До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЗАТОКА Любов Петрівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/498560

 

ЗАТОКА Любов Петрівна


науковий співробітник


Відділ наукових технологій збереження фондів
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Zatoka Liubov (eng)
 • Затока Любовь Петровна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Екологічні аспекти збереження фондів, матеріалознавчий напрямок у галузі збереження бібліотечних та архівних документів, сучасні технології збереження інформаційних ресурсів. Професійні зв'язки і співпраця з колегами в галузі збереження бібліотечних документів.
  Контактна інформація: +38(044) 235-50-13, zatoka@nbuv.gov.ua
  Дати життя:5.07.1954, c. Яснозір'я, Черкаської обл., Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1977Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», інженер хімік-технолог
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1994 р.
  Професійна діяльність:
  1977–1994Український науково-дослідний інститут паперу
  1994 – до т. ч.Відділ наукових технологій збереження фондів
  Наукові проекти:
  2009–2023Участь у організації та координації робіт зі збереження та забезпечення належного функціонування наукового об’єкта, що становить національне надбання «Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань, історичних колекцій, архівний фонд України та депозитарій Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського»
  Відзнаки та нагороди:
  2018Грамота Відділення історії, філософії та права НАН України
  Публікації:
   Монографії, брошури
  1. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002) : монографія / Т. Д. Антонюк, Т. І. Арсеєнко, Н. П. Бондар, О. А. Вакульчук, О. М. Василенко, Л. В. Гарбар, В. М. Горовий, С. М. Денисова, Т. В. Добко, Т. П. Дубас, Л. А. Дубровіна, Л. П. Затока, Н. Б. Захарова, Н. М. Зубкова, Л. В. Івченко, Г. В. Індиченко, Ю. С. Калініна-Симончук, Т. І. Клочок, Т. В. Коваль, Т. М. Коваль, Г. І. Ковальчук, І. С. Корчемна, Л. Й. Костенко, Т. Л. Кулаковська, Л. А. Литвинова, К. В. Лобузіна, Н. І. Любовець, Л. О. Матвійчук, Л. В. Муха, Т. Є. Мяскова, Л. С. Новосьолова, О. С. Онищенко, В. Ю. Омельчук, Т. П. Павлуша, Л. А. Пестрецова, С. В. Полтавець, Ю. М. Половинчак, О. В. Полякова, В. І. Попик, І. А. Сергєєва, Г. І. Солоіденко, О. П. Степченко, Д. В. Устиновський, В. М. Чупріна, Павло І. Шекера, І. О. Шульга, Г. М. Юхимець, М. А. Філіпович, О. Г. Яковенко, Л. М. Яременко, О. М. Яценко ; ред. Л. А. Дубровіна. – Київ, 2019. – 452 с.
  2. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: збереження, консервація / Людмила Муха, Любов Затока, Людмила Куява; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Центр консервації і реставрації. – Київ, 2019. – 234 c.
  3. (2020) Превентивні методи збереження документів наукових бібліотек у несприятливих екологічних умовах : монографія / Л. П. Затока, Л. М. Куява, Т. В. Крікова, К. В. Лобузіна, Л. В. Муха, А. А. Остапенко, Я. І. Савчук ; відп. ред. Л. В. Муха. – Київ, 2020. – 124 с.
  4. Статті
  5. (1998) Особливості паперу друкованих видань відділу "зарубіжна україніка" періоду 1917-1921 рр. НБУВ / М. Омельченко, Л. Затока, Л. Дегтяренко // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 1998. – Т. 3. – C. 63-64.
  6. (2000) Особливості паперу для документів архівного призначення: підходи у виборі та умовах зберігання / М. Омельченко, Л. Затока // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2000. – Т. 6. – С. 77-79.
  7. (2000) Технологические аспекты сохранности бумажного носителя информации / Н. М. Омельченко, Л. П. Затока // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2000. – Вып. 1. – C. 136-140.
  8. (2006) Технології збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів / Л. Муха, З. Савіна, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – Київ, 2006. – № 6. – C. 28-30.
  9. (2007) Історичні та техніко – технологічні аспекти фазової консервації бібліотечних фондів // Бібліотечний вісник. – Київ, 2007. – №1. – С. 21-25.
  10. (2007) Досвід, проблеми та перспективи стабілізації документів з ослабленою матеріальною основою на паперових носіях (бібліографічний огляд) // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 226-246.
  11. (2007) Збереження бібліотечно-інформаційних фондів: традиційні та нові підходи // Бібліотечний вісник. – Київ, 2007. – №6. – С. 39-41.
  12. (2007) Пітер Уотерс і фазова консервація бібліотечних документів / М. Омельченко, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – Київ, 2007. – № 3. – C. 17-19.
  13. (2007) Центр консервации и реставрации Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского : достижения, задачи, перспективы ( к 15 – летию создания) // Библиотеки Национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития / Научно – практический и теоретический сборник. – Киев, 2007. – Вып.5. – С. 247-264.
  14. (2008) Науково – прикладні обстеження колекцій НБУВ – базова складова планування і реалізації консерваційних заходів // Наукові праці НБУВ. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 193-201.
  15. (2008) Пошук нових підходів до питань збереження бібліотечних та архівних фондів // Архіви України. – Київ, 2008. – №1-2. – С. 194-199.
  16. (2009) Зміцнення паперу документів: сучасні технології та нові матеріали // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ, 2009. – Вип. 13. – С. 420-448.
  17. (2009) Оптимізація доступу до рукописних і книжкових пам’яток : превентивні заходи зі збереження та оцифрування // Бібліотечний вісник. – Київ, 2009. – №6. – С. 25-29.
  18. (2010) Інноваційні технології збереження бібліотечних фондів // Бібліотечний вісник . – Київ, 2010. – № 6 .– С. 67-69.
  19. (2010) Технології та матеріали наукової реставрації сьогодення // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2010. – Вип. 14. – С. 391-403.
  20. (2011) Збереження бібліотечних фондів у процесі формування електронних бібліотечних ресурсів / Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – Київ, 2011. – № 6. – C. 62-64.
  21. (2011) Исследования и консервация коллекционных собраний НБУВ в процессе внедрения инновационных технологий сохранения библиотечных фондов // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2011. – Вып. 9. – C. 239-251.
  22. (2012) Нові технології збереження бібліотечних фондів / Л. Муха, Є. Потшебніцка, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – Київ, 2012. – № 6. – C. 67-69.
  23. (2012) Сучасна система збереження бібліотечних фондів : поєднання традиційних та новітніх технологій // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2012. – Вип. 16 . – С. С.515 – 542.
  24. (2013) Ефективність використання сучасних матеріалів для відновлення раритетних документів у НБУВ // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 37. – C. 296-305.
  25. (2014) Збереження унікальних документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського під час експонування: дослідження та практика / Л. В. Муха, Л. П. Затока // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 634-646.
  26. (2015) Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи / Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – Київ, 2015. – № 6. – C. 47-48.
  27. (2015) Особливі властивості паперу бібліотечних документів: методи дослідження та фактори довговічності / Л. В. Муха, Л. П. Затока // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 449-468.
  28. (2016) Cтабілізація бібліотечних документів: експериментальні дослідження та перспективи впровадження / Л. П. Затока, Н. Б. Баляниця [та ін.] // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 488-508.
  29. (2016) Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи / Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – Київ, 2016. – № 6. – C. 42-44.
  30. (2017) Мікобіота повітря схо-вищ і документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Історичний аспект, дослідження з 1992 р.) / А. Г. Суббота, Л. В. Муха, П. Л., Л. П. Затока // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2017. – Вип. 21. – C. 428-460.
  31. (2017) Экологические аспекты сохранности фондов научных библиотек / Л. В. Муха, Л. П. Затока, Л. М. Волосатых // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2017. – Вып. 14. – C. 167-181.
  32. (2018) Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи / Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – Київ, 2018. – № 6. – C. 61-63.
  33. (2019) Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи // Бібліотечний вісник. – Київ, 2019. – № 6. – C. 66-67.
  34. (2020) Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи / Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – Київ, 2020. – № 6. – С. 55-56.
  35. (2020) Мікроскопічні гриби у повітрі бібліотек наукових установ м. Києва / А. І. Чуєнко, Ю. Б. Письменна, Я. І. Савчук, Л. П. Затока, Л. М. Куява, Н. О. Латіна // Мікробіологічний журнал. – Київ, 2020. – Т. 82, № 4. – С. 63-70.
  36. (2020) Особливості зберігання документів на традиційних носіях, що зазнали техногенного навантаження / Л. П. Затока, А. А. Остапенко // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2020. – Вип. 26. – С. 391-402.
  37. (2022) Забезпечення довговічності особливо цінних документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: поєднання різних технологічних підходів // Рукописна та книжкова спадщина України. -– Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 437-455.
  38. (2022) Консерваційні заходи для збереження особливо цінних документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: обстеження, дослідження, впровадження/ Л. П. Затока, Я.І.Савчук // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2022.– Вип. 29. – С. 401-422.
  39. Енциклопедичні статті
  40. (2008) Старіння матеріальної основи документа // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 742-743.
  41. (2008) Целюлоза // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 815.
  42. (2018) Старіння матеріальної основи документа // Українська бібліотечна енциклопедія. – Київ, 2018.
  43. Тези наукових доповідей
  44. (2007) Реализация консервационных мероприятий для обеспечения сохранности рукописно – книжных памятников Востока в Национальной библиотеке Украины имени В.И. Вернадского // Исследования, консервация и реставрация рукописных и печатных памятников Востока: Материалы 1-ой Междунар. науч. - практ. конф. (17 – 19 апреля 2007 г., Москва). – Москва, 2007. – С. 155-162.
  45. (2008) Научно-прикладные исследования коллекций Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского – базовая составляющая планирования и реализации консервационных мероприятий // Матэрыялы Чацвертых Міжнародных Кнігазнаýчых чытанняý “Новыя тэхналогіі ý захаванні дакументальных помнікаý”: (Мінск, 20-21 лістапада 2008 г.) / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; складальнік А.А.Капырына. – Мінськ, 2008. – С. 167-178.
  46. (2008) Некоторые аспекты деятельности Центра консервации и реставрации Национальной библиотеки Украины имени // Материалы науч.конф. «Сохранение культурного наследия библиотек, архивов и музеев» . – СПб.: БАН, 2008. – С. 136-141.
  47. (2020) Ефективність високотехнолічних приладів для визначення фізико-механічних показників паперу в процесі штучного старіння // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.).– Київ, 2020.
  48. (2020) Збереження пошкоджених документів: прогнозування необхідних умов та уникнення ризиків // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). – Київ, 2020.
  49. (2020) Фотокаталітичний композиційний матеріал для інактивації бактерій та спор грибів, що переносяться повітряним шляхом // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). – Київ, 2020.
  50. (2021) Еволюція системи збереження бібліотечних фондів НБУВ: осучаснення напрямів, вибір об’єктів //Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 5–7 жовтня 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 720-723.
  51. (2022) Вплив фізико-хімічних та структурних чинників на фактичний фізичний стан цінних бібліотечних документів // Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали Міжнар. наук. конф. Київ, 4–6 жовт. 2022 р. – Київ, 2022. – С. 562-564.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського