До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Гнатенко Л. Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги : уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. (2016)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002128


Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
ПАЛЕОГРАФІЧНО-ОРФОГРАФІЧНА АТРИБУЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КИРИЛИЧНОЇ РУКОПИСНОЇ КНИГИ : УСТАВНІ ТА ПІВУСТАВНІ КОДЕКСИ КІНЦЯ ХІІІ – ПОЧАТКУ ХVІІ СТ.
Автор(и):
ГНАТЕНКО Людмила Анатоліївна
Editors:
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
Дата(и):2016
ISBN:978-966-02-7489-1 (друк.), 978-966-02-7490-7 (електрон.)
DOI:10.15407/nbuv.0002128

У монографії вперше системно репрезентовано методологічні засади палеографічно-орфографічного напряму дослідження української, загалом східнослов’янської, кириличної рукописної книги. Палеографічно-орфографічна атрибуція визначається як новий міждисциплінарний напрям палеографії, кодикології та кодикографії. Простежено використання букв в орфограмах на фонетико-орфографічному та позафонетичному рівнях за уставними та півуставними кодексами кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. в еволюції та «революції» розвитку середньовічної української книжної писемності; виділені атрибуційні орфограми на рівні графічного буквеного узгодження в дублетних опозиціях у хронології їхнього функціонування в книжній графіко-орфографічній системі та представлені в палеографічно-орфографічних формулах; подано комплексні дослідження кодексів. Видання орієнтоване на науковців гуманітарних галузей знань, викладачів та студентів. ISВN 978-966-02-7489-1 (друк.) ISВN 978-966-02-7490-7 (електрон.)

Ключові слова: атрибуційні орфограми, дублетні опозиції, кирилична писемність, кодикологія рукописної книги, палеографічно-орфографічні формули

Опис документа:

Гнатенко, Людмила. Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги : уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : монографія / Людмила Гнатенко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – К., 2016. – 476 с.978-966-02-7489-1 (друк.). – 978-966-02-7490-7 (електрон.). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002128


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського