До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Музичний архів М. Д. Леонтовича (1999)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001878


Тип реcурсу:
 Книга  каталог
  

Назва(и):
МУЗИЧНИЙ АРХІВ М. Д. ЛЕОНТОВИЧА
Автор(и):
КОРНІЙ Лідія Пилипівна
КЛИМЕНКО Еріка Станіславівна
Editors:
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
КОРНІЙ Лідія Пилипівна
КЛИМЕНКО Еріка Станіславівна
Дата(и):1999
ISBN:966-02-1058-2
DOI:

Пропоноване видання - каталог, складений з археографічних описів нотних рукописів духовних і світських творів класика української музики кінця XIX - початку XX ст. М. Д. Леонтовича (зустрічаються твори й інших композиторів, що були серед його матеріалів), які зберігаються у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Подано описи чистових автографів, чернеток, ескізів, варіантів, редакцій творів композитора. Створенню каталогу передувало археографічне й текстологічне дослідження рукописів. Видання допоможе відкрити невідомі аспекти творчої лабораторії митця, зрозуміти особливості його творчого процесу і сприятиме вивченню ідивідуального стилю М. Д. Леонтовича.

Видання розраховане на музикознавців-дослідників історії української музики, а також джерелознавців, археографів, філологів, які цікавляться му¬зичною спадщиною та творчою індивідуальністю композиторів.


Опис документа:

Музичний архів М. Д. Леонтовича : Каталог / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису, Мін-во культури і мистецтв України, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського; уклад. Л. П. Корній, Е. С. Клименко ; вступ. ст. Л. П. Корній (опис духовних творів), Е. С. Клименко (опис світських творів) ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – К.: НБУВ, 1999. – 114 с. – (З історії музичної спадщини України)966-02-1058-2. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001878

Персоналії:

Леонтович М. Д.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського