До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1 ; кн. 2 :  Вибрані праці (2011)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002163


Тип реcурсу:
 Книга  Збірник публікацій
  

Назва(и):
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ВЕРНАДСЬКИЙ І УКРАЇНА
Т. 1 ; кн. 2 : ВИБРАНІ ПРАЦІ
Editors:
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
ЗАГОРОДНІЙ А. Г.
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
Дата(и):2011
ISBN:
DOI:

Книга друга першого тому «Володимир Іванович Вернадський і Україна» серії «Вибрані праці академіка В.І. Вернадського» містить праці В.І. Вернадського, пов’язані з Україною. Серед них — природничі статті та замітки, написані в Києві, Полтаві і Криму; праці з історії та філософії науки; суспільно-політичні та публіцистичні твори, які так чи інакше стосуються питань, що хвилювали українське суспільство в 10–20-х роках ХХ ст. Окремий блок складають статті, відгуки, замітки, доповіді про діяльність українських учених, з якими В.І. Вернадського пов’язували роки плідної співпраці.

Включено також окремі маловідомі меморіальні статті його колег, присвячені науковому внеску вченого в розвиток природничих наук. Останні були написані в найближчі роки після його кончини та опубліковані в 1945–1947 рр.


Опис документа:

Володимир Іванович Вернадський і Україна [Текст] / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України. - (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського ; Т. 1 ; кн. 2)
Т. 1 ; кн. 2 : Вибрані праці / голова ред. кол. О. С. Онищенко ; ред.: Л. А. Дубровіна, А. Г. Загородній ; уклад. О. С. Онищенко. – К. – 2011. – 583 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002163


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського