжкова палата України, 2003. – 159 с. – ISBN 966-647-44-6. – 10.16.

Анотація:

Наведено понад 1 400 термінів з історії і теорії книги, книгознавства, а також практики книжкової справи. За основу взято базові категорії, а також вміщено деякі нові терміни та визначення.17.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Бондар, Наталія.

Найдавніші інкунабули Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (у контексті висвітлення ґутенберґівської тематики) / Н. Бондар. – 40 с. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Киев, 2003. – № 10. – C. 98-136 (Шифр 70113).

  Електронна версія видання 18.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Бібліологічні вісті 1923-1930 : Систематичний анотований покажчик / Національна парламентська бібліотека України; уклад. Г. І. Ковальчук ; ред. С. І. Білоконь. – К.: Абрис, 1996. – 154 с. – ISBN 966-531-011-9. – 3.00.

Анотація:

Покажчик розкриває зміст усіх номерів журналу, що випускався Українським науковим інститутом книгознавства (УНІК). На той час це був єдиний в усьому Радянському Союзі науковий журнал книгознавчої тематики. Матеріал згруповано в систематичному порядку, за основу прийнято систему книгознавства, якої дотримувався директор УНІКу і головний редактор «Бібліологічних вістей» Ю. О. Меженко: книговиробництво, книгоопис, книгорозповсюдження. Є допоміжні покажчики: іменний, географічний, установ, псевдонімів і криптонімів, список публікацій про журнал. Історія та значення журналу розкривається також у двох вступних статтях: С. І. Білоконя “Бібліологічні вісті”: місце в культурі” та Г. І. Ковальчук “Від укладача”.19.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Каталог палеотипов из фондов Центральной научной библиотеки имени В. И. Вернадского НАН Украины / Сост. М. А. Шамрай, при участии Б. В. Грановского и И. Б. Торбакова. – К.: Наукова думка, 1995. – 550 c.

 Переглянути документ   

Анотація:

Каталог палеотипів відбиває склад книжкової колекції першої половини XVI ст.,що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Серед палеотипів – видання мислителів античності та середньовіччя, твори гуманістів, діячів Реформації. Наводяться дані про власників книг.

Вдання призначено для книгознавців, філософів, філологів-медієвістів, бібліографів, викладачів та студентів спеціальних вузів.20.

НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань

Книги Франциска Скорини у зібранні Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР / АН УРСР. ЦНБ ім. В. І. Вернадського; уклад.: І. О. Ціборовська-Римарович [та ін.]. – К.: ЦНБ, 1991. – 80 c. : ил.

 Переглянути документ   

Анотація:

Видання є каталогом дев’ятьох із двадцяти Біблійних книг Франциска Скорини, надрукованих білоруським просвітителем у Празі в 1517–1519 рр., які зберігаються нині у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. В каталозі подано попримірниковий опис кожної із Книг: особливості друкарського набору та художнього оформлення, повнота примірника, кодикологічний опис оправ, всі покрайні записи та провенієнції, що містяться на сторінках книжок (кінець XVI–XX ст.). Історико-книгознавча інформація, вміщена в каталозі, становить інтерес для книгознавців, культурологів, усіх, хто цікавиться історією книги....
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського