До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КУЛАКОВСЬКА Тетяна Леонтіївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/170319

 

КУЛАКОВСЬКА Тетяна Леонтіївна


старший науковий співробітник


Інститут бібліотекознавства. Відділ науково-методичної роботи
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Kulakovska Tetiana (eng)
 • Кулаковская Татьяна (rus)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Сучасне бібліотекознавство, історія бібліотечної справи, науково-інформаційна діяльність бібліотек, науково-методичне забезпечення роботи наукових бібліотек та бібліотечно-інформаційних мереж, питання підвищення кваліфікації фахівців.
  Контактна інформація: +38(044) 524-35-92, kulakovska@nbuv.gov.ua
  Дати життя:12.05.1958
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1979Київський державний інститут культури імені О. Корнійчука, бібліотекар-бібліограф
  Науковий ступінь:
  2006кандидат історичних наук; тема дисертації: «Бібліотечно-інформаційна система НАН України: (20-ті роки XX ст. - початок XXI ст.)»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1987 р.
  Професійна діяльність:
  1987–2008, лютий Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення наукових, науково-технічних програм та проектів інформаційно-аналітичного центру, головний бібліотекар, науковий співробітник, старший науковий співробітник
  2008, лютий – 2019, березеньучений секретар НБУВ
  2019 – по т. ч.Відділ з охорони інтелектуальної власності Інституту бібліотекознавства, старший науковий співробітник
  Додаткові посади та обов`язки:
  2003–2019член Вченої ради НБУВ
  2008–2019секретар Вченої ради
  2003–2008вчений секретар Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, Ради директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук (МААН); секретар Тендерного комітету НБУВ
  Відзнаки та нагороди:
  2019Відзнака НАН України «За професійні здобутки»
  Інформаційні
  ресурси:
  «Наукова і видавнича діяльність» офіційного сайту НБУВ
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2006) Бібліотечно-інформаційна система НАН України: (20-ті роки ХХ ст. - початок ХХІ ст.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Кулаковська Тетяна Леонтіївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2006. - 244 арк.
  2. (2006) Бібліотечно-інформаційна система НАН України: (20-ті роки ХХ ст. - початок ХХІ ст.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Кулаковська Тетяна Леонтіївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2006. - 20 с.
  3. Монографії, брошури
  4. (1999) Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної Академії Наук України [Текст] : зб. документів і матеріалів / ред. А. А. Свобода ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1997 . Вип. 2 : Нормування праці : зб. матеріалів / уклад. Т. Л. Кулаковська ; відп. ред. В. Г. Попроцька. - Київ, 1999. - 30 с.
  5. (2006) Організація роботи бібліотеки науково- дослідної установи Національної Академії Наук України [Текст] : зб. документів і матеріалів / ред. А. А. Свобода ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1997 . Вип. 4 / уклад. Т. Л. Кулаковська ; відп. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва. - [Б. м.] : [б.в.], 2006. - 153 с.
  6. (2008) Національна академія наук України. 1918–2008 : до 90-річчя від дня заснування / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського.; Голов. ред. Б.Є. Патон; Автор. кол.: О.С. Онищенко, М.В. Попович, В.Л. Богданов та ін. Київ, 2008. 624 c.
  7. (2009) Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : нац. доп. / В. М. Геєць (заг. ред.) та ін. ; НАН України ; Національна б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2009. 687 с.
  8. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Нац. б-ка України ім. Вернадського, 2011. - 222 с.
  9. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2011. - 247 с.
  10. (2013) Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. - 203 с.
  11. (2013) Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України: історія діяльності, документи і матеріали [Текст] / Нац. акад. наук України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-упоряд.: А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська ; відп. ред. Онищенко О. С.]. - К. : [б. в.], 2013. - 140 с.
  12. (2014) Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ;НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 296 с..
  13. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002) : монографія. - Київ, 2019. 452 с.
  14. Довідники, покажчики, каталоги
  15. (2013) Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (До 25-річчя наукової діяльності) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад. Н. І. Моісеєнко ; редкол.: В. І. Попик (голова) та ін. ; вступ. ст. Л. А. Дубровіної]. - К. : НБУВ, 2013. - 83 c.
  16. (2013) Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Січкар А. В., Моісеєнко Н. І. ; редкол.: Попик В. І. (голова) та ін. ; вступ. ст.: Навальська Т. В., Ляшко С. М.]. - К. : [б. в.], 2013. - 100 с.
  17. (2019) Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України : довідник / О. С. Онищенко та ін. Київ, 2019. 312 с.
  18. Документальні публікації
  19. (2013) Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України: історія діяльності, документи і матеріали / Нац. акад. наук України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-упоряд.: А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська ; відп. ред. Онищенко О. С. Київ, 2013. 140 с.
  20. Статті
  21. (2002) Нарада "Інтеграція електронних інформаційних ресурсів бібліотек мережі НАН України” (8 лютого 2002 р.) / Т. Кулаковська // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 3. – C. 58-60.
  22. (2003) Науково-інформаційна діяльність у науково-дослідних установах НАН України (2002 р.) / Т. Кулаковська // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 3. – C. 45-50.
  23. (2003) Роль библиотек научно-исследовательских учреждений НАН Украины в информационной поддержке научных исследований / Т. Л. Кулаковская // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - 2003. - вып. 2. - С. 101-117.
  24. (2004) Бібліотечно-інформаційна система НАН України: стан, основні завдання, перспективи (огляд діяльності у 1999-2003 рр.) / Т. Кулаковська // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 1. – C. 2-10.
  25. (2004) Зміцнюємо міжбібліотечні зв’язки: нарада представників Ради директорів наукових бібліотек і інформаційних центрів академій наук - членів МААН і Асоціації бібліотек України / Т. Кулаковська // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 2. – C. 51-52.
  26. (2004) Міжнародне міжбібліотечне співробітництво: перспективи розвиток / Т. Кулаковська, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 6. – C. 45-47.
  27. (2004) Науково-методична діяльність НБУВ та її вплив на становлення мережі бібліотек науково-дослідних установ НАН України у 20-30-х роках XX ст. / Т. Кулаковська // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 3. – C. 2-11.
  28. (2004) Національній бібліотеці Киргизької Республіки – 70 / Т. Кулаковська // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 5. – C. 55-56.
  29. (2004) Феномен БАН: До 290-річчя від дня заснування Бібліотеки Російської академії наук / Т. Кулаковська // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 5. – C. 53-55.
  30. (2005) Міжнародне міжбібліотечне співробітництво: перспективи та пріоритети / Т. Кулаковська, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 6. – C. 35-37.
  31. (2005) Научно-информационная деятельность библиотечно-информационной системы НАН Украины: направления, приоритеты и перспективы / Т. Л. Кулаковская // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - 2005. - вып. 3. - С. 58-69.
  32. (2005) Розвиток науково-інформаційної діяльності НАН України: пріоритети і перспективи / Т. Кулаковська // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 3. – C. 17-25.
  33. (2005) Тендерні торги в бібліотеці: організаційне та юридичне забезпечення / Т. Кулаковська, Ю. Калініна // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 1. – C. 13-18.
  34. (2006) Міжнародне співробітництво бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного простору / Т. Кулаковська, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – C. 37-41.
  35. (2007) Міжнародне співробітництво бібліотек у формуванні електронного середовища наукових бібліотек / Т. Кулаковська, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 6. – C. 42-46.
  36. (2007) Совет директоров научных библиотек и информационных центров академий наук – членов МААН: развитие информационого сотрудничества / А. С. Онищенко, Т. Л. Кулаковская //Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научн.-практ. и теорет. сборник. Вып. 5. Киев, 2007. С. 7–23.
  37. (2008) Науково-методична підтримка інноваційної діяльності бібліотек науково-дослідних установ НАН України /Т. Кулаковська, Н. Смаглова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2008. Вип. 20. С. 197-213.
  38. (2010) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як науково-дослідна установа: основні напрями діяльності / Тетяна. Кулаковська // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 5. – C. 165 - 172.
  39. (2019) Национальная библиотека Украины имеи В. И. Вернадского как научно-исследовательский институт: итоги пятилетней деятельности, перспективы инновационного развития / В. Горева, Т. Кулаковская // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2019. – Вып. 17. – C. 19-39.
  40. (2020) Аналіз ефективності діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як наукової установи: нормативно-правовий та науково-організаційний аспекти / В. Горєва, Т. Кулаковська // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - 2020. - Вып. 18. - С. 21-51 DOI: 10.15407/maan2020.18.021.
  41. (2020) Концептуальні засади стратегічного розвитку національного наукового бібліотечно-інформаційного комплексу: історія, принципи, пріоритети / Т. Коваль, Т. Кулаковська, В. Горєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 58. - С. 426-448 DOI: 10.15407/np.58.426.
  42. (2020) Науково-організаційне забезпечення видавничої діяльності в НАН України (1993-2019): нові тенденції / Т. Дубас, Т. Кулаковська, О. Вакаренко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 57. - С. 242-258 DOI: 10.15407/np.57.242.
  43. (2021) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: наукова та бібліотечно-інформаційна діяльність в умовах карантину (2020 р.) / Т. Коваль, В. Горєва, Т. Кулаковська, Л. Матвійчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2021. - Вип. 61. - С. 167-191 DOI: 10.15407/np.61.167.
  44. Тези наукових доповідей
  45. (2009) Науково-видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: стан та перспективи // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: Матеріали наук.-практ. конф., Львів, 12 листопада 2009 р. Львів: Львівська політехніка, 2009. С. 27–36.
  46. (2012) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як науково-дослідний центр: основні напрями діяльності // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої наук.-практ. конф. (25 жовт. 2012 р., м. Львів). Львів, Львівська політехніка, 2012. С. 135–140.
  47. (2019) Наукова складова діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху: Том 1 : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 8–10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. / ред. Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, О. М. Василенко, О. А. Вакульчук, Г. В. Індиченко, Т. В. Коваль, Г. І. Ковальчук, Л. Й. Костенко, К. В. Лобузіна, Л. В. Муха, В. І. Попик, Г. Я. Рудий, О. П. Степченко, Н. В. Стрішенець. Київ, 2019. С. 74–77.
  48. (2020) Напрями та пріоритети стратегічного розвитку наукового бібліотечно-інформаційного комплексу // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  49. (2020) Національна бібліотека в сучасному науково-інформаційному просторіІ:дослідження, підсумки, здобутки // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  50. (2021) Науково-дослідна та видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: проєкти 2020 р. / Т. Кулаковська, В. Горєва // Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства : матеріали ХХ ювілейної міжнародної науково-практичної конференції (19–20 травня 2021 р., м. Ужгород). Київ, 2021. С. 53–55.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського