До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Філіпович М. А. Полоцька земля в літописних та актових джерелах XI–XVI століть (2014)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002107

Колекція: Історія європейського середньовіччя
Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
ПОЛОЦЬКА ЗЕМЛЯ В ЛІТОПИСНИХ ТА АКТОВИХ ДЖЕРЕЛАХ XI–XVI СТОЛІТЬ
Автор(и):
ФІЛІПОВИЧ Марина Анатоліївна
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
Дата(и):2014
ISBN:
DOI:

Книгу присвячено дослідженню історії нестандартного міста (землі) в складі Давньоруської держави та Великого князівства Литовського. В монографії крізь призму давньоруських зводів, білорусько-литовських літописів та полоцьких актових пам’яток розглянуто принципи творення образу Полоцької землі в літописному наративі та актах. Особливу увагу приділено дослідженню «Повісті про Полоцьк» у легендарній частині другого літописного зводу Великого князівства Литовського. На матеріалах полоцьких актових джерел здійснено спробу реконструювати соціально-політичну модель Полоцької землі в складі Великого князівства Литовського.


Опис документа:

Філіпович, Марина Анатоліївна. Полоцька земля в літописних та актових джерелах XI–XVI століть / М. А. Філіпович ; відп. ред. Л. А. Дубровіна; НАН України, НБУВ, Ін-т рукопису. – Київ: НБУВ, 2014. – 204 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002107


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського