Бази даних


В. І. Вернадський. Електронна колекція - результати пошуку


    

Авторський колектив

Архів новин

Ювілейна виставка (2013 р.)

Біографія


Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського


Читання академіка В.І. Вернадського


Навігатор


Меморіальна карта


Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюдатою
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>T=ВИБРАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ АКАДЕМІКА В. І. ВЕРНАДСЬКОГО<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 6
Представлено документи з 1 до 6
1.

2011

Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1 ; кн. 1 : Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України ; голова ред. кол. О. С. Онищенко ; ред.: Л. А. Дубровіна, А. Г. Загородній ; авт. передм.: О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна ; уклад.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова. – К., 2011. – 699 c. – (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського ; т. 1 ; кн. 1).

У першій книзі першого тому «Володимир Іванович Вернадський і Україна. Науково-організаційна діяльність» вперше або в повному обсязі і з науковим коментарем публікуються документи, що розкривають фундаментальну роль ученого в організації науки та освіти в Україні, документи та праці вченого, що висвітлюють його участь у створенні Академії наук і вищої школи в Україні, його діяльність як голови Комісії із створення Української академії наук, голови Тимчасового комітету із створення Національної бібліотеки України, голови Комісії в справах вищої школи та наукових закладів, ініціатора організації наукових товариств і комітетів. У цій книзі вміщено низку вступних статей, зокрема, переднє слово президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона до серії, колективну вступну статтю, присвячену внеску В.І. Вернадського у розвиток низки наукових напрямів, спеціальний огляд зв’язків В.І. Вернадського з Україною, розглянуто принципи підготовки видання – відбору матеріалу та подання текстів документів.

  Переглянути текст видання

Установи:

Національна академія наук України

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського2.

2011

Володимир Іванович Вернадський і Україна / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України. - (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського ; Т. 1 ; кн. 2).

Т. 1 ; кн. 2 : Вибрані праці / голова ред. кол. О. С. Онищенко ; ред.: Л. А. Дубровіна, А. Г. Загородній ; уклад. О. С. Онищенко. – К. – 2011. – 583 c.

Книга друга першого тому «Володимир Іванович Вернадський і Україна» серії «Вибрані праці академіка В.І. Вернадського» містить праці В.І. Вернадського, пов’язані з Україною. Серед них — природничі статті та замітки, написані в Києві, Полтаві і Криму; праці з історії та філософії науки; суспільно-політичні та публіцистичні твори, які так чи інакше стосуються питань, що хвилювали українське суспільство в 10–20-х роках ХХ ст. Окремий блок складають статті, відгуки, замітки, доповіді про діяльність українських учених, з якими В.І. Вернадського пов’язували роки плідної співпраці.

Включено також окремі маловідомі меморіальні статті його колег, присвячені науковому внеску вченого в розвиток природничих наук. Останні були написані в найближчі роки після його кончини та опубліковані в 1945–1947 рр.

  Переглянути текст видання3.

2012

Вернадський, В. І.
Листування з українськими вченими / НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України [та ін.] ; ред. рада : Б. Є. Патон (голова) [та ін.]. - К., 2011 - . - (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського ; т. 2) (До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя акад. В. І. Вернадського). - Тит. арк., зміст парал. рос., англ.

Т. 2 ; Кн. 2 : Листування : Д-Я. ч. 1 : Д-Н / авт.-уклад. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. Ю. Афіані [та ін.]; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – 2012. – 742 c.

  Переглянути текст видання4.
Вернадський, В. І.
Листування з українськими вченими / НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України [та ін.] ; ред. рада : Б. Є. Патон (голова) [та ін.]. - К. : [б. и.], 2011 - . - (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського ; т. 2) (До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя акад. В. І. Вернадського).

Т. 2 ; Кн. 2 : Листування : Д-Я, ч. 2 : О-Я / авт.-уклад. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. Ю. Афіані [та ін.] ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]; 2012.

  Переглянути текст видання5.

2011

Вернадський, В. І.
Листування з українськими вченими / НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України [та ін. ] ; ред. рада : Б. Є. Патон (голова) [та ін. ]. - К. : [б. и.], 2011 - . - (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського ; т. 2) (До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя акад. В. І. Вернадського). - Тит. арк., зміст парал. рос., англ.

Т. 2 ; Кн. 1 : Листування : А-Г / редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]; авт.-уклад. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. Ю. Афіані [та ін. ]. – 2011. – 824 c.

  Переглянути текст видання6.

2012

Бібліографія праць В. І. Вернадського. Література про життя та діяльність / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; редкол.: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко (голова), В. П. Волков [та ін.] ; уклад.: О. С . Онищенко, Л. В. Бєляєва, С. А. Дзюбич, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Омельчук, Д. В. Устиновський. – К., 2012. – 603 c. – (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського ; т. 10).

Видання є десятим томом ювілейної серії «Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського» , ініційованої Національною академією наук України і присвяченої 150-річчю від дня народження вченого.

Книга містить бібліографічні матеріали українською, російською, іноземними мовами за період 1885–2012 рр., включає зібрання наукових праць та монографії вченого, публікації у періодичних виданнях, епістолярну спадщину, літературу про життя.

Науково-допоміжний апарат видання представлено системою покажчиків, що сприяє повнішому розкриттю змісту бібліографії, зручності пошуку та користування.

  Переглянути текст видання 

Національна академія наук України

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

Пам'ятні місця

Київ

Полтава

Шишаки

Кременчуг

Крим

Харків

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського


Використання матеріалів дозволяється лише за умови прямого посилання до порталу НБУВ
Електронна колекція «В. І. Вернадський» : www.nbuv.gov.ua/vernadsky/