До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет (1918–2008) (2008)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001847


Тип реcурсу:
 Книга  каталог
  

Назва(и):
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТ (1918–2008)
Автор(и):
САМОХІНА Наталія Федорівна
ЗАЛІЗНЮК Олена Сергіївна
НОСКІНА Наталія Миколаївна
ТАРАНОВА Неллі Іванівна
Дата(и):2008
ISBN:
DOI:

Покажчик «Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет (1918–2008)» містить 3195 бібліографічних описів газетних статей, в яких висвітлюється багатогранна діяльність Бібліотеки з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційно-бібліографічного забезпечення наукових досліджень, обслуговування читачів, за період від її створення до сьогоднішнього дня.

Бібліографічний покажчик адресовано дослідникам історії бібліотечної справи, працівникам бібліотек та інформаційних служб, викладачам, усім, хто цікавиться українською культурою.


Опис документа:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет (1918–2008) : бібліогр. покажч. / авт.-уклад. : Н. Ф. Самохіна (кер. роботи), О. С. Залізнюк, Н. М. Носкіна, Н. І. Таранова ; ред. Н. Ф. Криворучко ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; ред. кол. О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К., 2008. – 308 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001847


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського