До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КУЛАКОВСЬКА Тетяна Леонтіївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/170319

 

КУЛАКОВСЬКА Тетяна Леонтіївна


старший науковий співробітник


Інститут бібліотекознавства .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
Контактна інформація: , kulakovska@nbuv.gov.ua
Дати життя:1958
Персональні веб-ресурси
Науковий ступінь:
2006кандидат історичних наук; тема дисертації: Бібліотечно-інформаційна система НАН України: (20-ті роки XX ст. - початок XXI ст.).
Вчені звання:
старший науковий співробітник
Професійна діяльність:
головний бібліотекар відділу інформаційно-аналітичного забезпечення наукових, науково-технічних програм та проектів інформаційно-аналітичного центру
з 2002учений секретар Інформаційно-бібліотечної ради НАН України
з 2008 по 2019учений секретар НБУВ
Додаткові посади та обов`язки:
з 04.02.2008 по 15.03.2019учений секретар
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2006) Бібліотечно-інформаційна система НАН України: (20-ті роки ХХ ст. - початок ХХІ ст.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Кулаковська Тетяна Леонтіївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2006. - 244 арк. .
 2. (2006) Бібліотечно-інформаційна система НАН України: (20-ті роки ХХ ст. - початок ХХІ ст.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Кулаковська Тетяна Леонтіївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2006. - 20 с.
 3. Монографії, брошури
 4. (1999) Організація роботи бібліотеки науково- дослідної установи Національної Академії Наук України [Текст] : зб. документів і матеріалів / ред. А. А. Свобода ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1997 . Вип. 2 : Нормування праці : зб. матеріалів / уклад. Т. Л. Кулаковська ; відп. ред. В. Г. Попроцька. - К. : [б.в.], 1999. - 30 с.
 5. (2006) Організація роботи бібліотеки науково- дослідної установи Національної Академії Наук України [Текст] : зб. документів і матеріалів / ред. А. А. Свобода ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1997 . Вип. 4 / уклад. Т. Л. Кулаковська ; відп. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва. - [Б. м.] : [б.в.], 2006. - 153 с.
 6. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Нац. б-ка України ім. Вернадського, 2011. - 222 с. .
 7. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2011. - 247 с.
 8. (2013) Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. - 203 с.
 9. (2013) Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України: історія діяльності, документи і матеріали [Текст] / Нац. акад. наук України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-упоряд.: А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська ; відп. ред. Онищенко О. С.]. - К. : [б. в.], 2013. - 140 с.
 10. Довідники, покажчики, каталоги
 11. (2013) Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (До 25-річчя наукової діяльності) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад. Н. І. Моісеєнко ; редкол.: В. І. Попик (голова) та ін. ; вступ. ст. Л. А. Дубровіної]. - К. : НБУВ, 2013. - 83 c.
 12. (2013) Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Січкар А. В., Моісеєнко Н. І. ; редкол.: Попик В. І. (голова) та ін. ; вступ. ст.: Навальська Т. В., Ляшко С. М.]. - К. : [б. в.], 2013. - 100 с.
 13. Статті
 14. (2002) Нарада "Інтеграція електронних інформаційних ресурсів бібліотек мережі НАН України” (8 лютого 2002 р.) / Т. Кулаковська // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 3. – C. 58-60.
 15. (2003) Науково-інформаційна діяльність у науково-дослідних установах НАН України (2002 р.) / Т. Кулаковська // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 3. – C. 45-50 .
 16. (2004) Бібліотечно-інформаційна система НАН України: стан, основні завдання, перспективи (огляд діяльності у 1999-2003 рр.) / Т. Кулаковська // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 1. – C. 2-10 .
 17. (2004) Зміцнюємо міжбібліотечні зв’язки: нарада представників Ради директорів наукових бібліотек і інформаційних центрів академій наук - членів МААН і Асоціації бібліотек України / Т. Кулаковська // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 2. – C. 51-52 .
 18. (2004) Міжнародне міжбібліотечне співробітництво: перспективи розвиток / Т. Кулаковська, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 6. – C. 45-47 .
 19. (2004) Науково-методична діяльність НБУВ та її вплив на становлення мережі бібліотек науково-дослідних установ НАН України у 20-30-х роках XX ст. / Т. Кулаковська // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 3. – C. 2-11 .
 20. (2004) Національній бібліотеці Киргизької Республіки – 70 / Т. Кулаковська // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 5. – C. 55-56 .
 21. (2004) Феномен БАН: До 290-річчя від дня заснування Бібліотеки Російської академії наук / Т. Кулаковська // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 5. – C. 53-55.
 22. (2005) Міжнародне міжбібліотечне співробітництво: перспективи та пріоритети / Т. Кулаковська, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 6. – C. 35-37.
 23. (2005) Розвиток науково-інформаційної діяльності НАН України: пріоритети і перспективи / Т. Кулаковська // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 3. – C. 17-25 .
 24. (2005) Тендерні торги в бібліотеці: організаційне та юридичне забезпечення / Т. Кулаковська, Ю. Калініна // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 1. – C. 13-18 .
 25. (2006) Міжнародне співробітництво бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного простору / Т. Кулаковська, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – C. 37-41 .
 26. (2007) Міжнародне співробітництво бібліотек у формуванні електронного середовища наукових бібліотек / Т. Кулаковська, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 6. – C. 42-46 .
 27. (2010) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як науково-дослідна установа: основні напрями діяльності / Тетяна. Кулаковська // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 5. – C. 165 - 172 .


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського