До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

МУХА Людмила Вікторівна - біографічна довідка
Раніше працювала в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/036666

 

МУХА Людмила Вікторівна


заступник генерального директора з наукової роботиПублікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Mukha Liudmyla (eng)
 • Муха Людмила Викторовна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Організація історико-культурних фондів, збереження документних фондів бібліотек і архівів.
  Дати життя:25.02.1948
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1970Новозибківський державний педагогічний інститут
  Науковий ступінь:
  1977кандидат історичних наук; тема дисертації: «Реконструкція та реєстраційний опис бібліотечних колекцій і зібрань в системі історико-культурних фондів»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1978 р.
  Професійна діяльність:
  1970–1972 викладач середньої школи м.Брянська
  1972–1975педагогічна діяльність у Києві
  2018–2023заступник генерального директора з наукової роботи
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1997) Бібліотечні колекції та зібрання в системі історико- культурних фондів: реконструкція і реєстраційний опис [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Муха Людмила Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1997. – 146 арк.
  2. Монографії, брошури
  3. (1997) Бібліотечні книжкові колекції і зібрання: походження, історія, реконструкція. – Київ, 1997. – 50 c.
  4. (2019) Національна бібліотека Україні імені В.І. Вернадського: збереження, консервація та реставрація бібліотечних фондів в Україні (1992-2018) / Л. Муха, Л. Затока, Л. Куява ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Центр консервації і реставрації. – Київ, 2019. – 240 с.
  5. Довідники, покажчики, каталоги
  6. (2012) Газети України 1935–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Каталог: У 2 ч.: Частина 1 / О. А. Вакульчук [и др.] ; ред. О. С. Онищенко [и др.]. – Київ, 2012. – 570 с.
  7. (2012) Газети України 1935–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Каталог: У 2 ч.: Частина 2 / О. А. Вакульчук [и др.] ; ред. О. С. Онищенко [и др.]. – Київ, 2012. – 662 с.
  8. (2013) Газети України 1951-1955 років у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ, 2013. – 496 с.
  9. (2014) Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : наук. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк ; редкол.: Онищенко О. С. (голова) та ін. ; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець ; комп'ютер. технологія К. В. Лобузіна]. – Київ, 2014. – 433 с.
  10. (2015) Київські газети 1838-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : наук. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад. О. С. Залізнюк ; редкол.: Онищенко О. С. (голова) та ін.; ред.-бібліограф: М. І. Швець ; комп'ютер. технологія: К. В. Лобузіна]. – Київ, 2015.
  11. (2015) Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917-1920 років: матеріали до біобібліографії [Текст] : [анот. бібліогр. покажч.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ, 2015.
  12. (2018) Українські газети 1898-2015 років, що виходили за межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; [уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк, Л. А. Білименко ; редкол.: Т. Д. Антонюк та ін.]. – Київ, 2018. – 474 с.
  13. Статті
  14. (1989) Исторические коллекции книг и библиотечных собраний и совершенствование их организации и хранения / АН УССР // Прогрессивные библиотечные технологии: организация и управление: Сб. науч. тр. – Київ, 1989. – С. 127-133.
  15. (1993) Центр консервации и реставрации Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского: достижения, задачи, перспективы // Библиотеки Национальных Академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Международная ассоциация Академий наук. – 1993. – Вып. 5. – C. 247-264.
  16. (1997) Бібліотечні книжкові колекції та зібрання:паспортизація фондів (для Державного реєстру національного культурного надбання України) // Бібліотечний вісник. – Київ, 1997. – № 3. – С. 3-7.
  17. (2002) Бібліотекар - хранитель і носій історичної пам'яті // Бібліотечний вісник. – Київ, 2002. – № 6. – C. 17-21.
  18. (2002) Технології захисту та збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів у процесі їх використання // Бібліотечний вісник. – Київ, 2002. – № 1. – C. 23-26.
  19. (2003) Інноваційні технології збереження фондів // Бібліотечний вісник. – Київ, 2003. – № 6. – C. 24-26.
  20. (2005) Інноваційні технології збереження інформаційних ресурсів // Бібліотечний вісник. – Київ, 2005. – № 6. – C. 32-34.
  21. (2005) Перший європейський семінар із проблем запобігання катастрофам та збереження архівів // Бібліотечний вісник. – Київ, 2005. – № 3. – C. 56-58.
  22. (2006) Технології збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів // Бібліотечний вісник. – Київ, 2006. – № 6. – C. 28-30.
  23. (2007) Історичні та техніко-технологічні аспекти фазової консервації бібліотечних фондів // Бібліотечний вісник. – Київ, 2007. – № 1. – C. 20-25.
  24. (2007) Збереження бібліотечно-інформаційних фондів: традиційні та нові підходи // Бібліотечний вісник. – Київ, 2007. – № 6. – C. 39-41.
  25. (2007) Програма ЮНЕСКО "Пам’ять світу": діяльність бібліотек, архівів, музеїв зі збереження документального надбання // Бібліотечний вісник. – Київ, 2007. – № 2. – C. 42-47.
  26. (2007) Центр консервации и реставрации Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского: достижения, задачи, перспективы (к 15-летию создания) // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2007. – вып. 5. – C. 247-264.
  27. (2008) Документні ресурси спеціалізованих фондів бібліотек у сучасному інформаційному просторі // Бібліотечний вісник. – Київ, 2008. – № 6. – C. 21-25.
  28. (2008) Колекційні фонди Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського як об’єкт національного надбання: проблема збереженості та перспективи її вирішення // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2008. – № 1. – C. 39-42.
  29. (2008) Пошук нових підходів до питань збереження бібліотечних та архівних фондів // Архіви України. – Київ, 2008. – № 1-2(260). – C. 194-199.
  30. (2009) Оптимізація доступу до рукописних і книжкових пам’яток: превентивні заходи зі збереження та оцифрування // Бібліотечний вісник. – Київ, 2009. – № 6. – C. 25-29.
  31. (2010) Інноваційні технології збереження бібліотечних фондів // Бібліотечний вісник. – Київ, 2010. – № 6. – C. 67-69.
  32. (2011) Збереження бібліотечних фондів у процесі формування електронних бібліотечних ресурсів // Бібліотечний вісник. – Київ, 2011. – № 6. – C. 62-64.
  33. (2012) Нові технології збереження бібліотечних фондів // Бібліотечний вісник. – Київ, 2012. – № 6. – C. 67-69.
  34. (2014) Збереження унікальних документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського під час експонування: дослідження та практика // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 634-646.
  35. (2015) Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи // Бібліотечний вісник. – Київ, 2015. – № 6. – C. 47-48.
  36. (2015) Особливі властивості паперу бібліотечних документів: методи дослідження та фактори довговічності // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 449-468.
  37. (2016) Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи // Бібліотечний вісник. – Київ, 2016. – № 6. – C. 42-44.
  38. (2016) Науковій бібліотеці Інституту історії України НАН України – 80 // Бібліотечний вісник. – Київ, 2016. – № 6. – C. 53-54.
  39. (2017) Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи // Бібліотечний вісник. – Київ, 2017. – № 6. – C. 56-58.
  40. (2017) Мікобіота повітря сховищ і документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Історичний аспект, дослідження з 1992 р.) // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2017. – Вип. 21. – C. 428-460.
  41. (2017) Экологические аспекты сохранности фондов научных библиотек // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2017. – Вып. 14. – C. 167-181.
  42. (2018) Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи // Бібліотечний вісник. – Київ, 2018. – № 6. – C. 61-63 .
  43. (2019) Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи / Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – Київ, 2019. – № 6. – C. 66-67.
  44. (2020) Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи / Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – Київ, 2020. – № 6. – С. 55-56.
  45. Тези наукових доповідей
  46. (2007) Развитие исследований в области изучения, описания, сохранения совместного украинско-белорусского наследия (на примере родовой библиотеки Хрептовичей) : Круглый стол "Совместные проекты в рамках регионального сотрудничества" / Л. В. Муха. – 5 с. // Программа ЮНЕСКО "Память мира": деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия. – Минск: Национальная библиотека Белорусии. – 2007. – C. 163-167.
  47. (2008) Научно-прикладные исследования коллекций Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского - базовая составляющая планирования и реализации консервационных мероприятий / Л. В. Муха, Л. П. Затока. – 12 с. // Матеріали четвертих міжнародних книгознавчих читань. 20-21 листопада 2008 року. – Мінськ: Міністерство культури республіки Білорусь Національна бібліотека Білорусії. – 2008. – C. 167-178.
  48. (2009) Обследование и консервация коллекционных собраний Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в целях обеспечения сохранности национального достояния // Материалы VI международной научно-практической конференции 20-22 октября 2009 года: "Сохранность и доступность культурных и исторических памятников" : Российская национальная библиотека. – C. 22-30.
  49. Презентації
  50. (2010) Презентація електронного видання "Книжное собрание рода Хрептовичей" // Бібліотечний вісник. – Київ, 2010. – № 1. – C. 56-58.


  ©   Людмила Муха, 2007 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського