До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

СОЛОІДЕНКО Галина Іванівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/792751

 

СОЛОІДЕНКО Галина Іванівна


провідний науковий співробітник


Інститут бібліотекознавства. Відділ науково-методичної роботи
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Soloidenko Halyna (eng)
 • Солоиденко Галина Ивановна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Інформаційно-бібліотечна діяльність, історія бібліотечної справи, науково-методичне забезпечення роботи бібліотек, інформаційно-бібліотечна термінологія, діяльність громадських товариств та асоціацій, підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.
  Контактна інформація: +38(044) 524-35-92, soloidenko@nbuv.gov.ua
  Дати життя:11.02.1955, м. Володимирець, Рівненська область, Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1975Київський державний інститут культури імені О. Є. Корнійчука, бібліотекознавство-бібліографознавство
  Науковий ступінь:
  2006кандидат історичних наук; тема дисертації: «Розвиток бібліотечної термінології в Україні у другій половині XX століття»
  Вчені звання:
  2011старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1988 р.
  Професійна діяльність:
  1975–1988Державна науково-технічна бібліотека України
  1988, лютий –1990, вересеньнауковий співробітник Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
  1990, вересень –1992, жовтеньголовний спеціаліст
  1992, жовтень –2007, липеньнауковий співробітник
  2007, липень –2010, вересеньстарший науковий співробітник
  2010, вересень – по т. ч.провідний науковий співробітник
  Наукове керівництво:
  2019аспірантСокур О. Л.«Взаємодія бібліотек наукових установ НАН України у формуванні вітчизняного наукового інформаційного простору: науково-організаційне забезпечення»
  Додаткові посади та обов`язки:
  2003 – по т. ч.Відповідальний секретар Інформаційно-бібліотечної ради НАН України
  2003 – по т. ч.Член Вченої ради НБУВ
  2008–2020Учений секретар Ради директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів МААН
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2006) Розвиток бібліотечної термінології в Україні у другій половині XX століття [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Солоіденко Галина Іванівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2006. 219 арк.
  2. (2006) Розвиток бібліотечної термінології в Україні у другій половині ХХ століття [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.08 / Солоіденко Галина Іванівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2006. 20 с.
  3. Монографії, брошури
  4. (2009) Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / Національна академія наук України, Секція суспільних і гуманітарних наук ; за заг. ред. В. М. Гейця. Київ : НВЦ НБУВ, 2009. 688 с.
  5. (2010) Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку : монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2010. 204 c.
  6. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2011. 248 c.
  7. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2011. 247 с.
  8. (2018) Національна академія наук України (1918-2018) : до 100-річчя від дня заснування / [редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.) та ін. ; упоряд. іл. матеріалу та бібліогр. покажч.: С. М. Коваленко та ін. ; ред. Т. П. Дубас та ін.] ; НАН України. Київ : Академперіодика, 2018. 333с.
  9. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002) : монографія Київ: НБУВ, 2019. 452 с.
  10. (2020) Бібліотеки та бібліотечна справа на сторінках енциклопедій // Енциклопедії як глокальні медії : колективна монографія / за ред. д. і. н., проф. А. М. Киридон. Київ, 2020. 304с.
  11. Довідники, покажчики, каталоги
  12. (1996) Бібліотеки Національної академії наук України : довідник. Київ:НБУВ, 1996. 96 с.
  13. (2000) Організація роботи бібліотеки науково- дослідної установи Національної Академії Наук України : зб. документів і матеріалів / ред. А. А. Свобода ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1997 . Вип. 3 / уклад. Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко. Київ, 2000. 72 с.
  14. (2012) «Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского» до довідника // Национальные библиотеки стран СНГ: 2005–2010 : информ.-справ. изд. / Рос. гос. б-ка, БАЕ, отд-ние библиотековедения Междунар. акад. информатизации ; [уклад.: Н. П. Ігумнова, М. В. Дьяченко]. Москва, 2012. С. 92–99.
  15. (2019) Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України : довідник / О. С. Онищенко [и др.]. Київ: НБУВ, 2019. 312 с.
  16. Документальні публікації
  17. (2012) Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України: історія діяльності, документи і матеріали / НАН України ; Інформаційно-бібліотечна рада НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-упоряд.: А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська; відп. ред. О. С. Онищенко. Київ, 2013. 142 с.
  18. Статті
  19. (1993) Інформаційно-бібліотечне забезпечення потреб науки / Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко // Бібліотечний вісник. Київ, 1993. № 3–4. C. 53–55.
  20. (1993) Становлення мережі бібліотек наукових установ / А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоїденко // Бібліотечний вісник. Київ, 1993. № 5–6. C. 14–18.
  21. (1999) Міжнародна наукова конференція "Бібліотечно-інформаційні ресурси: формування і розвиток" / Н. Солонська, В. Матусевич [и др.] // Бібліотечний вісник. Київ, 1999. № 6. C. 14–28.
  22. (2000) Семінар бібліотечних працівників у НБУВ // Бібліотечний вісник. Київ, 2000. № 1. C. 55–57.
  23. (2002) Асоціація бібліотек України: етапи становлення та розвитку / О. Онищенко, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. Київ, 2002. № 5. C. 24–30.
  24. (2002) Стан та перспективи розвитку бібліотечної термінології // Бібліотечний вісник. Київ, 2002. № 4. C. 31–36.
  25. (2003) Розвиток бібліотекознавчої термінології в Україні (20-30-ті роки XX ст.) // Бібліотечний вісник. Київ, 2003. № 4. C. 23–32.
  26. (2004) Бібліотечна термінологічна діяльність 1930 - 1990-х років // Вісник Книжкової палати. Київ, 2004. № 8. С. 41–47.
  27. (2004) Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного - 60 років // Бібліотечний вісник. Київ, 2004. № 3. C. 39–40.
  28. (2004) Міжнародне міжбібліотечне співробітництво: перспективи розвиток / Т. Кулаковська, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. Київ, 2004. № 6. C. 45–47.
  29. (2004) Роль професійних асоціацій в інноваційному розвитку бібліотечної справи // Бібліотечний вісник. Київ, 2004. № 3. C. 15–19.
  30. (2004) Українська бібліотечна термінологія: традиції, пошуки та здобутки // Бібліотечний вісник. Київ, 2004. № 5. C. 21–28.
  31. (2005) Міжнародна термінологічна діяльність у галузі бібліотечної справи: словникові проекти та довідково-енциклопедичні видання бібліотек // Бібліотечний вісник. Київ, 2005. № 2. C. 23–31.
  32. (2005) Міжнародне міжбібліотечне співробітництво: перспективи та пріоритети / Т. Кулаковська, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. Київ, 2005. № 6. C. 35–37.
  33. (2005) Проблемы и перспективы развития библиотечной терминологии в Украине // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Киев, 2005. вып. 3. C. 231–240.
  34. (2006) Міжнародне співробітництво бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного простору / Т. Кулаковська, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. Київ, 2006. № 6. C. 37–41.
  35. (2007) Міжнародне співробітництво бібліотек у формуванні електронного середовища наукових бібліотек / Т. Кулаковська, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. Київ, 2007. № 6. C. 42–46.
  36. (2007) Петро Стебницький – оборонець української книги та української мови // Бібліотечний вісник. Київ, 2007. № 2. C. 29–33.
  37. (2007) Словнику Грінченка – 100 років // Бібліотечний вісник. Київ, 2007. № 4. C. 40–44.
  38. (2008) Личные библиотеки и их роль в формировании духовного потенциала нации // Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности. Москва, 2008. C. 351–356.
  39. (2008) Наукова книга на пострадянському просторі // Бібліотечний вісник. Київ, 2008. № 4. C. 54–55.
  40. (2009) Научно-методическая деятельность НБУВ и её влияние на развитие сети библиотек научно-исследовательских учреждений НАН Украины // Информационное обеспечение науки новые технологии: сб. науч. тр. / Каленов Н.Е. (ред.). Москва, 2009. С. 27–41.
  41. (2009) Роль Національної бібліотеки України імені В. Вернадського в організації взаємодії бібліотек, діяльності асоціацій та самоправних організацій // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Львів, 2009. Вип. 4. C. 136–145.
  42. (2009) Російська бібліотечна енциклопедія — ще один крок в теорії і практиці бібліотекознавства // Вісник Книжкової палати. Київ, 2009. № 11. C. 9–12.
  43. (2010) Наукова конференція "День науки-2010" в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського" // Бібліотечний вісник. Київ, 2010. № 5. C. 47–52.
  44. (2010) Терминологическая деятельность украинской эмиграции // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Киев, 2010. вып. 8. C. 237–248.
  45. (2011) Внесок Інформаційно-бібліотечної ради НАН України у розбудову академічної науково-інформаційної системи / О. Онищенко, Г. Солоіденко, А. Свобода // Бібліотечний вісник. Київ, 2011. № 2. C. 34–42.
  46. (2011) Науково-дослідницька робота бібліотек: напрями, пріоритети, ефективність // Вісник Книжкової палати. Київ, 2011. № 11. C. 12–17.
  47. (2011) Роль громадських і самоврядних органів в управлінні бібліотечною діяльністю // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2011. Вип. 29. C. 21–32.
  48. (2013) Видові та термінологічні особливості періодичних видань // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2013. Вип. 35. C. 88–100.
  49. (2013) Електронні інформаційні ресурси бібліотек НДУ НАН України: проблеми інтеграції // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2013. Вип. 38. C. 90–103.
  50. (2013) Раді директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів МААН – 20 років / О. Онищенко, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. Київ, 2013. № 5. C. 51–56.
  51. (2013) Учений зі світовим ім’ям // Бібліотечний вісник 2013, № 2. С. 54–56.
  52. (2014) Международная деятельность Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского: основные направления и приоритеты // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: научн.-практ. и теорет. сборник. Вып. 12. Київ, 2014. С. 341–352.
  53. (2014) Научно-исследовательская работа украинских библиотек: направления, приоритеты, эффективность // Вестник БАЕ. 2014. № 1. С. 52–57.
  54. (2017) Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України: сторінки історії // Бібліотечний вісник. Київ, 2017. № 5. C. 44–50.
  55. (2017) Роль академічних бібліотек в організації і структуруванні інформаційних ресурсів // Наукові праці Нац. бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2017. Вип. 45: Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складова формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору. С. 104–117.
  56. (2017) Роль ученых - членов библиотечных советов НАН Украины в организации работы академических библиотек// Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Киев, 2017. Вып. 15. C. 147–157.
  57. (2017) Стандартизація у бібліотечній галузі: підсумки 26-річної діяльності // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2017. Вип. 48: Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. С.32–44.
  58. (2018) Бібліографічна комісія ВУАН та її незавершена діяльність // Бібліотечний вісник. Київ, 2018. № 3.С. 18–22.
  59. (2019) Інформаційно-бібліотечна рада НАН України та її вчені cекретарі – співробітники Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник. Київ. 2019. № 1. C. 34–41.
  60. (2019) Стан і тенденції розвитку стандартизації в бібліотечній cправі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. Вип. 56. С. 239–253.
  61. (2021) Бібліотечні довідники, путівники: досвід створення та видання // Бібліотечний вісник. Київ, 2021. № 3. С. 64–77.
  62. Науково-популярні публікації
  63. (1992) Чекали дії, а не дійства. Віче. 1992. № 6.
  64. Енциклопедичні статті
  65. (2019) Інформаційно-бібліотечна рада НАН України // Українська бібліотечна енциклопедія [електронний ресурс].
  66. (2019) Бібліографічна комісія Української Академії наук // Українська бібліотечна енциклопедія [електронний ресурс].
  67. Тези наукових доповідей
  68. (2011) Библиотечное знание на страницах украинских энциклопедий // Историко-культурное взаимодействие на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания книгообмена и науки о книге : материалы междунар. науч. конф., Киев, 4-6 окт. 2011 г. М.;:Наука, 2011. С. 160–165.
  69. (2013) Роль библиотек в национальном возрождении Украины, сохранении ее культурного наследия // Научное и культурное взаимодействие на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге. К 285-летию академического книгоиздатель-ства в России: Материалы Международной научной конфе-ренции (Москва, 6-8 ноября 2013 г). Москва: ФГБУ науки НИЦ «Науки» РАН, 2013. С. 192–196.
  70. (2014) Научные исследования в академических библиотеках: направления и приоритеты Материалы II международного конгресса «Библиотека как феномен культуры» г. Минск 22-23 ноября 2014 г. / Министерство культуры Беларуси. Национальная библиотека Беларуси. Минск, 2014. С. 91–95.
  71. (2014) Роль библиотек НАН Украины в формировании общества знаний // Книга в информационном обществе. Материалы XIII Международной научной конференции по проблемам книговедения (Москва, 28-30 апреля 2014 г.) / Отв. ред. В. И. Васильев; Сост.: Д. Н. Бакун, М. А. Ермолаева; В 4 ч. Москва: ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2014. С. 214–215.
  72. (2014) Роль ученых в организации работы академических библиотек, деятельности Информационно-библиотечного совета НАН Украины // Библиотека академии наук: 300 лет служения науке» тезисы докладов юбилейной науч. конф. 27-28 ноября 2014 г. Санкт-Петербург, 2014. С. 75.
  73. (2015) Академические библиотеки: формирование базовых ценностей в эпоху информатизации // Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе : материалы междунар. конф. Central Asia-2015, 22–24 апр. 2015 г. Ташкент, 2015. С. 126–131.
  74. (2015) Академічні бібліотеки Півдня та Сходу: втрачені можливості для користувачів України // Культурні цінності Криму і Донбасу в умовах війни та окупації : матеріали круглого столу «Історико-культурний та науковий потенціал Півдня та Сходу України в умовах окупації та воєнних дій: загрози, втрати, перспективи збереження та відновлення; м. Київ, 12 листопада 2015 р. Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. С. 63–71.
  75. (2015) Взаємодія бібліотек як важливий чинник розвитку бібліотечної галузі // Бібліотечні цінності в епоху сучасних інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Чернівці, 14–15 травня 2015 р. / Нац. наук. мед. б-ка України; Б-ка Буковин. держ. мед. ун-ту. Київ : Вид-во БДМУ, 2015. C. 73–82.
  76. (2016) Академічні бібліотеки Півдня та Сходу: втрачені можливості для користувачів України // Культурні цінності Криму і Донбасу в умовах війни та окупації: матеріали круглого столу «Історико-культурний та науковий потенціал Півдня та Сходу України в умовах окупації та воєнних дій: загрози, втрати, перспективи збереження та відновлення; м. Київ, 12 листопада 2015 р. Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. С. 63–71.
  77. (2016) Бібліотеки та їх роль в управліннінаціональними бібліотечно-інформаційними ресурсами // Місія медичних бібліотек в умовах реформування медичної галузі України : матеріали XV ювілейної міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 травня 2016 р. мю Дніпропетровськ) / Нац. наук. мед. б-ка України, Б-ка ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», КЗ «Дніпропетровська обласна наук. мед. б-ка». Дніпропетровськ, 2016. С. 26–29.
  78. (2017) Бібліотечні стандарти: нові виклики та українські реалії // Бібліотека. Наука. Комунікація : Матеріали Між нар. наук. конф. (Київ, жовт. 2017 р. : / НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Асоціація б-к України, Рада директорів наук. б-к та ін форм. центрів академій наук – членів МААН. Київ, 2017. С. 442–445.
  79. (2017) Раді директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – 20 років // Міжнародна діяльність бібліотек як складова європейського вибору держави : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 22-23 вересня 2016 р.) / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ; упоряд. С.Г. Сердюк; відп. ред. Л.В.Арюпіна; ред.:Н.Г. Майданюк, І.С. Шелестович. Одеса. 2017.
  80. (2017) Роль учених, голів ІБР НАН України в діяльності бібліотечної академічної мережі та розвитку бібліотечної справи // 8 Міжнародний конгрес україністів. Українознавство. Освіта. Збірник наукових статей. Частина друга / [голов. ред. Г.Скрипник] ; НАН України, МАУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2017. C. 123–134.
  81. (2018) Вчені Національної академії наук України та їх участь у становленні бібліотек, розвитку бібліотечної справи // Стратегія розвитку медичних бібліотек України: пошук нових форматів: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2018 р., м. Тернопіль) / Нац. наук. мед. б-ка України, Б-ка ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачовського МОЗ України, Терноп. обл. наук. мед. б-ка. Вінниця : Нова Книга, 2018.
  82. (2018) Стандартизація бібліотечної діяльності в умовах розвитку інформаційних технологій // Бібліотека. Наука. Комунікація 100-річчя НБУВ: матеріали Між- нар. наук. конф. (Київ, 6-8 лист. 2018 р.) / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; Асоціація б-к України. Рада дир. б-к та ін форм. центрів – членів МААН Київ, 2018.
  83. (2019) Міжнародні стандарти діяльності бібліотек: європейські можливості та українські реалії // Медичні бібліотеки України в глобалізованому світі науки, освіти та культури: матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2019 р., м. Львів) / Нац. наук. мед. б-ка України, Б-ка ДВНЗ «Львівськ. держ. мед. ун-т МОЗ України, Львівск. обл. наук. мед. б-ка. Львів, 2019.
  84. (2019) Проблеми українського термінологічного словникарства у бібліотечній галузі // Бібліотека. Наука. Комунікація : актуальні тенденції у цифрову епоху: матеріали Міжнар. наук. конф. (8-10 жовтня 2019) : у 2 т./ НАН України, Нац. б-ка України ім.В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та ін форм. центрів акад. наук – членів МААН. Київ, 2019. Т. 1.
  85. (2020) Нові терміни та старий зміст науково-методичної діяльності // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  86. (2021) Бібліографія на сторінках енциклопедій // Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства : матеріали XX Міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 травня 2021р.) / Національна наукова медична бібліотека Ураїни, Наукова бібліотека Ужгородського університету Київ– Ужгород, 2021.
  87. Рецензії
  88. (2005) Cтрішенець Н. В. Англо-українськийсловник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології Київ. 2004. 329 с.// Бібліотечний форум. Київ, 2005. № 2.
  89. (2006) Информатизация: понятийный словарь терминов и абревиатур / под ред. Л. С. Винарика, М. И. Крулькевича Донецк. 2006. 208 с.// Вісник Книжкової палати. Київ, 2006. № 10.
  90. (2014) Ильганаева В. А. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность): словарь-справочник. Харьков, 2009. 392 с. // Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Львів, 2014. Вип. 9. C. 271–276.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського