Наукова періодика України Українська біографістика


Любовець Н. І. 
Основні тенденції розвитку мемуаристики Буковини (кінець XIX ст. - 30-ті роки XX ст.) / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2012. - Вип. 9. - С. 65-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2012_9_4
Простежено процес становлення мемуаристики на Буковині у кінці XIX ст. - 1930-х рр., який відбувався на тлі національно-культурного відродження та супроводжувався підвищенням національної й історичної самосвідомості буковинців. Проаналізовано соціальний склад авторів і тематичне спрямування мемуарів. Досліджено, що мемуари Буковини зазначеного періоду не тільки були культурно-історичним явищем, а й чинником суспільно-політичного життя. З'ясовано, що вони були частиною культурно-гуманітарного та літературного простору всієї України.The process of Bukovina memoiristics establishment at the end of XIX century – in 30th of XX century, which took place against the background of national and cultural revival and was followed by growth of population of Bukovina’s national and historical self-consciousness, is researched. Social structure of authors and subject direction of the memoirs are analyzed. In accord with the goals set the memoirs were outwardly directed and intended for an urgent publication that displayed their inclination to social and political essays. It allows saying that Bukovina memoirs of the period under research were not purely cultural and historical phenomenon, but also became involved in social and political life. At the same time they were a part of cultural, humanist and literary space of the whole Ukraine.Прослежен процесс становления мемуаристики на Буковине в конце XIX в. - 1930-х гг., который происходил на фоне национально-культурного возрождения и сопровождался повышением национального и исторического самосознания буковинцев. Проанализировано социальный состав авторов и тематическое направление мемуаров. Исследовано, что мемуары Буковины указанного периода не только были культурно-историческим явлением, но и становились фактором общественно-политической жизни. Вияснено, что они были частью культурно-гуманитарного и литературного пространства всей Украины.
  Повний текст PDF - 828.163 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Любовець Н.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Любовець Н. І. Основні тенденції розвитку мемуаристики Буковини (кінець XIX ст. - 30-ті роки XX ст.) / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2012. - Вип. 9. - С. 65-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2012_9_4.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Любовець Надія Іванівна (1963–) (історичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського