До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Іванова О. А. Кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (2016)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002129


Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
КИРИЛИЧНА РУКОПИСНА КНИГА XVI СТ. З ФОНДІВ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Автор(и):
ІВАНОВА Ольга Андріївна
Editors:
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
Дата(и):2016
ISBN:978-966-02-8150-9 (printed), 978-966-02-8151-6 (digital)
DOI:10.15407/nbuv.0002129

Запропонована книга є узагальнюючим дослідженням корпусу кириличних рукописних книг XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. В монографії розглядається репертуар рукописних книг на тлі історико-культурних обставин розвитку кириличної рукописної книжності XVI ст., аналізується комплекс питань, пов’язаних із атрибуцією рукописів, встановленням місця виробництва паперу з характерними філігранями, його використанням для написання рукописів в тійчи іншій країні, датуванням рукописних пам’яток тощо, досліджується зовнішнє оформлення рукописів та їхнє художнє оздоблення, надаються характеристики записів та висвітлюється їх роль як історичного джерела. Розглядаються етапи створення бази даних «КОДЕКС : Рукописні книги», призначеної для зберігання структурованого кодикологічного опису, та методика її використання в кодикологічних дослідженнях. У довідковому альбомі подано філіграні датованих рукописів XVI ст. з фондів ІР НБУВ. Видання розраховане на кодикологів, істориків, літературознавців, бібліотечних та архівних працівників, викладачів та студентів гуманітарних факультетів. ISBN 978-966-02-8150-9 (друковане видання) ISBN 978-966-02-8151-6 (електронне видання)

Ключові слова: атрибуція рукописів, кириличні рукописи, кодикологічний опис, рукописні пам’ятки, філігранознавчий аналіз

Опис документа:

Іванова, О. А. Кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Історико-кодикологічне дослідження. Альбом філіграней / О.А. Іванова; відп. ред. Л.А. Дубровіна. – К., 2016. – 256 с.978-966-02-8150-9 (printed). – 978-966-02-8151-6 (digital). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002129


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського