До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: збереження, консервація (2019)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003705

Колекція: Історія НБУВ
Тип реcурсу:
 Книга  
  

Назва(и):
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: ЗБЕРЕЖЕННЯ, КОНСЕРВАЦІЯ
Автор(и):
МУХА Людмила Вікторівна
ЗАТОКА Любов Петрівна
КУЯВА Людмила Михайлівна
Дата(и):2019
ISBN:
DOI:

Наукове видання присвячене історії створення та сучасному станові одного з важливих підрозділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Центру консервації і реставрації. В монографії надано характеристику науково-дослідної та науково-практичної діяльності Центру за понад 25 років його функціонування, зокрема висвітлено питання превентивної консервації документів та впровадження інноваційних технологій; визначено принципи, методи та підходи в сучасній системі збереження фондів; репрезентовано дослідження процесів природного та штучного старіння паперу; надано методичні рекомендації, інструкції та технологічні регламенти, що можуть бути використані задля уповільнення процесів старіння паперових та новітніх носіїв інформації в умовах бібліотечного середовища тощо. Результати науково-дослідної роботи Центру апробовані та запроваджені в умовах НБУ В і можуть бути використані профільними установами України, що зберігають фонди на паперових та електронних носіях інформації. Також у монографії представлений анотований список основних публікацій Центру консервації і реставрації НБУ В за 1993–2019 рр.

Видання розраховане на фахівців із забезпечення збереження бібліотечних та ар-хівних

Робота виконана за рахунок коштів бюджетної програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230).


Опис документа:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: збереження, консервація / Людмила Муха, Любов Затока, Людмила Куява; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Центр консервації і реставрації. – Київ, 2019. – 234 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003705


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського