До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
...
1.
збірник публікацій

 ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ ІВАНИЦЬКИЙ (1881–1955). ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ КНИЗІ. (2018)

2018

2.
довідник

 НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ ТА ЛІТЕРАТУРА ПРО ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ (2004–2018) : Науково-бібліографічний покажчик (2018)

2018

3.
довідник

Гарбар Л. В.
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В ІМЕНАХ (КІНЕЦЬ ХІХ СТ. – 1941 Р.) : матеріали до біобібліографічного словника (2017)

2017

4.
монографія

Пастушенко О. В.
КНИГА І ПЕРІОДИКА В ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ: СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ : монографія (2016)

2016

5.
монографія

Корчемна  І. С.
СИСТЕМА КОМПЛЕКТУВАННЯ Й ОБЛІКУ АРХІВНИХ ФОНДІВ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ІНТЕГРОВАНОГО РЕСУРСУ (2016)

2016

6.
монографія

Іванова О. А.
КИРИЛИЧНА РУКОПИСНА КНИГА XVI СТ. З ФОНДІВ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО : Історико-кодикологічне дослідження. Альбом філіграней (2016)

2016

7.
монографія

Гнатенко Л.
ПАЛЕОГРАФІЧНО-ОРФОГРАФІЧНА АТРИБУЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КИРИЛИЧНОЇ РУКОПИСНОЇ КНИГИ : УСТАВНІ ТА ПІВУСТАВНІ КОДЕКСИ КІНЦЯ ХІІІ – ПОЧАТКУ ХVІІ СТ. : монографія (2016)

2016

8.
монографія
каталог

Бєляєва Л. В.
КОБЗАР Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : книгознав. та бібліогр. дослідж. (2015)

2015

9.
монографія

Сохань С. В.
МИКОЛА ПЕТРОВ: ЖИТТЯ СЕРЕД КНИГ І РУКОПИСІВ : монографія (2015)

2015

10.
археографічне видання

 ПСАЛТИР: ПЕРЕКЛАД НОВОЮ УКРАЇНСЬКОЮ ЛІТЕРАТУРНОЮ МОВОЮ П. С. МОРАЧЕВСЬКОГО (1865) : підготовка вид. Л. А. Гнатенко ; дослід. Л. А. Гнатенко, В. В. Німчука ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; Національна академія наук України, Український комітет славістів, Національна бібліотека України ім. В. I. Вернадського; Інститут української мови (2015)

2015

11.
довідник

 АРХІВИ, КОЛЕКЦІЇ ТА ЗІБРАННЯ ДЕРЖАВНИХ, ГРОМАДСЬКИХ ТА РЕЛІГІЙНИХ УСТАНОВ У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : путівник (2015)

2015

12.
монографія

Філіпович М. А.
ПОЛОЦЬКА ЗЕМЛЯ В ЛІТОПИСНИХ ТА АКТОВИХ ДЖЕРЕЛАХ XI–XVI СТОЛІТЬ (2014)

2014

13.
монографія

Лось В. Е.
УНІАТСЬКА ЦЕРКВА НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVIII - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.: ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КУЛЬТУРНО-РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ. (2013)

2013

14.
збірник документів


ЛИСТУВАННЯ З УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ
 Т. 2 ; Кн. 2 : ЛИСТУВАННЯ : Д-Я (2012)
ч. 1. Д-Н

2012

15.
каталог

 ГАЗЕТИ УКРАЇНИ 1935–1940 РОКІВ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : Каталог: У 2 ч.: Частина 1 (2012)

2012

16.
каталог

 ГАЗЕТИ УКРАЇНИ 1935–1940 РОКІВ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : Каталог: У 2 ч.: Частина 2 (2012)

2012

17.
збірник публікацій

 ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ВЕРНАДСЬКИЙ І УКРАЇНА (2011)
Т. 1 ; кн. 1. Науково-організаційна діяльність (1918-1921)

2011

18.
збірник документів


ЛИСТУВАННЯ З УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ
 Т. 2 ; Кн. 1 : ЛИСТУВАННЯ : А-Г (2011)

2011

19.
монографія

 ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК У ПІДНЕСЕННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО І ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА : [монографія] (2011)

2011

20.
збірник публікацій

ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ВЕРНАДСЬКИЙ І УКРАЇНА
 Т. 1 ; кн. 2 : ВИБРАНІ ПРАЦІ (2011)

2011

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського