До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Гарбар Л. В. Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) (2017)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002146


Тип реcурсу:
 Книга  Довідник
  

Назва(и):
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В ІМЕНАХ (КІНЕЦЬ ХІХ СТ. – 1941 Р.)
Автор(и):
ГАРБАР Лариса Володимирівна
Editors:
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
Дата(и):2017
ISBN:
DOI:

Матеріали до біобібліографічного словника українських діячів бібліотечної справи репрезентують біографічні довідки співробітників просвітянських, університетських, наукових, публічних, сільських та дитячих бібліотек – як знаних бібліотекознавців – розробників теорії, історії, методики та організації бібліотечної справи, так і пересічних, імена котрих удалося встановити за архівними джерелами та за згадками в опублікованих документах. У виданні надані також відомості про українців – діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи інших держав, які зробили свій внесок у розвиток української національної книжкової культури та бібліотечної справи. Словник розрахований на широке коло користувачів – учених з різних галузей знань, освітян, студентів, професійних бібліотекарів, стане в нагоді для історико-краєзнавчих досліджень. Може бути використаний як довідковий посібник до навчальних курсів з історії бібліотечної справи, бібліотекознавства та українознавства.


Опис документа:

Гарбар, Л. В. Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. – 616 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002146


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського