До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України у 2021 році (2022)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004451

Колекція: Інформаційна сфера
Тип реcурсу:
 Книга  Довідник
  

 Багатотомне видання, серія: ВИПУСКИ

Назва(и):
РОБОТА БІБЛІОТЕК НАУКОВИХ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ
Автор(и):
КУЛАКОВСЬКА Тетяна Леонтіївна
СОКУР Олена Леонідівна
СОЛОІДЕНКО Галина Іванівна
Editors:
ВАСИЛЕНКО Ольга Миколаївна
СОЛОІДЕНКО Галина Іванівна
Дата(и):2022
ISBN:
DOI:

Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань «Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України у… році». Видання вміщує аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкову інформацію про діяльність бібліотечно-інформаційних підрозділів 94 наукових установ НАН України, які надали звіти до Інформаційно-бібліотечної ради НАН України. Подано нові законодавчі акти, нормативно-правові та інструктивно-методичні документи, представлено консультації фахівців з досвіду роботи НБУВ та матеріали з підвищення кваліфікації.

Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційних підрозділів наукових установ НАН України, фахівцям бібліотечної галузі.


Опис документа:

Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України у 2021 році : інформаційно-аналітичний огляд / Т. Л. Кулаковська, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко ; відп. ред.: О. М. Василенко, Г. І. Солоіденко. – Київ: НБУВ, 2022. – 247 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004451

Випуск 27.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського