До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болховітінов) (2010)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001962


Тип реcурсу:
 Книга  монографія
  

Назва(и):
КИЇВСЬКИЙ МИТРОПОЛИТ ЄВГЕНІЙ (Є. О. БОЛХОВІТІНОВ)
Автор(и):
РУКАВІЦИНА-ГОРДЗІЄВСЬКА Євгенія Віталіївна
Editors:
КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна
Дата(и):2010
ISBN:
DOI:

Книга присвячена митрополиту Євгенію (Є. О. Болховітінову, 1767–1837), який, крім значної духовної, релігійної діяльності, багато зробив як науковець, історик, один із основоположників російської та української біобібліографії, пам’яткознавства, сфрагістики. Монографічна частина видання розкриває життя і діяльність Євгенія, містить виявлені автором дослідження спогади про нього, матеріали щодо його смерті та спадщини, а також виклад історії його книжкового і рукописного зібрання, складу і долі бібліотеки та архіву митрополита, на загальному тлі приватних бібліотек України і Росії кінця 18 – початку 19 ст. Публікуються виявлене в архівах листування митрополита. Основну частину видання займають каталоги і покажчики: книг з автографами Болховітінова (з його бібліотеки); бібліографія праць вченого – як власних, так і упорядкованих чи перекладених ним творів, у т. ч. статей і віршів, опублікованих у збірниках та журналах. У покажчиках зареєстровані неопубліковані праці Є. О. Болховітінова, архівні документи, література про його життя і, окремо, про бібліотеку і архів, бібліографічні покажчики, в яких згадуються його твори і література про нього, іконографія, власницькі записи Євгенія на книгах; створено алфавітний покажчик назв праць вченого тощо. Значну частину видання займають покажчики видань друкарні Києво-Печерської лаври за період управління митрополита Євгенія (1822–1837), а також покажчик видань Київської духовної академії з інших друкарень; наведено список праць, удостоєних Євгеніє-Румянцевської премії. Книгу доповнює ґрунтовний покажчик імен, що зустрічаються у виданні, який містить понад 3, 5 тисячі позицій, наведено не тільки прізвища, але й і імена та роки життя осіб.

Оскільки автор книги – Євгенія Віталіївна Рукавіцина (1951–2006) не встигла завершити підготовку книги і передчасно пішла з життя, наприкінці видання вміщено біографічну довідку про неї.


Опис документа:

Рукавіцина-Гордзієвська, Євгенія Віталіївна. Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болховітінов) : Біобібліографія. Бібліотека. Архів / Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; Нац. акад. наук. України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2010. – 856 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001962


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського