Наукова періодика України Українська біографістика


Любовець Н. І. 
Мемуари як складова електронних ресурсів бібліотек: світовий досвід та перспективи створення вітчизняного електронного ресурсу "Українська мемуаристика" / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2013. - Вип. 10. - С. 417-430. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2013_10_27
Зазначено, що за умов динамічного розвитку нових інформаційних технологій актуалізується потреба піднесення статусу гуманістичних цінностей як умови толерантного спілкування в межах глобалізованого світу. Мемуари розглянуто як традиційний засіб накопичення, збереження та передачі національної та історичної пам'яті та важливу складову інформаційного національного простору. Проаналізовано зарубіжний досвід репрезентації мемуарної літератури на сайтах бібліотек. Акцентовано увагу на значному відставанні українських бібліотек в цьому напрямі роботи, що з часом загрожує втратою для широкого загалу читачів і дослідників значних мемуарних масивів. Запропоновано скористатися міжнародним досвідом розміщення та систематизації мемуарної літератури в електронних бібліотеках у процесі формування академічного електронного ресурсу "Українська мемуаристика".It is stated that in terms of new information technologies dynamic development the problem of rising status of humanistic values as condition of tolerant communication in the globalized world is becoming urgent. The author regards the memoirs as a mean of accumulation, storage and transfer of national and historical memory and as an important component of the national information space. It is emphasized that the latter makes them a necessary condition of dynamic social communication in the limits of society as a whole and a separate community in particular. A foreign experience of representation of memoirs literature on libraries’ sites is analyzed. A significant lagging of Ukrainian libraries in this field of work is underlined, and in some time a wide range of readers and researchers of large memoirs arrays may be lost. It is suggested to use an international experience of placing and systematization of memoirs literature in electronic libraries when forming an academic electronic resource "Ukrainian memoiristics”.Отмечено, что в условиях динамичного развития новых информационных технологий актуализируется необходимость в усилении статуса гуманистических ценностей как условия толерантного общения в масштабах глобализирующегося мира. Мемуары рассмотрины как традиционное средство накопления, сохранения и передачи национальной и исторической памяти и важная составляющая информационного национального пространства. Проанализирован зарубежный опыт представления мемуарной литературы на сайтах библиотек. Указано на значительное отставание украинских библиотек в этом направлении работы, что со временем угрожает потерей для широкого круга читателей и исследователей значительных мемуарных массивов. Предложено воспользоваться международным опытом размещения и систематизации в электронных библиотеках при формировании академического электронного ресурса "Украинская мемуаристика".
  Повний текст PDF - 261.045 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Любовець Н.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Любовець Н. І. Мемуари як складова електронних ресурсів бібліотек: світовий досвід та перспективи створення вітчизняного електронного ресурсу "Українська мемуаристика" / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2013. - Вип. 10. - С. 417-430. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2013_10_27.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Любовець Надія Іванівна (1963–) (історичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського